Конкурс за ученици в страната и чужбина: „Васил Левски пред съда и пред света"

 

Левски пред съда. Рисунка: Елка Захариева (1954 г.)

 

Уважаеми колеги,

Обръщаме се към Вас с покана за участие в международния конкурс „Васил Левски пред съда и пред света. Прочитът на учениците в страната и в чужбина”, организиран от Гръцко-българско сдружение за култура и училищата “Васил Левски” към него в Атина, Навплио и Крит, в сътрудничество с Атинския университет и Посолството на Република България в Атина, по повод 150-годишнината от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски.

Прилагаме регламента към конкурса и помощни материали.

Мая Лунголова, председател на УС на ГБСК

Ирина Стаматопулу, училищен ръководител на НУ „Васил Левски” - Атина-Навплио

Яница Атева, училищен ръковотител на Второ НУ „Васил Левски” - Платаня, о-в Крит

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Гръцко-българско сдружение за култура и училищата “Васил Левски” към него 

в Атина, Навплио и Крит

в сътрудничество

с Атинския университет и Посолството на Р България в Р Гърция

Обявяват международен училищен конкурс 

по повод 150-годишнината от обесването на Васил Левски

на тема

"Васил Левски пред съда и пред света. Прочитът на учениците в страната и в чужбина"

 

Цели на конкурса:

1. Предоставяне на информация и материали (вж. приложените накрая материали) за значението и измеренията на делото на Васил Левски за България и събитията в региона в края на 60-те и началото на 70-те години на 19-ти век. Османската империя мобилизира огромен механизъм и потенциал за съдебен процес, в който Левски изпъква като политическа личност. Самата присъда признава именно тази негова ръководна роля в борбата за освобождение на България, като в съдебното решение на първо място се посочва, че “подбуждал лично султанските поданици към въоръжено въстание срещу Османската държава, разпространявал е печатни листове”.

2. Запознаване с протичането на съдебния процес срещу Васил Левски и неговите съратници през януари 1873 г. Документи, материали, свидетелства. “Докосване” до личности и събития – съпреживяване и осмисляне на етапите на процеса – от таен (за да не се разпространява информация за неуредици в империята и бунтарство) до явен, за който свидетелства кореспонденцията на европейските дипломати и османските служители. В развитието на процеса се осветляват политическите измерения на делото срещу Левски, който залага основни идеали за модерната българска демократична държавност.

3. Осмисляне на значението на личността на Левски, като се абстрахираме от изградения култ към него. Изучаване и представяне на визията му за освобождението на страната и за устройството на съвременна България: европейски либерални и републикански възгледи (демократично управление, вишегласие и др.), християнския мироглед и дух (свободата като дар от Бога, желание да бъде поменаван като дякон Игнатий), разбирания за ролята на Великите сили и др.

4. Изграждане на критично отношение към епохата: събития преди залавянето, съратници, значими обществени, дипломатически и политически фигури.

5. Подтик към учениците да използват творчески получените знания в училище и формират умения за работа с исторически извори и изграждане на визуален разказ, медиен или аргументативен текст (есе).

Участниците в конкурса се потапят в една далечна епоха, без дигитални социални мрежи, без смартфон и лаптоп, в епохата на перото и печатарството и на възрожденските български вестници. Учениците, които желаят да участват в конкурса и да се докоснат творчески до архивите и времето, трябва да изберат поне една подзадача от двете задачи, на която да отговорят със съвременни или класически технически средства:

1-ва задача: Описание. Процесът е започнал. След Арабаконашкия обир на 22 септември 1872 г. на турската пощенска кола със 125 000 гроша са заловени Димитър Общи, участници в революционната организация и съратници на Левски, както и той самият малко по-късно на 27 декември. Призовани са хора, които разпознават Апостола. Явяват се в негова защита или са държавни служители и го обвиняват в организиране на бунт срещу османската власт и престъпни деяния. Можете да участвате в Процеса от страна на обвинението или в защита на подсъдимите.

Отговорете, като създадете наратив (разказ):

подзадача 1.1. аргументативен текст или есе (до 500 думи) или
подзадача 1.2. визуален разказ в карета („комикс“ до 8 карета или картинки), които обрисуват портрета на Левски като личност.

2-ра задача: Описание. Български прогресивни емигрантски вестници в Букурещ публикуват статии и стихове по повод смъртта на Левски, а османофилски вестници в Истанбул омаловажават делото му. Спорадични съобщения с панславистичен оттенък във Виенски вестници будят реакцията на Любен Каравелов, съратник на Левски. Европейските и руски дипломати предават до своите правителства обширна информация за събитията, като така показват, че процесът срещу Левски е предизвикал сериозни смущения и трусове в политическия климат в Османската империя. В историческата картина липсват репортажи в европейските медии. Можете да влезете в ролята на дописник (журналист) на чужда медия (вестник, журнал) или неин редактор.

Отговорете, като напишете текст за вестник:

Подзадача 2.1. репортаж (между 100 и 300 думи, на български), в който описвате максимално точно събитията и тяхното значение за България и Балканите, в рамките на Османската империя. Можете да изразите лично отношение - положително или отрицателно, но аргументирано за личността на Васил Левски и процеса срещу него и организацията;

Подзадача 2.2. колонка, т.е. кратък текст – информационна бележка (до 150 думи, не задължително на български) за събитията в София, кой е този човек – общ портрет, в своя вестник. Отразявате събитията и значението им за страната, която изберете за “седалище” на медията, напр. Париж, Франция. Текстът може да е на чужд език, напр. на езика на страната на пребиваване на участника.

Участници: Класирането се извършва в три възрастови групи:

- Първа възрастова група: от 6 до 9 години;
- Втора възрастова група: от 10 до 13 години;
- Трета възрастова група: от 14 до 18 години.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена с данни на участника:

- лично и фамилно име, дата на раждане, клас;
- контакти (телефон или имейл на участника или училището).

Материалите се изпращат на адрес: gr_bg_sk@abv.bg

Награди: Жури ще класира най-добрите писмени или визуални работи и ще присъди първа, втора и трета награда за всяка група и грамоти за всички участници. На всеки участник може да бъде присъдена само една награда.

Срок на изпращане: Конкурсните работи на участниците се изпращат до 06.02.2023 г.

Резултатите ще бъдат обявени на тържество в Посолството на Р България в Атина.

В помощ на участниците се предоставят файлове с материали за делото на Васил Левски и неговите съратници, за съдебния процес и за епохата:

Конкурс_Васил Левски 2023

Левски, сп. Дъга, 1980