20 години лицензирани БГ училища в САЩ. БУ "Джон Атанасов" отбелязва значими годишнини

 

Българско училище „Джон Атанасов“ в Чикаго отбелязва своя достоен принос за честване на юбилеите:

- 20 години признати от Министерството на образованието и науката (МОН) в България български неделни училища в САЩ;

- 15 години Асоциация на българските училища в чужбина (АБУЧ);

- 5 години признаване на българския език в американската образователна система - Seal of Biliteracy чрез изпита на Департамента по чуждоезиково обучение (ДЕО) към Софийския университет.

 

 

Тази година е юбилейна за всички български неделни училища в САЩ. Вече 20 години, издадените удостоверения на завършилите ученици от тези училища са признати от Министерството на образованието и науката в България. Удостоверенията са валидни за образователна система в родината ни и облекчават интегрирането на подрастващите в българските училища при завръщането им. През 2002 г. този нов статут на българските неделни училища в САЩ допринася, както до увеличаване на броя им, така и до обхвата на учениците в тях. Дълъг е периодът от признаването на неделните училища в САЩ, извън посланическите мисии, от страна на МОН през 2002 г., до първата година на финансовото им подпомагане от страна на България - 2009 г. Това е период на възрожденски ентусиазъм, в който учителите работят доброволно или със символично заплащане, родителите всячески подпомагат обучението, като се самоорганизират в закупуването и превозването на големите количества учебници и помагала, с дарителски акции на родолюбци се оборудват учебните помещения.

 

Снимка: inews.bg

Подпомагането на българските неделни училища зад граница първоначално се извършва по Програма "Роден език и култура зад граница" (РЕК) - 2009 г., след което през 2011 г. то се регулира от Постановление на МС № 334, а сега се извършва съгласно Постановление  на МС № 90. Тази устойчива ангажираност от страна на държавата ни в процеса на съхраняването на българския език и родно самосъзнание у подрастващите български граждани по света е отговор на многократното поставяните на проблематиката от Асоциацията на българските училища в чужбина, относно дълго време съществуващите български образователни звена зад граница, както и правата и задълженията на българските граждани, по силата на Конституцията на Република България, да говорят и владеят български език. А тези правата и задълженията по Българската конституция са валидни за всички български граждани, където и да се намират по света.

 

 

Българско училище „Джон Атанасов“ има своя причина да помни най-новата история на българските училища в САЩ, както и да отброява юбилейните годишнини. Училището ни е сред инициаторите за създаването на Асоциацията на българските училища, първоначално в САЩ през 2006 г., наред с училище “Св. София“ в Чикаго, българските училища във Вашингтон и Бостън и онлайн училището „По Жицата“, която асоциация само след година, през 2007-ма, обедини много други български училища по света и се нарече АБУЧ. Днес членове на Асоциацията на българските училища по света са над 200 юридически и физически лица и се откроява, по преценка на общественици и държавници с различна политическа окраска, като най-организираното, всеобхватно и дейно обществено сдружение на българи по света.

По инициатива на дългогодишния ръководител на училището ни и настоящ почетен член на училищния борд, Боянка Иванова, се извършва първото признаване от МОН - България на неделните училища към българските православни църкви „Св. София“ и “Св. Иван Рилски“ в Чикаго. През далечната 2001 г. госпожа Иванова, тогавашен член на църковното настоятелство към църквата “Св. София“ и ръководител на неделното училище към нея, отправя предложение до посланика на България в САЩ - българските неделни училища  към православните църкви в Чикаго да бъдат признати от МОН, по подобие на училищата към посланическите мисии на България по света. Целта е тези училища да следват необходимата организация на учебния процес, учебните планове и програми, изискуеми от МОН, за да имат правото да  издават удостоверения за завършено обучение по родни предмети, които да бъдат признати в българската образователна система при завръщане на децата в България. През 2002 г. това предложение е вече факт и всички български неделни училища - не само в Чикаго, Илийнойс, но и във всички щати, са вече признати от МОН. Днес броят им в Чикаго е близо 10, а в останалите щати на САЩ надвишава 45.

 

 

Заедно с този юбилей  БУ „Джон Атанасов“ отбелязва още две годишнини, за раждането на които има свой достоен принос. С юбилейна конференция на 27-ми и 28-ми юли в центъра на София, в сградата на Националния студентски дом на площад „Народно събрание“, Асоциацията на българските училища в чужбина ще отбележи своята 15-годишна активна дейност за съхранението на българската духовна територия по света. Отново, след две години прекъсване, ще се съберем от всички краища на света - колеги, преподаватели, съмишленици от всички сфери на обществения и културен живот в страната, за да отчетем постигнатото и набележим бъдещите си задачи.

 

 

Достойна за отбелязване е и още една сравнително млада, но значима инициатива на БУ „Джон Атанасов“ Чикаго - 5 години от признаването на българския език в образователната система на САЩ чрез програмата Seal of Biliteracy и тестовата система на родната ни българска Алма Матер СУ "Св. Климент Охридски"Департамента по езиково обучение /ДЕО. Този път инициативата на училището ни българският език да се нареди достойно сред езиковото многообразие на Америка бе подпомогнато от генералния ни консул в Чикаго тогава Иван Анчев, през 2017 г. Дори и да нямаме все още свой международен културен и езиков център като Института Сервантес, Алианс Франсес и Гьоте институт, какво по-достойно за националното ни самочувствие би било това да поставим СУ "Св. Климент Охридски" – Департамента по езиково обучение/ ДЕО наравно с тях. Тестът по валидиране на знанията по българки език на ДЕО/СУ дава двустранни предимства - от една страна, полученият сертификат Seal of Biliteracy носи привилегии в добрите американски колежи и университети, а, от друга страна - и предимства в редица европейски и български висши учебни заведения.

 

 

Ето това празнично настроение и самочувствие за достойно изпълнен дълг и ентусиазъм за следващи постижения Българско училище "Джон Атанасов" - Чикаго изпълваше последния тържествен ден за учебната 2021-2022 учебна година.

Цветя, усмивки, слънце... и грейнали детски лица! Празникът беше тържество на българската писменост, слово, литература, култура и любов към Родината.

 

 

В тържествената зала на български културен център “Магура”, сред богатата библиотека и изложбата, аранжирана с рисунки на децата, присъстваха развълнувани родители и щастливи учители. На стената, редом до портретите на светите братя Кирил и Методий, бяха и българските буквички, които учениците изучиха и нарисуваха. Там беше и България - със слънцето и цветята, с горите и планините с пеещи птици, реките и подскачащите в тях риби…

 

 

Г-н Радослав Ставрев, председател на управителния борд на училището, поздрави ученици, учители и родители с успешното завършване на учебната година и настъпващия празник на българската писменост и култура - 24 май. Той им пожела прекрасно лято и нови успехи през следващата учебна година.

В специалната програма, подготвена за тържеството, на родния език прозвучаха стихотворения и песни. Вълнуващо беше изпълнението на стихотворението „За буквите“ от бъдещите първокласници. Стихотворението "Българският език" от Иван Вазов, изпълнено от шестокласниците, предизвика бурни овации. Осмокласниците ни зарадваха с рецитала под надслов „Благодаря“.

 

 

Учениците получиха своите свидетелства, които заслужено отразяват старанието и желанието за по-високи постижения в усвояването на родната писменост, култура и история.

Младият ръководител на училището ни, Цветелина Гоцева, благодари на родителите за подкрепата и доверието към учителите и цялостната дейност на екипа.

 

 

Гаранция за успехите на учениците ни са всеотдайната работа и висок професионализъм на  г-жа Силвия Кънчева, г-жа Кина Бъговска, г-жа Христина Веселинова, г-жа Хайре Салим, онлайн учителите - г-жа Недка Солакова, г-жа Петя Маркова, г-жа Паула Димова, г-жа Евелина Раднева.

А какво е едно българско училище зад граница без подкрепата  и отдадеността на родителите? Благодарим Ви, че милеете за българското и съхранявате съкровената  българска памет у децата ни!

Благодарим и на екипа на културен център „Магура“, който предостави прекрасни условия за обучение на децата и създаде условия за естественото сплотяване на българската общност.

 

 

Мили деца, бъдете дръзновени, мечтайте и носете в сърцата си Родината!

До нови срещи през новата учебна година 2022/2023!

 

 

Евелина Раднева,

преподавател по история и география на България в БУ "Джон Атанасов"