Детска градина към БСОУ “Христо Ботев”, Братислава, Словакия


Частна детска градина “Христо Ботев” с изучаване на български език е учредена през 2008г. от Гражданско сдружение “Приятели на БСОУ”Христо Ботев” в гр.Братислава. Основната цел на сдружението е да развива възпитателно образователна дейност за запазване и разпространяване на българския език и култура в Словакия.