Превод на детска книга за Левски - покана за участие

 

През 2023 г. се навършват 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски - демократ, революционер, създател на Вътрешната революционна организация. Юбилейната годишнина е възможност да се припомни и разкрие личността на Апостола, революционната му дейност, значението на неговите идеи и дълбоката им актуалност в нашето съвремие, като се стимулира българското общество за творческо и иновативно осмисляне на делото на Васил Левски, на неговите сподвижници и последователи.

АБУЧ е член на инициативния комитет за ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. Няколко от събитията и инициативите, включени в програмата, дават възможност бъде приобщен големият брой българи, живеещи в чужбина, с цел съхраняване на историческата памет и националната идентичност. Една от инициативите е превод на детска книжка „Левски в детските очи“ с автор Иван Стоянов. Със съдействието на Дора Чаушева, директор на музей „Васил Левски“ - гр. Карлово, получихме книжката и текста към нея. Текстът ще бъде разпределен между училищата по държави.

Срокът за предаване на превода - до 01.05.2023 г.

Краен срок за заявка за участие в превода - 19.02.2023 г.

.

Отправяме

ПОКАНА за включване в инициативата

 

· Книжката ще се издаде в ел. вариант и ще е със свободен достъп;

· Ще се изготвят QR кодове, за да могат да се свалят при посещение в музей „Васил Левски“ - Карлово;

· Предвижда се да се издаде и на книжен носител в лимитиран тираж.

Средства за превода не са предвидени, защото сумата е минимална и ще се използва за предпечатна подготовка и лимитиран тираж, но имената на всички участници ще са изписани. При изявено желание, ще Ви изпратим книжката в PDF и в WORD набран текста (с обем 7 стр., 12 ppt). За участие - моля, попълнете формуляра - формуляр Левски и го изпратете на:

alubenova@yahoo.com

Краен срок за заявка за участие в превода е 19.02.2023 г.


Доц. д-р Адриана Любенова