Среща на УС на АБУЧ с министър Вълчев и дирекция ОБГУМ в МОН

 

Уважаеми колеги,

Тъй като след поредните три срещи на директори и преподаватели от БНУ в чужбина получихме писмо от МОН, в което не бяха взети предвид предложенията, направени от българските училища в чужбина за промените в РЕКГ и бъдещите тестове, Управителният съвет на АБУЧ пожела да се направи още една среща в присъствието на министър Вълчев. Предоставихме избора на МОН дали тя да е с представители на всички ръководители на училища и директори, или само с членове на Управителния съвет на АБУЧ.

Избрано бе второто предложение и на 5.04.2021 г., от 15.00 часа българско време, се състоя среща с министър Красимир Вълчев и дирекцията ОБГУМ, ръководена от г-жа Наталия Михалевска.

Благодарим специално на министър Вълчев за отделеното време и проявеното разбиране към исканията на българските ръководители и учители на училищата в чужбина.

Изложихме в обобщен вид въпросите, с които и Вие сте запознати от предишните ни писма и кореспонденции, и ни бе обещано да получим ново писмо от МОН, с подробни инструкции и условия за провеждане на тези предстоящи тестове през април и май.

Обещано бе да ни изпратят предварително тестовете, за да се запознаем с техния вид и да бъдат съобразени исканията ни за начина на провеждане на тези проверовъчни упражнения. Също се каза, че участието в тези тестове ще бъде по личен избор на училищата.

Постави се въпросът за приема на деца от БУЧ за учебната 2021/2022 г. във ВУЗ, очакваме решение.

Вярваме, че обещаното от МОН писмо ще улесни всички и ще допринесе за хармоничното взаимодействие между министерството и училищата ни зад граница.

 

Снежина Мечева,

говорител на АБУЧ