По повод Деня на народните будители - изложба на стари фотографии с участието на български училища в Лондон

 

 

В деня, когато се навършиха 100 години от обявяването на Деня на будителите за национален празник, в Българския културен институт в Лондон с директор г-жа Светла Дионисиева бе открита изложбата "100 години назад с фотографиите на Антип Коев Обущаров“. За осъществяването на съвместната инициатива между Института и Народно читалище "Светлина - 1861", гр. Шипка, допринесоха и представителите на българските училища в чужбина - г-жа Милена Везенкова (Българско школо „Васил Левски“) и д-р Валентина Александрова-Кирова (БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон).

 

Г-жа Татяна Косекова, председател на Народно читалище "Светлина - 1861", представя изложбата

 

Увлекателният разказ за будителството на хората от планинското село Шипка, за будността и прогресивността на фотографа впечатлиха многобройната публика. Всяко фотографско изображение e ценно свидетелство за миналото – запечатало събитие, ситуация или човешки живот, а фотографиите на Антип Обущаров разкриват важни и пълноценни моменти от живота в България, такъв, какъвто е бил в началото на 20-и век. Друга уникалност на изложбата е, че стъклените му плаки престояват повече от 100 години скрити и едва преди две години художник-фотографът Александър Иванов от град Казанлък ги открива и им вдъхва нов живот.

 

Г-жа Деница Стефанова, секретар на читалището в Шипка, и д-р Валентина
Александрова-Кирова

 

На следващия ден проведохме в часа ни по история открит урок по история в залите на Института, за 5 и 6 клас на Българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон. Така бе отбелязан Денят на народните будители по един нестандартен начин, с беседа и запознаване с живота на едно българско село, което върви по пътя на модерността.

 

Попълнен работен лист за изложбата

 

Като с машина на времето учениците ни се върнаха 100 години назад, за да бъдат предизвикани да мислят за бъдещето, защото историята не е само памет за миналото, тя е и връзката с настоящето и бъдещето. Учениците попълваха работни листове с въпроси, свързани с изложбата.

 

 

Водач в тяхното пътешествие назад във времето бе г-жа Деница Стефанова, секретар на читалището в Шипка, която разказа на учениците историята на снимките, на селото, разкри страстта си по опазване на това историческо наследство, завещано от един българин с будителска душа.

 

 

Учениците ни се възхитиха от примерите за доброволно полагания труд от хората в селото, за да изградят по-добър живот в трудните години след Първата световна война, за грижите за децата, останали сираци след войните, за вниманието към образованието, за залесяването на южните склонове на Стара планина. Припомниха си за значението и мястото на Шипка в нашата история.

 

5 и 6 клас на БУ „Иван Станчов“

 

По случай 35 години от създаването на училището ни получихме като подарък ценния каталог със снимките на Антип Обущаров и други фотографски издания с красиви снимки от България, изпратени ни специално от художник-фотографа Александър Иванов, за което сме признателни.

 

Директорът на училището г-жа Снежина Мечева приема подаръците

 

Д-р Валентина Александрова-Кирова,

преподавател по история в БУ „Иван Станчов”