Членове на УС на АБУЧ се срещнаха с министър Красимир Вълчев

 

На 31.07.2020 г. членове на Управителния съвет на АБУЧ се срещнаха с министъра на образованието, г-н Красимир Вълчев, и с г-жа Наталия Михалевска, директор на ОБГУМ в МОН. Срещата продължи два часа и половина.

От УС на АБУЧ присъстваха: г-жа Петя Цанева – зам.-председател на АБУЧ, г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ, членовете на УС г-жа Боянка Иванова, д-р Адриана Любенова, г-жа Живка Костова. Заседанието бе открито с обаждане по Вайбър от д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ, която, поради наложена карантина, нямаше възможност да участва лично в заседанието. Тя отправи апел за подобряване на комуникацията в условията на наложените рестрикции от пандемията, които възпрепятстват възможността за по-чест личен контакт и провеждане на ежегодната Конференция на АБУЧ.

След срещата с министър Вълчев в кабинета му, бе организирана допълнителна среща с г-жа Наталия Михалевска и целия колектив на дирекцията, за обсъждане на появили се проблеми в различни държави с български неделни училища и възможността да се преодолеят създали се проблеми, за които АБУЧ е готов да съдейства. Срещата продължи час и половина.

Следва кратък протокол от проведените разговори, за които искаме да информираме, преди да се появи окончателният вариант на новите промени в ПМС № 90. В момента то се намира в Правния отдел на МОН, преди окончателното му спускане за всенародно обсъждане за срок от един месец.

-------------------------------------

31.07.2020 г., 14.00-16.30 ч. Среща на представители на УС на АБУЧ с министър Красимир Вълчев и с г-жа Наталия Михалевска, директор на дирекция ОБГУМ

Разгледани бяха следните въпроси:

1. Онлайн обучението и новите промени в ПМС 90, които предстоят да бъдат публикуване в най-скоро време. Поставят се по-големи изисквания относно платформата за онлайн обучението. Тя трябва да е проходима, т. е. да дава възможност да се влиза в нея от страна на МОН, за да се проследи обучението:

- Училища или учители, които провеждат единствено и само дистанционно обучение, няма да бъдат признати и финансирани от МОН. Те трябва да са лицензирани от МОН и да провеждат и дистанционно, и присъствено обучение, съобразно с обстановката и изискванията в съответната страна.

- Всяко училище, провеждащо онлайн обучение, трябва да ползва една платформа, а не всеки учител в дадено училище да е с различна платформа.

- Констатира се, че онлайн обучението не е полезно за учениците от 1 до 3 клас.

- Стремежът е да се направи при възможност 50% (или 30%) присъствено, т.е. да е смесено обучение.

- Нормативът от часове – броят на учебните часове за година, няма да бъде променян при провеждане на онлайн обучението, но продължителността на часовете онлайн ще бъде намален. Например: за 1-4 кл. продължителността на онлайн урок е максимум 20 мин.; за 5-8 кл. - максимум 30 мин.; за 9-12 кл. - максимум 40 мин., т.е. по-разредени часове, да се преценява дали и кога да се дава междучасие, но общият брой на часовете да покрива норматива за година, т.е. остава непроменен.

- Ако едно училище провежда онлайн обучение на ученик или група ученици, а присъственото обучение се осъществява от друго училище, удостоверението се издава от училището, осъществило присъственото обучение. Финансирането на двете училище е съгласно процента на застъпеното обучение във всяка една форма.

- Училищата зад граница могат да наемат онлайн учители от България, но на тях не може да се заплаща с пари от субсидията на МОН. Техните заплати трябва да се осигуряват от таксите на учениците в училището.

- Едно лицензирано училище към МОН може да осъществява онлайн обучение на ученици в други държави, ако в тези държави не се предлага одобрено от МОН онлайн обучение. Училището, осъществяващо това обучение, ще бъде финансирано.

- Съгласно новото постановление, няма да се разрешава откриване на училища в градовете Лондон, Париж, Мадрид и Чикаго, където вече има наситена мрежа от български училища. Ще се проследява дублирането и отнемането на ученици от едно училище в друго училище.

- Няма да се финансират или ще се отнема финансирането на училища, които уронват престижа на българската държава и на българската общност зад граница.

- Увеличава се коефициентът на финансиране за подготовка и администриране на изпити за сертифициране на знанията по БЕ от 0,5% на 1%. Финансиране ще получат както центровете за провеждане на такива изпити, така и училищата, които подготвят ученици за явяването на такива изпити за сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на българския език по Европейската езикова рамка.

- Промени се предвиждат и за кандидат-студентите: ще се признава и удостоверение, получено от чисто дистанционно обучение, но обучение, получено при определени, регламентирани от МОН условия.

- Тази година за пръв път след октомври месец МОН ще проведе онлайн тест, подобно на външното оценяване в България, на знанията по БЕ за 2 до 7 клас.

- По националната програма за обучение на учителите онлайн и по места по модулите са определени следните отговорници в МОН: За модул 1 – отговаря г-жа Дарина Панайотова, за модул 2 – г-жа Ваня Балчева, за модул 3 – г-н Асен Петров.

2. АБУЧ постави въпроса да се качи на страниците на РУО-тата в различните области текст, който да удостоверява какво и как се признава от удостоверенията за проведено обучение в БУЧ. Срокове за отговор. Да се направи обучение на персонала на РУО с разпоредбите, засягащи признаването на удостоверенията, издадени в чужбина. Да се намери начин да има възможност за експресни поръчки за признаване на удостоверенията.

3. Ще има ли обучение на директори/училищни ръководители от БУ в чужбина. Министърът нареди да се уточнят темите и да се проведе това обучение електронно до 22.12.2020 г.

4. АБУЧ отново постави въпроса за езиковата интеграция на ученици, завръщащи се от чужбина, и да се създаде система /национална стратегия за плавното включване на такива ученици в редовното обучение в България. Г-н Вълчев предложи да се създадат такива центрове към големи средни училища и към висши училища.

31.07.2020 г., 16.30-18.00 ч. Среща с цялата дирекция ОБГУМ в МОН и разговор за проблемите в българските неделни училища по света, и взаимодействието между МОН и АБУЧ за взаимно подпомагане на дейността ни.

 

Снежина Мечева,

говорител на АБУЧ

---------------------------------------------------------------------

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Информация за проведената работна среща в сайта на МОН -

https://www.mon.bg/bg/news/3951