В Ларнака протече информационна кампания за българското висше образование

На 8 февруари 2020 г., в хотел Radisson Blu в Ларнака, българското Министерство на образованието и науката (отдел „Висше образование“ и дирекция „Образование за българите зад граница и училищна мрежа”), съвместно с Посолството на Р. България, проведоха информационна кампания за популяризиране на българското висше образование, по Постановление на Министерския съвет № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Съорганизатори на кампанията бяха Асоциацията на българските училища в чужбина, с активното съдействие на члена на Управителния съвет – д-р Адриана Любенова, и Българско училище „Родна стряха” в гр. Арадипу, Кипър, с училищен ръководител г-жа Калинка Панчева.

Кипър е втората страна, в която се провежда такава информационната кампания. Първата се състоя в гр. Мадрид, Кралство Испания, на 25 януари 2020 г., в Посолството на Р. България в испанската столица, със съдействието на АБУЧ в лицето на зам.-председателя на АБУЧ, г-жа Петя Цанева – председател на Асоциация „Балкан” в Мадрид.

Тази информационна кампания по света, която тепърва ще се разраства, има за цел да разясни предимствата и улесненията, които могат да получат желаещите от чужбина да се обучават в български университети.

Гостите на събитието в Ларнака бяха посрещнати с прясна погача от учениците в българското училище „Родна стряха” – гр. Арапу, които разказаха за ролята на училището и традициите на родината ни.

Информационния ден откри директорът на дирекция „Висше образование“ в МОН – г-жа Галина Дреновска, като представи всички официални гости и участници. От Министерството на образованието и науката присъстваха още г-жа Карина Бабаян – главен експерт и г-жа Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция ОБГУМ.

Официални гости бяха: посланикът на Р. България в Кипър – г-н Любомир Тодоров, вторият секретар в посолството – г-жа Мина Христова и нейната сътрудничка г-жа Павлова, зам.-кметът на гр. Ларнака – г-н Мариос Кукумас, Мария Либери – собственик на частен учебен център по информационни технологии „Мария Либери“, в който за първи път в Кипър бе проведен онлайн изпит по български език за ниво на владеене Б2, в сътрудничество със Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“.

Участие с много информационни и рекламни материали взеха следните български висши учебни заведения:

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Медицински университет – Пловдив

Медицински университет – Плевен

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Тракийски университет – Стара Загора

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) – София

Стопанската академия “Д. Ценов” – Свищов

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Спортна академия – София

Посланик Любомир Тодоров пръв поздрави участниците и изрази благодарност към МОН и правителството за прекрасната инициатива. Благодари и на кипърските власти за подкрепата, която отдават на десетте българските училища в Кипър.

След него г-н Кукумас благодари за поканата на съорганизаторите на местно ниво – БУ „Родна стряха“– гр. Арадипу, представлявано от г-н Георгиос Георгиу и г-жа Калинка Панчева. Той изрази мнение, че изборът на доста кипърци (около 400 в настоящия момент) да завършат български университет е свързан с високото качество, което предлага българското образование, географското положение, привлекателните специалности, които предлагат ВУЗ-овете в България, както и сравнително ниските такси. Пожела събитието да стане традиция, да бъде в още по-голям мащаб, за да привлече все повече кандидат-студенти.

Г-жа Мария Либери изрази своето удовлетворение, че в нейния обучителен център се провеждат онлайн изпити, които дават възможност на българчетата, живеещи в Кипър, да спестят време и средства.

Последваха презентации на МОН и университетите.

Кампанията предизвика голям интерес сред учениците, техните родители и преподавателите.

Над 70 посетители изгледаха презентациите, а след това им се даде възможност да зададат въпроси, на които отговаряха г-жа Дреновска и д-р Адриана Любенова. Бяха споделени проблеми на ученици от българските неделни училища в Кипър при кандидатстване в България. В останалото време посетителите разговаряха индивидуално с представителите на министерството и университетите.

Готовност за бъдещо съдействие, информация и конкретна помощ изразиха всички участници в кампанията.

С тези две информационни кампании по света – в гр. Мадрид, Испания, и в гр. Ларнака, Кипър, се поставя едно начало, което предвещава успех за българското образование, особено привлекателно за Балканския регион и за страни, в които българската общност е мащабна.

Асоциацията на българските училища в чужбина е готова да окаже пълно съдействие на Министерството на образованието и науката, подкрепяйки тези инициативи по света. Членовете на АБУЧ притежават познание и контакти на място, толкова необходими за успешната реализация на подобно дело от национално значение както за България, така и за страните, в които има интерес към това, което българското образование може да дари на младите хора.

Основна задача на българските училища в чужбина е да подготвя децата с българска принадлежност така, че да могат да избират къде да продължат своето бъдещо образование. И ако това е в техен интерес, те да предпочетат България.

АБУЧ е първопроходец и в това – да свърже средното образование по България в чужбина с висшето в нашата страна.

Завръщането в България не е необходимо да е на всяка цена, но на всяка цена ние и държавата ни сме длъжни да подарим възможния избор на тези, от които зависи бъдещето на Родината.

 

Калинка Пенчева – ръководител на БУ „Родна Стряха” – Арадипу

и Управителен съвет на АБУЧ