д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ и преподавател в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”

По повод 170 годишнината от основаването на СОУ „Васил Левски“ в гр. Хасково, и по молба на г-жа Милена Михайлова, директор на училището, екип от художници с ръководител д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ и преподавател в Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски” изпълниха стенопис с образа на Васил Левски (в приложението). Другите двама участници в екипа са Светлин Колев (ГХГ Пловдив) и Галина Тодорова, студентка от втори курс специалност Теология в ПУ "Паисий Хилендарски".

Използвам случая да допълня и следното:

Д-р Адриана Любенова успешно завърши курс: Опазване и управление на археологически обекти с мозайки, започнал през април 2014 г. с интензивно триседмично обучение на място в Пафос, Кипър, последваха обучения в Сардиния, Италия и Херкуланеум Италия.
В този курс участваха двадесет професионалисти от дванадесет различни страни, включително Албания, България, Кипър, Египет, Гърция, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Палестина, Сърбия и Тунис, които са отговорни за управлението на археологически обекти с ин ситу мозайки. Семинарът обхвана всички аспекти на опазването и управлението на археологически обекти с мозайки. MOSAIKON е съвместна, регионална инициатива, посветена на подобряване на опазването, представянето и управлението на мозайки в южната и източната част на Средиземноморския регион. Инициативата е партньорство на Институт Getty Опазване, Фондацията Getty, Международния център за изследване на консервацията и реставрацията на културни ценности (ICCROM) в Рим, както и на Международния комитет за опазване на мозайките (ICCM). Чрез поредица от взаимосвързани дейности, MOSAIKON има за цел да изгради капацитет, развитие на повторяеми модели на най-добри практики, както и да насърчава разпространението и обмена на информация.

И още:
Излезе първият брой на списание "Pillars of heritage" или "Stubovi baštine" . Д-р Адриана Любенова е член на борда на редакторите. На 25 март 2016 в Ниш, Сърбия ще се проведе тържественото представяне на научното издание.

Напомням, че д-р Любенова организира творческа работилница в Българското училище към Посолството на България в Лондон на деня на Бъдителите – 1 ноември 2015 г., която премина с голям успех сред напите ученици, които имаха възможност да иконописват под нейното ръководство образите на нашите първи Будители. Децата се запалиха и по всяка вероятност подобна творческа работилница ще имаме и в бъдеще с участието на д-р Любенова.

Гордеем се с нейните постижения и творчески актив.

Снежина Мечева
говорител на АБУЧ