Българско училище „Златен век”


Българското училище „Златен век” в Нюрнберг представлява самостоятелно сдружениепо немското право с обществено-полезна цел, което е вписано в регистъра на българските училища в чужбина при българското Министерство на образованието.