БУ за всички „Паисий Хилендарски”, Париж, Франция


Проектът на училището беше одобрен от българското Министерство на образованието и науката и то е вече в Списъка на българските неделни училища в чужбина по ПМС № 334/08.12.2011 г.