Конкурси за слово и за рисунка „Васил Левски и поривът към свобода“

 

Онлайн конкурси за художествено слово и за рисунка на тема "ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ПОРИВЪТ ЗА СВОБОДА" организират Гръцко-българско сдружение за култура, НУ "Васил Левски" - Атина и ВНУ "Васил Левски" - о. Крит. Регламентите на конкурсите, в които могат да участват деца и ученици от българските неделни училища в чужбина, могат да се видят по-долу. Крайният срок за изпращане на творбите е 31 януари 2022 г.

 

 

ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА

НУ „В. ЛЕВСКИ” (АТИНА-НАФПЛИО) И ВНУ „В. ЛЕВСКИ” (О. КРИТ)

ОБЯВЯВАТ

онлайн конкурс по художествено слово

на тема:

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ПОРИВЪТ КЪМ СВОБОДА”

 

Регламент

Анотация: Конкурсът е адресиран към възпитаници на българските неделните училища в чужбина и е придружаваща инициатива в програмата за тържествено отбелязване на Деня на Васил Левски в гр. Атина през 2022 г.

 

Възрастови групи: Участниците са разделени на три възрастови групи:

 • първа група - деца и ученици от 4/5 до 10 години;
 • втора група - ученици от 11 до 14 години;
 • трета група - ученици от 15 до 19 години.

Децата от първа възрастова група изпълняват художествено произведение от български автор (стихотворение), а от втора и трета - пишат есе по посочената тема.

Подтеми и идеи за работа към основната тема ("Васил Левски и поривът към свобода"):

 • "Левски в нашата съвременност"
 • "Идеите на Левски днес"
 • "По стъпките на Левски"
 • "Примерът на Левски"

Всяко дете участва с едно изпълнение / произведение.

 

Цели: Конкурсът има за цел съхраняване на българската историческа памет сред учениците от българските неделни училища, повишаване интереса към литературното творчество на родните поети и прилагане на формираните в процеса на обучение умения за работа.

Времетраене на изпълненията: до 3 минути.

Текстови обем на есетата: до 500 думи. Творбите се изпращат в електронен вид (word) и не подлежат на връщане.

Критерии за оценка на изпълненията:

 • изразителност на изпълнението;
 • добра дикция;
 • артистичност;
 • цялостно представяне на репертоара (музикално оформление и визуално представяне).

Критерии за оценка на есетата:

 • текстът да е развит на български език;
 • лична позиция и критичен поглед;
 • езикова и стилистична култура;
 • оригиналност и творчески подход към темата.

Класиране:

 • от първо до трето място за всяка възрастова група.

Награди: Диплом за победител, грамота за участие и материални награди за победителите.

Заявката за участие трябва да съдържа:

 • трите имена на автора, години, БНУ, държава;
 • заглавие на произведението (стихотворението)/тема на есето;
 • телефон и e_mail за обратна връзка.

Краен срок за изпращане на видео изпълненията/есетата на участниците: до 31.01.2022 г. включително, с мейл на адрес: gr_bg_sk@abv.bg или в офиса на Гръцко-българско сдружение за култура (Ελλήνο-Βουλγαρικός Σύνδεσμός πολιτισμού) на адрес: Атина – ул. „Солонос“ 112 (Αθήνα, Σόλωνος 112).

Провеждане на онлайн конкурса:

Поради епидемичната обстановка, свързана с COVID-19, конкурсът ще се проведe онлайн. Участниците изпращат видео със свое изпълнение до 3 минути (първа възрастова категория) или  есе (втора и трета възрастова категория) в електронен вариант на посочения имейл.

Жури от представители на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), Българското посолство в Атина, Атинския Каподистриев университет и български културни организации в Гърция ще оцени изпратените материали по категории в срок до 17 февруари 2022 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 февруари 2022 г. на електронната платформа на НУ "В. Левски" и в социалните мрежи.

Поради съществуващите ограничения и разпоредби във връзка с борбата срещу разпространението на Covid-19, ще се уточни допълнително начинът и мястото на връчване на съответните награди за победителите, както и грамотите на участниците.

Делегиране на права: Всички участници в конкурса подписват декларация по образец, с която предоставят на организаторите правото да публикуват фото и видео материали от провеждането на конкурса в медиите, социалните мрежи и навсякъде, където е необходимо, за рекламиране на БНУ и техните инициативи.

Участието с есе е индивидуално. Текстовете не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА

НУ „В. ЛЕВСКИ” (АТИНА-НАФПЛИО) И  ВНУ „В. ЛЕВСКИ” (О. КРИТ)

ОБЯВЯВАТ

онлайн конкурс за рисунка

на тема:

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ПОРИВЪТ КЪМ СВОБОДА”

 

Регламент

Анотация: Конкурсът е адресиран към възпитаници на българските неделните училища в чужбина и е придружаваща инициатива в програмата за тържествено отбелязване на Деня на Васил Левски в г. Атина през 2022 г.

Възрастови групи: Участниците са разделени на три възрастови групи:

 • първа група - деца и ученици от 4/5 до 10 години;
 • втора група - ученици от 11 до 14 години;
 • трета група - ученици от 15 до 19 години.

Децата от първа възрастова група изпращат своя рисунка (независимо от техниката на изпълнение), от втора - проект за корица на книга и от трета изготвят плакат по посочената тема.

Подтеми и идеи за работа към основната тема ("Васил Левски и поривът към свобода"):

 • "Левски в нашата съвременност"
 • "Идеите на Левски днес"
 • "По стъпките на Левски"
 • "Примерът на Левски"

Цели: Конкурсът има за цел съхраняване на българската историческа памет сред учениците от БНУ, повишаване интереса към изобразителното изкуство и прилагане на формираните в процеса на обучение умения за работа.

Участие: Всеки участник има право да представи една работа.

 • Формат на рисунката за І възрастова група – 25 х 35 см;
 • Формат на корицата за книга при ІІ възрастова група – 20 х 30 см;
 • Формат на плаката при ІІI възрастова група – 30 х 50 см;
 • Жанр / Техника: без ограничения.

Критерии за оценка:

 • идеен замисъл;
 • естетически качества на рисунката/ корицата/ плаката;
 • самостоятелност на работата.

Класиране:

 • от първо до трето място за всяка възрастова група.

Награди: Диплом за победител, грамота за участие и материални награди за победителите, които ще бъдат съобщени допълнително.

Краен срок за изпращане на снимка или оригинал на рисунките и електронен формат на корицата за книга /плаката: 31.01.2022 г. на електронен адрес: gr_bg_sk@abv.bg или в офиса на Гръцко-българско сдружение за култура (Ελλήνο-Βουλγαρικός Σύνδεσμός πολιτισμού) на адрес: Атина – ул. „Солонос“ 112 (Αθήνα, Σόλωνος 112).

Заявката за участие трябва да съдържа:

 • трите имена на автора, години, неделно училище, държава;
 • заглавие на произведението;
 • телефон и e_mail на участника.

Краен срок за изпращане на видео изпълненията/есетата на участниците: до 31.01.2022 г. включително, с мейл на адрес: gr_bg_sk@abv.bg

Провеждане на онлайн конкурса:

Поради епидемичната обстановка, свързана с COVID-19, конкурсът ще се проведe онлай. Участниците изпращат видео със свое изпълнение до 3 минути (първа възрастова категория) или  есе (втора и трета възрастова категория) в електронен вариант на посочения имейл.

Жури от представители на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), българското посолство в Атина и български културни организации в Гърция ще оцени изпратените материали по категории в срок до 17 февруари 2022 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 19 февруари 2022 г. на електронната платформа на НУ "В. Левски" и в социалните мрежи.

Поради съществуващите ограничения и разпоредби във връзка с борбата срещу разпространението на Covid-19, ще се уточни допълнително начинът и мястото на връчване на съответните награди за победителите, както и грамотите на участниците.

Забележка: Победителите в конкурса за рисунка/корица на книга/плакат предават творбите си, за да бъдат изложени в Българското посолство в Атина, каквато е традицията през последните години.

Делегиране на права: Преди започването на конкурса всички участници подписват декларация по образец, с която предоставят на организаторите правото да публикуват фото и видео материали от провеждането на конкурса в медиите, социалните мрежи и навсякъде, където е необходимо, за рекламиране на БНУ и техните инициативи.