Онлайн среща на членове на АБУЧ

На 11.09.2020 г., от 16.00 часа българско време, се състоя първата среща чрез платформата ZOOM на колеги - членове на АБУЧ. Срещата беше на тема: „Обсъждане на опита, който сме събрали с използването на различни платформи в дистанционното обучение“. Гостуваха представители на Центъра за творческо обучение, които представиха възможностите на Google Classroom. Споделиха се и други мнения за използването на други платформи. 

Присъстваха 30 души и обсъжданията продължиха 1.45 мин.

Колегите оцениха като положителна тази форма на комуникация, толкова необходима във време, в което не можем да проведем присъствено Годишната конференция на АБУЧ.

Времето не стигна да обсъдим всички въпроси. Следващата подобна среща ще се проведе на 20 септември, неделя, пак от 16 часа българско време. Отправен бе призив, когато се ориентираме към избора си за работа с платформи, да се концентрираме върху изискването на МОН за проследимост на обучението.

Надяваме се по този начин да сме полезни и тези срещи да се превърнат в добра практика.

Ще се радваме на участието и активността на членовете на АБУЧ, на предложения на теми и проблеми за обсъждане.

 

Управителен съвет на АБУЧ