Среща на представители на АБУЧ в Комисията по политиките за българите извън страната

 

Информация от Управителния съвет на АБУЧ

за среща на наши представители в Комисията в Народното събрание на Република България

по политиките за българите извън страната

По покана, отправена към Управителния съвет на АБУЧ от председателя на Комисията по политиките за българите извън страната към Народното събрание, г-жа Антоанета Цонева, на предварителен разговор с нея присъстаха членовете на Управителния съвет на АБУЧ – доц. д-р Адриана Любенова и г-жа Боянка Иванова.

Вследствие на това, г-жа Цонева отправи покана към АБУЧ за участие на нашите представители на заседание на парламентарната комисия.

Момент от заседанието на парламентарната комисия, проведено с участието на представители на АБУЧ

То се проведе на 19.01.2022 г. в гр. София от 16.30 до 18.30 часа.

Освен представителите на Комисията, на това заседание присъстваха и: министърът на образованието и науката – акад. Николай Денков, зам-министърът за висшето образование проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова – доктор на фармацевтичните науки, г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН, г-н Божан Божанов – министър на електронното управление, народни представители и др.

Отправената към нас покана даде възможност АБУЧ да изпрати писмо, подписано от д-р Ирина Владикова, с което да бъдем представени накратко като организация и да запознаем най-общо с дейността ни Комисията по политиките за българите извън страната.

Поставени бяха някои от въпросите, които от години АБУЧ предлага за обсъждане и които изискват задължително разрешаване, за да бъде адекватно реализирана националната кауза по опазване националното съзнание на подрастващите на училищна възраст и съхраняването на българската нация.

Специално на това заседание бяха обсъдени два от тези поставени от нас въпроси, а именно:

1. Да се въведе програма за езикова интеграция на завръщащи се български ученици в задължителна училищна възраст в образователната система на България, каквато програма АБУЧ предлага от десетилетие. В целевите групи в това си предложение АБУЧ включва и всички ученици, не само български граждани, до 16-годищна възраст, идващи в България от други образователни системи.

2. Да се преработи Законът за висше образование, за да се даде предимство на всички идващи наши ученици от чужбина да влизат с улеснение в Български висши училища - така, както ползват такива привилегии деца от старите български общности.

Двата въпроса отдавна са поставяни от АБУЧ на различни нива през годините, но до момента не е намерено пълното им решение, което води до усложняване на завръщането на българите в Родината.

Идеята за езиковата интеграция на завръщащите се българи в задължителна училищна възраст датира от 2002 г. и вече е залежала достатъчно дълго в папките на МОН.

Актуализацията на тази въпроси днес, както и окончателното им решение, са крайно наложителни, ако държим да има работещи политики за привличане на сънародниците ни обратно в България.

Същото се отнася за ПМС 90, ПМС 103 и ПМС 228.

На този линк може да види целия запис от срещата от 19.01.2022 г. https://www.parliament.bg/bg/video/cID/39

В първата част на разговорите говори г-н Божан Божанов – министър на електронното управление.

Г-жа Боянка Иванова допълни след изказването му, че е добре да се направи електронен регистър на завръщащите се деца на училищна възраст от чужбина в България. Такъв регистър е крайно необходим за създаване на статистика, задължителна за провеждане на национални политики в сферата на образованието.

Към това г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН допълни, че вече правели такъв регистър като допълнение към съществуващия за учениците в България.

Този въпрос явно е придвижен в МОН вследствие на предложението на АБУЧ, направено на последната среща на УС на асоциацията ни с дирекцията ОБГУМ, което се състоя онлайн на 7.10.2021 г.

По-конкретно за двете предложения на АБУЧ, обсъдени на срещата в Парламента на 19.01.2022 г.:

Резюме на проблемите, срещани от български граждани в чужбина

при кандидатстване във висши училища в България

1. Проблеми при приема във висшите училища (ВУ) в България на ученици с българско гражданство от българските училища в чужбина (БУЧ)

· Сроковете за подаване на документите за кандидатстване във висши училища в България са несъвместими със сроковете на приключване на учебните години в повечето държави по света. В много страни дипломите за завършено средно образование се получават в края на месец юни или през месец юли, а сроковете за кандидатстване във ВУ в България започват от месец април до началото на месец юли. Кандидатстването по документи във ВУ в България става невъзможно поради факта, че дипломите на българските зрелостници в чужбина не са готови в периода за кандидатстване в България. Явяването на предварителни и редовни кандидатстудентски изпити е невъзможно, защото по същото време учениците завършват своето средно образование в страната на постоянно пребиваване.

· Сроковете за легализиране на дипломите в РУО забавят процеса на кандидатстване – няма експресни или бързи процедури, а редовните срокове в много случаи отнемат месец.

· Сроковете за записване във висши училища в България са няколко дни след 1-во класиране, които са невъзможни за спазване, поради необходимостта от легализиране на дипломата, издадена от чуждата образователна система.

Предложение: Необходимо е да се изготви отделно постановление (подобно на ПМС №103 от 1993 г. за деца от БУЧ) с определени бройки и условия за прием във ВУ в България.

2. Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

· Налични са проблеми с портала:

https://higher-edu.mon.bg/portal/bg/global-course-search

· Липсва държавна политика за привличане на ученици от БУЧ извън ПМС №103/1993 и ПМС №228/1997 в български ВУ.

· Липсват средства за университетите и БУЧ с цел провеждане на кампании за популяризиране на българските ВУ в чужбина.

Резюме на предложението за реинтеграция на деца, завръщащи се от чужбина в образователната система на България

АБУЧ предлага създаването на Национална образователна стратегия за езикова, образователна и социална интеграция на деца от мигрантски семейства и етнически групи, завърнали се от чужди образователни системи и трайно установили се в България. Първоначално идеята би могла да се приложи като пилотен проект в Пловдив и Благоеврад, където има завърнали се активни членове на АБУЧ и струпване на деца с мигрантски произход.

Не на последно място следва да се отбележи, че чрез този проект петнадесетгодишната дейност на АБУЧ, насочена към съхраняването на българския език и националната ни идентичност зад граница чрез българските съботно-неделни училища по света, ще завърши своята естествена и успешна цикличност. Тази дейност е подпомагана активно от МОН чрез дирекцията ОБГУМ.

По време на обсъждането на двете предложения на АБУЧ – министърът на образованието, акад. Денков, предложи разговорите с АБУЧ по двете теми да се проведат допълнително за доуточнение в МОН.

В края на заседанието председателката на Комисията по политиките за българите извън страната – г-жа Антоанета Цанева заяви желание да присъства, заедно с другите членове на Комисията, на тази среща с АБУЧ в МОН и добави, че ще се постараят тя да се случи в кратки срокове.

 

Снежина Мечева,

говорител на АБУЧ