Президентът Радев в Пловдив. Среща и с членове на УС на АБУЧ

 

Президентът Румен Радев посети Центъра по технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” - https://uni-plovdiv.bg/news/news/1009

 

 

На срещата с него присъстваха и представителите на Управителния съвет на АБУЧ – г-жа Боянка Иванова, член на университетското настоятелство на ПУ "Паисий Хилендарски", и доц. д-р Адриана Любенова – преподавател в Богословския факултет. "Биотехнологиите са бъдещето, а перспективата е - нови технологии за качество на храната, фармация с грижа за човека, пълноценност на живота" -  каза президентът на срещата с младите учени.

 

 

Г-н Радев се спря до всеки, който искаше да сподели нещо с него.

 

 

Тази среща даде повод представителите ни да споделят няколко думи за ролята на АБУЧ, която президентът познава от посещенията си в българските училища по света. За пореден път той заяви интереса си към живота и дейността на нашата организация и желанието си за сътрудничество с нас.

 

Управителен съвет на АБУЧ