Практикум "Преподаване на български език и литература в чуждоезикова среда"

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА

БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА (5. – 12. КЛАС)

ПРАКТИКУМ

25.07.2023 г. – 26.07.2023 г.

София, Национален студентски дом, площад „Народно събрание“

Линк за регистрация: https://forms.gle/LXJxz6E1gc8sWASo7

Срок за записване – 31.03.2023 г.

 

Организатори и участници

Предлаганият форум има експериментален характер и се организира за пръв път. Той е съвместна инициатива на АБУЧ и екипа на ПУ „Паисий Хилендарски“ към ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА).

Практикумът разчита на богатата педагогическа опитност на учителите в българските училища в чужбина, на натрупания „личен арсенал“ от методи за оперативно справяне, но и на теоретичната компетентност и общата ерудираност на участващите изследователи.

Практикумът не обучава никого, но реализацията на задачите му зависят изцяло от способността на участващите в него бързо и лесно да сменят ролите си на „обучаващи“ и „обучавани“.

 

Основни цели и очаквани резултати

Провеждането на предлагания практикум си поставя следните основни цели:

  • Да проучи възможностите за открояването на онези специфични връзки между българския език, литература и култура и езика, литературата и културата на съответната чужда среда, които биха могли да се превърнат в гъвкави и методически ефективни инструменти на преподаването.

  • Да експериментира с паралели, опозиции и интерференции на езиково ниво, чието аналитично открояване би повишило личната ефективност на обучаваните, за които чуждата езикова среда е всъщност и актуално „своя“, и би развило способността им бързо да постигат резултати.

  • Да се потърсят доминанти на културната и литературна традиция на конкретната среда, които като част от образователния ѝ канон вече са обект на познавателни усилия, усвоени са на дадено равнище и лесно могат да служат за посредници при представянето на спецификите на българската литература и култура.

Резултати:  Да се предложи разработването на модели и пособия на обучение, които биха отчели наред с билингвалната специфика и реалното претоварване на обучаваните; биха стимулирали креативността в изучаването на българския език, литература и култура, за да се поддържа високата индивидуална мотивираност в самия процес на израстване на обучаваните.

Участниците в работните групи ще получат сертификат.

 

ПРОГРАМА

25.07.2023 г.

 

8.30 – 9.15  Регистрация

9.1510.00  Откриване (д-р Ирина Владикова; заместник-ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“)

Презентация на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на

българистиката в чужбина“ (ННП Българистика) (представител на екипа проекта)

 

ПЪРВИ ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ

 

10.00 – 10.45  Проф. д-р Илияна Кръпова – лекция + дискусия(език)

10.45 – 11.00  Кафе пауза

11.00 – 11.45  Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева – лекция + дискусия (литература)

13.00 – 15.30  Обедна пауза

 

ПРАКТИКУМ

Работна група

Английски език

Модератори:

Дискутанти:

Работна група

Немски език

Модератори:

Дискутанти:

Работна група

Романски езици

Модератори:

Дискутанти:

 

Двама модератори (1 от АБУЧ и 1 от проекта)

Дискутанти: до 10 човека с предварителна заявка + двама от проекта

Основни акценти: успешни практики; проблемни зони; „белите полета“ на обучението

В края на тази работна среща участниците се спират върху конкретен езиков, литературен или исторически проблем, по който разработват сценарий на компаративен урок. Може да се разпределят в отделни минигрупи.

15.30 – 16.00  Кафе пауза

16.00 – 17.00  Представяне на методическите идеи на работните групи

 

26.07.2023 г.

ВТОРИ ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ

9.00 – 9.45  Д-р Ирина Владикова

9.45 – 10.30  Д-р Мая Падешка

10.30 – 11.00  Кафе пауза

11.00 – 12.00  Доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Красимира Танева (Методически концепции; представяне на магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература в чуждоезикова среда“)

12.00 – 12.30  Дискусия