Конкурс „Моята българска бродирана риза“ – 2022

 

Българско училище „АзБуки“ в гр. Рим и гр. Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“, Италия, обявява за шеста поредна година Международния конкурс „Моята българска бродирана риза – 2022“, който се провежда с основната идея и инициатива – на 11 май всеки българин от всяко кътче на земята да се облече с бродирана риза, блуза, дреха, вратовръзка, на които има българска шевица.

 

 

Период на провеждане: 6 май – 25 юли 2022 г.

Участие:

Участници могат да са деца и ученици от български произход 

от неделни и български училища, от 5 до 19-годишна възраст.

 

Възрастови групи по категории:

За рисунка и художествен текст:

I група – от 5 до 9 години
II група – от 10 до 14 години
III група – от 15 до 19 години

За фотография и мултимедия:

I група – от 8 до 13 години
II група от 14 до 19 години

Категории за участие в конкурса:

Рисунка;

Творчески текст – жанр свободен;

Мултимедия;

Фотография на деца и младежи, облечени с българска бродирана риза.

Изисквания към творбите:

Рисунка на тема: "Моята българска бродирана риза". Техника свободна; рисунката може да бъде нарисувана с моливи, пастели, бои. Размери на творбата – по избор – А4 , А3 и др.

Задължително условие за участие – рисунката да не е участвала в друг конкурс!

Художествен текст на тема: "Моята българска бродирана риза" – свободен избор – стихотворение, гатанка, приказка, есе, разказ и др.

Мултимедия (индивидуална или колективна творба), с продължителност от 3 до 10 минути.

Фотографии (индивидуални или колективни). Изискване за фотографиите – да бъдат във формат JPG, JPEG или PNG, с отлично качество, 300 dpi, с резолюция минимум 2500 рх по късата страна.

Срок за предаване – до 25 юли 2022 г.

E-mail: moiatabgbrodiranariza@gmail.com

 

Подробен регламент за участие тук – VI Международен конкурс

Декларация за участие тук – Декларация