Български хор-училище „Гергана” в Ню Йорк, САЩ


Мисията на „Гергана” е да обучава ученици от предучилищна до 18-годишна възраст по български език, музика и култура посредством учебни часове по български език, литература и история, хорово и солово пеене, драма, безплатно издаване на учебни материали, както и с други учебно-възпитателни форми и средства.