БУ за роден език в Будапеща, Унгария


В училището се извършва обучение по български език по смисъла на Наредба 17/2013. (1.ІІІ) на Министерството на човешките ресурси под формата на допълнително обучение. Обучението обхваща два предмета: български език и литература и българско народознание. Часовете се провеждат в следобедните часове всеки ден от 15.00 до 19.30. Училището маже да бъде посещавано от ученици на възраст от 6 до 21 години от І до ХІІ клас. Съществува и група за предучилищна подготовка, която се посещава от деца в доучилищна възраст. Учениците ни са със статут на гост-ученици и притежават всички права на учащите в учебните заведения в Унгария.