БУ към Постоянното представителство на България в Женева, Швейцария „Д-р Стамен Григоров”


ългарското училище „Д-р Стамен Григоров“ в Женева съществува без прекъсване от 1984 година насам. Посещава се както от деца, живеещи в Женева и околностите, така и от деца от близка Франция. През изминалата учебна година в училището се обучаваха 48 ученици. Изучаваните предмети са „Български език и литература“, „История на България“ и „География на България“. Следват се задължителни учебни програми, съгласно изискванията на МОН. Класните стаи се намират в жилищната сграда към Постоянното представителство на Република България при службата на ООН и другите международни организации в гр. Женева.