Второ изложение на българските университети по инициатива на АБУЧ

 

 

Второ изложение на българските университети

                  по инициативата на АБУЧ

     „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ  –

                    РАЗУМНИЯТ ИЗБОР“

 

 

           

            Лазаровден бе празничен и подходящ за втората виртуална среща по инициатива  на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) – „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ  – РАЗУМНИЯТ ИЗБОР“

            Д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ и преподавател в Пловдивския университет „П. Хилендарски”, заедно  с  госпожа Калинка Панчева, училищен ръководител на  БУ "Родна стряха“ в Кипър, подеха инициативата и домакинстваха втората кандидатстудентска кампания на българските висши училища за българските зрелостници в чужбина със съдействието на МОН и ДАБЧ.

В сравнение с първата - това не беше кампания, а по-скоро изложение на българските университети, предназначено за българските младежи в чужбина. Това бе поредният призив на АБУЧ за завръщане на децата ни в родината -  там, където те принадлежат.

Срещата започна с приветствие към всички участници от г-н Бацанов - представител на посолството на Република България в Кипър.

            За разлика от първата среща, броят на участниците се бе увеличил три пъти. Участваха над 140 зрелостници от Молдова, Украйна, Северна Македония, Сърбия, Кипър, Гърция, Шотландия, САЩ, Австралия и Канада. Българските висши учебни заведения бяха 12 – Софийският университет „Св. Климент Охридски“; Висшето училище по телекомуникации и пощи – гр. София; Химикотехнологичният и металургичен университет – гр.София; Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“; Университетът по хранителни технологии – гр. Пловдив; Медицинският университет – гр. Пловдив; Тракийският университет – гр. Стара Загора; Медицинският университет – гр. Плевен; Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов; Русенският университет „Ангел Кънчев“; Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София; Университетът за национално и световно стопанство – гр. София.