Годишен отчет 2019-2020 г.

 

О Т Ч Е Т

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА” ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2019 г. – ЮЛИ 2020 г.

*Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред.

* В отчета са включени само най-значимите информации и тези, които са ни изпратени от училищата в чужбина.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) продължaва да поддържа контакти с българските училища по света, както и да установява контакти с нововъзникващи български образователни звена зад граница.

 2. АБУЧ активно работи за основаването на нови български образователни центрове в чужбина и съдейства за тяхното укрепване и развитие.

 3. Организирa срещи и разговори с представители на държавните институции, с представители в Европарламента, с Българската патриаршия и др. за координиране на съвместната дейност по въпросите на образованието по България в чужбина.

 4. Представя интересите на българските училища в чужбина в Парламента: Комисията по политиките за българите извън страната, Комисията за образование и наука, Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите.

 5. Извършва дейност в единодействие с българските евродепутати в Европарламента за признаване на българския език и приравняване на статута му, както и този на другите т.нар. “малки езици”, със статута на английски, френски, немски, испански и др.в страните на ЕС.

 6. Организира и участва в юбилейни мероприятия в чужбина.

 7. Провежда международни конференции, придружени с образователни семинари:

 8. Създава работни групи от преподаватели в училищата в чужбина за изработване в МОН на адаптирани програми за обучение по български език в чужбина, оформя екипи за сътрудничество при издаване на учебници и помагала за чужбина. Съдейства за участие на български преподаватели от съботно-неделните училища в чужбина при създаването на учебни помагала по български език и литература, история и география за обучението зад граница.

 9. Осъществява възможност за провеждане на изпит по български език в ДЕО на СУ „Св. Кл. Охридски” за признаване на ниво на владеене по европейската езикова рамка. Резултатите от този изпит се признават на територията на десетки щати в САЩ. Създава се възможност тези изпити да се провеждат и в Европа.

 10. По молба на МOН Асоциацията извършва допитване до членовете си относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота „Неофит Рилски” от МОН.

 11. Участва в организиране на семинари заедно с представители на Българската православна църква в: Рилския, Троянския и Бачковския манастири заедно със Западно – и Средноевропейския митрополит Антоний.

 12. Организира участието на преподаватели в обучителни семинари и уебинари.

 13. Организира конференция на АБУЧ в съорганизаторство с МОН, СУ „Св. Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски” и др. с участието на представители на държавните институции (Президентство, Парламент, МОН, МВНР, Българската православна църква и др.).

 14. Подготвя необходимата документация за провеждане на годишното Общо събрание на сдружението с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина” (АБУЧ).

 

КОНТАКТИ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 

 1. АБУЧ ползотворно си сътрудничи с МОН, ДАБЧ, МВнР, с президента Румен Радев, с кабинета на вицепрезидента на България – г-жа Илияна Йотова, с евродепутатите на България в Европарламента, със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски”, ВТУ „Кирил и Методий”, Американския университет в Благоевград, с Българска академия на науките (БАН), с Българската патриаршия /Средно и Западноевропейската митрополия/, с Националния омбудсман на България и др.
 2. Поддържат се ползотворни контакти с БНТ ; БНТ2, Бтв, БНР – радиостанция „Хр. Ботев”, радиостанция „Хоризонт”; „Радио България”, „Радио Татковина”, в. „Аз-Буки”; в. „24 часа”, в. „Труд”; в. „Монитор”; в. „Марица”, в. „БГ Бен” и в. „Будилник” – Лондон, в. „България сега” - Чикаго, информационен портал „Еврочикаго”, с организацията и списание „Брод за България”, списание „Изживей България”, сдружението „Избери България”, Общност „За демократично образование” (кинофестивал на филмите за образование), ИНТЕРАУЛА - Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието, Сдружение „Директори в средното образование”, организацията „Тук-Там”, сайта „Уча се”, Ротари клуб – Пловдив и инициативата „Народните будители и аз”, НПСС„ "Тангра-Танакра” и др.

 3. Контакти с училища в България, провеждат се съвместни мероприятия с ръководството и колектива на БУ „Алеко Константинов” в гр. Пловдив и ПБУ „Иван Рилски” в гр. Мадрид, Испания, подържа се традиционната връзка с Първа английска гимназия в гр. София.

 4. Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.

 5. Сътрудничество с Българския Сити клуб в Лондон, Великобритания, и лично с неговия председател, г-н Кирил Сакскобургготски.

 6. Сътрудничество с фондация „Димитър Бербатов” в България.

 7. Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към подпомагането на училища, на домове за деца в неравностойно положение в България, центрове за лечение на деца с увреждания.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УС ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ЮЛИ 2018 – ЮЛИ 2019

ЗАСЕДАНИЯ НА УС ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ЮЛИ 2019 – ЮЛИ 2020

 

28.07.2019 протокол № 91

06.10.2019 протокол № 92

08.12.2019 протокол № 93

23.02.2020 протокол № 94

26.04.2020 протокол № 95

07.06.2020 протокол № 96

07.07.2020 - отложено поради заетост на председателя.

Общо събрание - отложено за по-късен период, когато е възможно да се проведе присъствено.

 

IX. Изпратени официални писма от АБУЧ 2019 – 2020

 

 1. Писмо до Нина Борисова, относно желанието на училище „Св. Иван Рилски” в Кеймбридж да организира конференция през март 2020 г. на тема „Съхранение на културната и езиковата идентичност в многокултурна среда, използвайки нови техники и технологии”.

 2. Писмо до Бойко Борисов, министър-председател Р България относно Балканския международен форум в гр. Истанбул под надслов „Стратегии за изучаването на българския език в чуждоезикова среда”.

 3. Писмо до Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно взаимоотношенията между АБУЧ и МОН като пример за поведение и начин на работа на неправителствени организации и институциите в Р България.

 4. Писмо до Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно среща-разговор с УС на АБУЧ по време на Третата образователна конференция в Белфаст, Северна Ирландия.

 5. Писмо до г-н Бойко Попов, административен директор на БУ „Христо Ботев” в Мериленд, САЩ, относно покана към УС на АБУЧ за провеждане на годишната конференция на АБУЧ 2020 в гр. Разград.

 6. Писмо подкрепа до Асоциация „Български език – език европейски“, училище „Кирил и Методий“ – Париж, на проектно предложение „VIRTUS LANG” в рамките на покана за подаване на проекти по Програма Еразъм+, Ключова дейност 2, „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Децентрализирана дейност - „Стратегически партньорства“, Проекти в сферата на Училищното образование.

 7. Писмо до Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно предложения на АБУЧ по промените на ПМС.

 8. Писмо до г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно становище на АБУЧ относно предложението на г-жа Деана Иванова, председател на Асоциация "ТАНГРА" – Мадрид, за провеждане на Фестивал на българите по света „Аз съм българче“.

 9. Писмо до зам.-министър на образованието и науката Таня Михайлова с номинираните от АБУЧ учители, училищни ръководители и директори на български училища в чужбина, за удостояването им с почетното отличие на „Неофит Рилски” за 2020 година.

 10. Декларация за партньорство на идеята за проект за създаване онлайн курс за преподаващите традиционно българско тъкане, предназначен за преподаватели в читалища, учебни центрове, кръжоци и Българските училища в чужбина.

 11. Писмо по повод „колективното” подаване на молби („отпадания”) от страна на 5 юридически члена на АБУЧ за прекратяване на членството им в Асоциацията на българските училища в чужбина.

 12. Поздравителни адреси, благодарствени писма и покани.

X. Получени официални писма в АБУЧ 2019 – 2020

 1. 13.09.2019 – Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно възможността за финансово подпомагане дейността на АБУЧ.

 2. 23.03.2020 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно ПБО ПРОЕКТНО – БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

 3. 25.03.2020 - Писмо от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно създаването на Национална електронна библиотека на учителите /Хранилище за електронно съдържание/.

 4. 09.04.2020 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно оценяването на съдържанието на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирино в чужбина.

 5. 14.04.2020 - Писмо от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, относно организация на обучението в българските неделни училища в чужбина.

 6. 15.04.2020 – Писмо от г-н Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение, за информация на директорите и координаторите на български неделни училища с новия ускорен и подобрен процес за активация и внедряване на облачната платформа Google G Suite за образованието.

 7. 23.04.2020 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно възможността за корекция на размера на финансовото подпомагане от МОН за тази учебна година и отчитането на часовете за допълнителни училищни дейности.

 8. 28.04.2020 - Писмо от г-жа Таня Михайлова, зам.-министър на МОН, за предложения от страна на АБУЧ на учители, уч. ръководители и директори на български училища в чужбина за удостояване по повод честването на 24 май с почетното отличие на „Неофит Рилски” за 2020 година.

 9. 30.04.2020 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно възможността за провеждане на присъствени часове в българските неделни училища в чужбина (възстановяването на занятията в присъствена форма).

 10. 04.05.2020 – Заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебни предмети – български език и литература, история и цивилизации и география и икономика.

 11. 06.05.2020 – Писмо от г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България, по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост – 24 май и инициативата за виртуален форум „Голи са без книги всички народи“.

 12. 07.05.2020 - Писмо от г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ – МОН относно предложението на г-жа Деана Иванова, председател на Асоциация "ТАНГРА" – Мадрид, за провеждане на Фестивал на българите по света „Аз съм българче“.

 13. 01.06.2020 – Писмо от МОН относно разработване на платформа за онлайн кандидатстване на българи, живеещи извън Република България, и граждани на Република Северна Македония.

 14. 01.06.2020 – Писмо от Галина Дреновска, директор на дирекция „Висше образование“ – МОН относно онлайн кандидатстване в държавните висши училища на Република България на чуждестранни граждани от българска народност, съгласно ПМС№103/1993 г., и граждани на Република Северна Македония, на основание ПМС № 228/1997 г., за учебната 2020/2021 година

 15. Поздравителни адреси, благодарствени писма и покани.

 

НАГРАДИ И ПОСТИЖЕНИЯ

 

 1. МОН награди 5 учители от българските училища в чужбина с Почетното отличие на името на Неофит Рилски:

Петър Славков Минчев - административен директор, съосновател на БУ „СвКлимент Охридски” - Годалминг, Графство Съри, Великобритания;

Маргарита Тодорова Русанова - основател, преподавател и ръководител на Българското училище „Васил Левски“ и на Дружеството за насърчаване на образованието „Васил Левски“ във Франкфурт на Майн, Германия;

Мария Вълкова Ташева - главен учител по БЕЛ и по Човекът и обществото, в Българско училище „ЗВЪНЧЕ“, графство Съри, Лондон, Великобритания;

Кина Михайлова Бъговска - преподавател по изобразително изкуство в БНУ „Нов Живот” и БНУ „Джон Атанасов” в Чикагохудожник, журналист и президент на Българо-американски център за културно наследство - Чикаго, САЩ;

Даниела Николова Ноева - преподавател и директор на Ново българско училище „Васил Левски“ гр. Палма към БКДЦ „Света София“ на Балеарите, Кралство Испания;

Мариана Иванова Начева - учител в БГ школо ,,Васил Левски’' - Баркинг, Лондон, Великобритания;

 1. На 9.12.2019 г. бе награден с Почетния знак на АБУЧ Луис Нарварес в Чикаго за съдействие, оказано в признаването на българския език в програмата „Печат за двуезичие”: https://www.eurochicago.com/2019/12/ivan-luis-abouch/

 2. Осъществи се участие на ученици от БНУ в конкурсите на ДАБЧ и в много други конкурси, обявяването на наградите предстои.

 3. АБУЧ чрез д-р А. Любенова, член на УС на АБУЧ, успешно съдейства да се разшири обхвата на Постановление 103 за прием на българи от чужбина в българските университети и да се включат в него с необходимите предимства не само кандидати от старите български общности, а и кандидати от новите емигрантски общности. Създаде се портал за електронно подаване на документите и информационна страница на висшите училища. Постигнахме успех и с признаването на оценката за В2 като балообразуваща, заместваща матурата при кандидатстване.

 4. АБУЧ е съорганизатор на информационната кампания на МОН за популяризиране на българското висше образование в чужбина. Със съдействието на ПНБУ „Иван Рилски” в гр. Мадрид и „Родна стряха” в гр. Арадипу, които са членове на АБУЧ, бяха организирани представяния на българските висши учебни заведения в гр. Мадрид, Испания, и в гр. Ларнака, Кипър.

 5. През август 2020 г. МОН проведе обучения на учители от БНУ в чужбина по Модул 2 от Националната програма „Роден език и култура зад граница“. В тях за повишаване на професионалната квалификация се включиха 70 български учители. Тези обучения ще се провеждат и по места в различни държави (Великобритания, Испания, Франция, Германия, Гърция и Украйна). Това ще се случва със съдействието на училища, членове на АБУЧ: БУ „Иван Рилски” в гр. Мадрид, Испания, БУ „Васил Левски” в кв. Баркинг, Лондон, Великобритания и др.

 6. През тази година наши преподаватели се включиха в новите издания на издателство „Просвета” и „Клет”.

 7. Нови помагала по история за българските училища зад граница, дело на д-р Валентина Александрова, преподавател по история в БУ "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон, Великобритания, и г-жа Маргарита Русанова - ръководител на БУ "В. Левски" във Франкфурт, Германия. В две отделни дипляни, в които с помощта на линия на времето и с чудесни илюстрации е направена сравнителна съпоставка на фактите от Средновековната история между България и Великобритания, съответно между България и Германия. Изданията са много качествени, благодарение на Националното издателство за образование и наука „АзБуки”.

 8. На 30.11.2019 г. в гр. Истанбул, Турция, се откри Балкански форум на тема: „Стратегии за изучаване на българския език в чуждоезикова среда”. Организатори са МОН, генералното консулство на България в Истанбул и Българската екзархия в Истанбул. Представители на УС на АБУЧ на този форум бяха г-жа Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова, които запознаха участващите с дейността на АБУЧ и активизираха лични контакти с български училища в региона на Балканите.

 9. Успешно се организира Третата международна образователна конференция на Асоциация „Българска култура и образование” в съорганизаторство с АБУЧ в гр. Белфаст, Северна Ирландия, от 27 февруари до 1 март 2020 година. на тема Обединени добри практики - сигурно бъдеще в образованието, в несигурния свят на промените”. Планираното участие на МОН на место не можа да се осъществи, поради забраната за пътувания от България в чужбина. Проведе се онлайн конференция. Бяха обсъдени новите положения и предложения за промени в Постановление 90 на Министерския съвет за образованието по български език в чужбина.

 10. През тази година много български училища в чужбина не можаха да честват свои юбилеиу поради създалата се обстановка с COVID-19. Училищата, които успяха да отпразнуват юбилеи в по-ранен период, са: БУ „В. Левски” в гр. Сарагоса, Испания - 10-годишен юбилей и училището „Родна реч” в гр. Сарасота, САЩ - 5-годишен юбилей.

 11. По инициатива на Боянка Иванова, член на УС на АБУЧ, със съдействието на дипломатическите представители в САЩ, през 2017 г. българският език бе признат в програмата Seal of Biliteracy/Печат за двуезичност чрез теста на ДЕО/ СУ " Св. Климент Охридски", пърноначално в щата Илинойс. Малко след това и в още 13 щата на САЩ. До този момент над 180 ученици са получили това отличие след успешно положен изпит. От пролетта на 2020 г. българският език влезе и в програмата Global Seal of Biluteracy/Глобален печат за двуезичност, чрез теста по БЕ за ниво В2 на ДЕО/СУ. Продължаваме действията си до пълното признаване на БЕ на федерално ниво. Тези постижения са реалност в резултат на пълното и непрестанно взаимодействие между АБУЧ и министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев.

 12. Петицията от името на АБУЧ пред Европейския парламент от 2017 г. за оценяване на знанията по всички официални езици в края на средното образование достигна напредък, който трябва да се продължи на двустранна основа по страни, но епидемията попречи това да напредне. Остава като задача, когато условията за работа се нормализират.

 13. Наложи се да се създаде нова Фейсбук страница и група АБУЧ, поради самоволното отнемане на старата ФБ група от Силвия Стаменова – член на УС на АБУЧ.

 14. АБУЧ организира уебинари за квалификация на преподаватели от БНУ в чужбина с: платформата „Школо”, Енвижън, с ПУ „П. Хилендарски” – лекция за нематериалното културно наследство, с издателство „Клет”.

 15. Асоциацията на българските училища в чужбина и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” организират на 25-26 октомври 2020 г. Международна научно-практическа конференция на тема „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация“, за обмяна на идеи и добри практики, свързани с разработването и внедряването на училищни политики, за повишаване и насърчаване интереса у учениците. Участието в работата на конференцията е само за членове на АБУЧ.

 

Дейност в хронологичен ред на УС на АБУЧ

в периода юли 2019 – юли 2020 г.

 

 1. 23.07.2019 г. Представители на УС на АБУЧ се срещнаха с министъра на образованието г-н Вълчев и директора на дирекцията ОБГУМ г-жа Наталия Михалевска, за да обсъдят проекта на Заповедта за размера на средствата на БНУ за 2019-2020 г. След тази среща се проведе и друга - с директора на Правния отдел на МОН, г-н Любомир Йосифов, и бе проведена юридическа консултация.

 2. 24.07.2019 г. – 10.30 ч. По идея на министъра на образованието – г-н Вълчев, бе направена среща на УС на АБУЧ с премиера г-н Бойко Борисов. Присъстваха г-н Красимир Вълчев и министърът на външните работи – г-жа Екатерина Захариева. Г-н Борисов бе запознат с дейността на АБУЧ. Обсъдени бяха следващи стъпки за превръщане на дейността за съхранение на родния език и култура в чужбина в национален приоритет. Българското правителство ще засили активните си действия в двустранните отношения, за издигане на по-висок етап значението на българския език в образователните системи на другите държави. Г-н Борисов организира пресконференция за медиите, която да запознае обществеността с постиженията до момента на образованието зад граница и бъдещите насоки за повишаване на неговата ефективност. https://www.eurochicago.com/2019/07/us-abuch/; http://www.rodinabg.net/?action=news&id=5974

 3. 24.07.2019 г. – 14.00 ч. Среща на Управителния съвет на АБУЧ с министъра на външните работи – г-жа Екатерина Захариева в МВнР и обсъждане на по-нататъшното взаимодействие на БНУ с дипломатическите мисии на България в чужбина.

 4. 25.07.2019 г. Среща на Етичната комисия на АБУЧ със зам.-министъра на образованието – г-жа Деница Сачева и г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН. Обсъдени бяха сигналите, постъпили в Етичната комисия на АБУЧ през годината.

 5. 25.07.2019г. Еднодневен обучителен семинар в БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“, организиран от центъра за образователни инициативи „Двери“, епископ Сионий – игумен на манастира и с благословението на Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний на тема: „Християнските празници и добродетели в училище“, д-р Полина Спирова и д-р Златина Каравълчева.

 6. 26.07.2019 г. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АБУЧ в гр. Пловдив, хотел „Тримонцуим”.

 7. 27 – 28.07.2019 г. ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АБУЧ в съорганизаторство с ПУ „П. Хилендарски” и МОН, в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова, министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев, зам.-министъра на образованието – г-жа Деница Сачева, министърът на културата – Б. Банов, зам.-министърът на културата – г-жа А. Гешева, кмета на гр. Пловдив – Иван Тотев, г-н Димитър Бербатов – основател на Фондация „Д. Бербатов” и на инициативата „Успелите деца на България”. Присъстваха и експредседателят на Народното събрание и евродепутат – г-н Георги Пирински, народният представител – журналистът Тома Томов, посланикът на България в Полша, г-н Емил Ялнъзов, екс зам.-министърът на външните работи и бивш посланик в Лондон – г-н Л. Кючуков и др. Откри се изложбата „Азбуката, това сме ние”. Във втората част на Конференцията се присъедини и премиерът г-н Бойко Борисов, който обяви, че за следващата учебна година за българските училища в чужбина ще бъдат отпуснати 2 000 000 лв. Той отговори на въпроси, поставени от българските учители зад граница, които очакват разрешение. Бе обещано съдействие.

https://www.eurochicago.com/2019/07/12-abuch/

http://bgpolitika.com/index.php/2015-07-30-18-44-12/6226-2019-07-28-16-44-36?fbclid=IwAR0CtBNb7Id92vRh2rLYf4pQeY1CFf7vK6yA1juyIxvtlJ0QUvlfzu9WcKE

https://nova.bg/news/view/2019/07/27/258175/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/

https://www.glaspress.rs/съхранението-на-българския-език-да-се/

https://clubz.bg/node/85973?fbclid=IwAR3m2g2D97vI017aecOzSOsAFN7KE3rbFQr2PPFx7WiDG68TFTal1_Z2f_o

 

Срещи на Управителния съвет на АБУЧ през август 2019 г.

27.08.2019 г. 14.30ч. с г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и с г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН. От УС на АБУЧ присъстваха – д-р Ирина Владикова – председател, г-жа Петя Цанева – зам.-председател, г-жа Снежина Мечева – говорител, д-р Адриана Любенова. Обсъждаха се следните въпроси:

1. Провеждане на информационна кампания в българските училища в чужбина за кандидатстване в българските висши учебни заведения;

2. Включване на българските висши училища в Европейската образователна система и получаването на европейски дипломи.

3. Въпросът за предоставяне на офис на АБУЧ в София – от декември 2019 г. ще имаме безвъзмездно такъв в Студентския младежки дом на площад „Нар. събрание”, с възможност за ползване на различни зали за конференции и семинари).

4. Възможност за получаване на субсидия за АБУЧ като неправителствена организация от Държавния бюджет.

5. Да бъдем включвани в регистъра на Мимистерство на културата за годишна субсидия от тях за културна дейност;

6. Да се свържем с Фонд „Българска книга” за финансиране на преводи - МОН ще заплаща хонорарите, а „Българска книга” ще поема издаването;

7. Обсъди се възможността за провеждане на Конференция в Рим в края на октомври или началото на ноември 2019 г., с акцент върху работата на училищните ръководители.

8. Действия по програмата за обмен на нашите училища с такива в България –Засега МОН е организирал такава програма за Балканските страни (взаимни посещения в страните на представители на училища, на по-следващ етап това ще стане Национална програма „Да се завърнеш у дома”).

9. Идея за конференция в Кеймбридж, Великобритания, през март-април, когато се разбере реалният изход от Брекзит;

28.08.2019 г. – 11.00 ч. Среща на представители на УС на АБУЧ със зам.-министъра на културата – г-жа Анелия Гешева. От УС на АБУЧ присъстваха – д-р Ирина Владикова – председател, г-жа Снежина Мечева – говорител, д-р Адриана Любенова). Обсъдиха се следните въпроси:

1. Програмите за финансиране на Министерство на културата, към което министерство са и училищата по изкуствата: Програма за популяризиране на българската култура по света; За изпращане на книги по света; За финансиране на български културни юридически дружества и възможността за включване на АБУЧ към тази програма.

2. Поставихме въпросите за:

- работа по посока на преводите, активизиране на съвместната дейност в страните с лекторатите по български език, съвместни проекти с училищата за извършване на преводи като развой на езиковото богатство;

- да се централизира дейността на училищата с музеите в България и организиране на виртуални уроци чрез договореност на музеите към Министерство на културата и АБУЧ;

- да се сътрудничи по въпроса за снабдяването на българските училища в чужбина със записи на съвременни български филми – игрални и документални (свързани с българската история, география, с бълг. литература и бълг. културни дейци, със съвременни проблеми), организиране на премиери с български творци по света, съвместно с училищата ни,

- да се свържем с Асоциацията на българската книга (неправителствена организация на българските издатели) – председател Велислава Добрева;

- да се установи контакт с училищата по изкуствата и се видят възможностите за взаимни гостувания на състави или на отделни изпълнители, да се използва програмата Еразъм+;

- възможности за конкретна дейност с музеите (по повод годишнини да се правят кампании за изложби, които да обикалят няколко държави); да се свържем със Сдружението на музеите и галериите в България (във Военно-историческия музей имат много богата образователна програма);

28.08.2019 г. – 11.00 ч. Среща на г-жа Петя Цанева – зам.-председател на АБУЧ с митрополита за Западна- и Средна Европа - дядо Антоний и обсъждане на съвместната бъдеща дейност на АБУЧ с Българската патриаршия.

На срещата беше обсъдено бъдещото сътрудничество на АБУЧ със Западно - и Средно европейската митрополия и с образователния портал „Двери“;

- Митрополит Антоний изрази съжаление, че поради неотложни ангажименти не е могъл да присъства на годишната конференция на АБУЧ, но желае да го информираме за следващи конференции.

- Обсъден беше въпросът за българската църква в Израел, който АБУЧ постави при среща с Патриарха.

- Също се обсъдиха възможностите за поставянето на плоча пред килията на Паисий в Хилендарския манастир.

- Митрополит Антоний помоли за съдействие в кореспонденцията с испанските власти, относно построяване на българска църква в Мадрид.

28.10.2019 г.Среща на представителите на УС на АБУЧ д-р Ирина Владикова, Боянка Иванова,Филка Ананиева и д-р Адриана Любенова с цялата дирекция ОБГУМ в МОН, начело с г-жа Наталия Михалевска. Обсъждаха се въпросите за новите изменения в ПМС 90.

21.11.2019 г.Изготвяне на писмо до министър Красимир Вълчев по повод на посещението на премиера г-н Б. Борисов в САЩ и срещата му с президента Доналд Тръмп. Предложение да се включи в разговорите въпросът за признаването на българския език в Глобалната програма „Печат за двуезичие”, за да важат привилегиите, добити чрез сертификата на ДЕО за владеене на български език, за всички щати на САЩ.

25. 11.2019 г. Участие на  члена на УС на АБУЧ – д-р Адриана Любенова и на члена на АБУЧ – г-жа Илинда Дограмаджиева в София на месечно събиране на членовете на Съвета и Експертната комисия към Националния студентски дом (НСД) в зала "Галерия", за уреждане на договора за отпускане безплатно на офис на АБУЧ в центъра на София, НСД.

24. 11.2019 г. Посещение на делегация на МОН, водена от г-жа Ваня Балчева от дирекция ОБГУМ на МОН, в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон. Обсъждане на дейността на българските училища във Великобритания с г-жа Снежина Мечева – говорител на АБУЧ – проблеми и постижения. Предложения за промени в ПМС 90. Присъстваха членовете на АБУЧ: д-р Валентина Александрова – адм. отговорник на БУ ”Иван Станчов” и училищен ръководител на БУ „Слово” в Оксфорд, както и г-жа Милена Везенкова – директор на БУ „В. Левски” в кв. Баркинг и БУ „Розова долина” – кв. Тотнъм.

26.11.2019 г. Участие на членовете на УС на АБУЧ – г-жа Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова в Международна конференция в ПУ „П.Хилендарски” на тема: Как да бъдем иновативни училища, с участието на министър Красимир Вълчев, г-н Здравко Добрев – кмет на гр. Пловдив, д-р на икономическите науки – г-жа Янка Такева, председател на Профсъюза на учителите.

30.11.2019. БАЛКАНСКИ ФОРУМ: „СТРАТЕГИИ ЗА ИЗУЧВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА“, Организатори : Министерството на образованието и науката, Генералното консулство на Република  България в Истанбул, Българската екзархия в Истанбул. Представители на УС на АБУЧ са г-жа Бояна Иванова и д-р Адриана Любенова . https://www.eurochicago.com/2019/11/b-forum/

9.12.2019 г. Награждаване с Почетния знак на АБУЧ на Луис Нарварес в Чикаго за съдействие, оказано в признаването на българския език в програмата „Печат за двуезичие”: https://www.eurochicago.com/2019/12/ivan-luis-abouch/

25.12.2019 Коледен поздравителен адрес до българските училища в чужбина: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=244

Декември 2020 г. Интервю по БНР „Хр. Ботев” със Снежина Мечева за постигнатото от АБУЧ през изминалата 2019 г. и плановете за 2020 г. https://drive.google.com/file/d/15LJKV9BNRMNqj376zjLrho30Pghau0Ny/view

23.01.2020 г. :  Министърът на образованието, г-н Красимир Вълчев, на посещение в Българското училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания: https://www.eurochicago.com/2020/01/valchev-london; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=253; На сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/3844

25.01.2020 г.: Със съдействието на АБУЧ и конкретно на зам.-председателя ни г-жа Петя Цанева, под заглавие: Българското висше образование – достъпно, конкурентно и перспективно. Изберете да учите в България, и във връзка с приемането на студенти, докторанти и специализанти  за учебната 2020-2021 година, Министерството на образованието и науката на България и Посолството ни в Мадрид за първи път организира провеждането на информационна кампания за популяризиране на българското висше образование в Мадрид, Испания, по Постановление на Министерския съвет № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=250; https://www.mfa.bg/embassies/spain/

8.02.2020 г. : АБУЧ е съорганизатор на информационната кампания на МОН за популяризиране на българското висше образование в чужбина в гр. Ларнака, Кипър: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=257

27.02.-1.03.2020 г.: Конференция на АБУЧ в Белфаст, Северна Ирландия, под надслов: Обединени добри практики – сигурно бъдеще в образованието в несигурния свят на промените“ .

Основен организатор на проявата е Асоциация „Българска култура и образование“, Северна Ирландияу и г-жа Валентина Стефанова – директор на българското училище „Иван Вазов” в гр. Арма. Съорганизатори – МОН, ПУ „П. Хилендарски” , Инженери за Северна Ирландия, Университетът в Ълстър, АБУЧ: https://www.eurochicago.com/2020/02/konferencia-belfast/

17.03.2020: Интервю с д-р Ирина Владикова по БНР „Хоризонт” по повод ситуацията с Корона вируса и преминаването на обучението в българските училища в чужбина он лайн: Българските училища в чужбина също преминали към онлайн обучение : https://news.bg/education/balgarskite-uchilishta-v-chuzhbina-sashto-preminali-kam-onlayn-obuchenie.html

11.05.2020: Интервю по Дарик радио с говорителя на АБУЧ, Снежина Мечева по повод кризата с Covid 19 по света и отражението й на обучението в българските училища в чужбина: P.S. На тези линкове – интервю със Снежина Мечева по Дарик радио – 11.05.2020 г. : www.eurochicago.com/2020/05/bg-detza-london/;

https://darikradio.bg/snezina-mecheva-pandemiata-pokaza-kolko-vazno-e-deloto-na-uchitelite.html ;

https://darikradio.bg/britanskite-uchilista-ostanaha-otvoreni-za-decata-na-angaziranite-v-borbata-s-kovid-19.html

24.05.2020 г. Организиране на гласуване за удостояване с Почетното отличие на МОН „Неофит Рилски” за 2020г. на преподаватели и директори на български училища в чужбина. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=288

5.06.2020: Д-р Адриана Любенова и г-жа Боянка Иванова – членове на УС на АБУЧ, се срещнаха с Даниел Парушев – председател на Националното предтавителство на студентските съвети, за да планират съвместна дейност между АБУЧ , висшите университети в България и Националния студентски дим, където безплатно е предоставен офис на АБУЧ.

 

Юни 2020 г. Уебинари, организирани от АБУЧ:

 • На сайта „Школо” – два семинара, 6 и 13 юни, за представяне на възможностите на сайта и организиране на он лайн обучение;

 • На „Евровижън” – на 11.06.2020 г.

 • На ПУ „П. Хилендарски” на тема за нематериалното културно наследство – на 22.06.2020 г.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА - ТРАДИЦИЯ, ПРАКТИКА, ИНОВАЦИЯ“:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=287

Асоциацията на българските училища в чужбина и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” организират на 25-26 октомври 2020 г. Международна научно-практическа конференция на тема „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация“, за обмяна на идеи и добри практики, свързани с разработването и внедряването на училищни политики, за повишаване и насърчаване интереса у учениците. Участието в работата на конференцията е само за членове на АБУЧ.

Със съдействието на ПУ „П. Хилендарски” ще бъде издаден сборник (книжно тяло и електронен вариант) с всички доклади и презентации, които ще бъдат представени от преподавателите на Конференцията. Авторите ще получат кредит, какъвто се полага за научна разработка.

 

Дейност на училищата, членове на АБУЧ

 

 1. Първи учебен ден в БУ „Св. Иван Рилски” в Мадрид, Испания: https://www.eurochicago.com/2019/09/parvi-den-madrid/

 2. Откриване на новата 2019-2020 учебна година в БУ „Св. св. Кирил и Методий”, Виена, Австрия: http://www.bulgaren.org/2019/09/17/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d1%81%d0%b2-%d1%81%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bb-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be-3/

 3. Първи учебен ден за учебната 2019-2020 г. в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://www.schoolbgembassy.org.uk/novini

 4. Откри се ново българско училище в Цел ам Зее, филиал на БУ ”Дунав” в гр. Линц, Австрия: https://www.eurochicago.com/2019/10/novo-bg-uchilishte/

 5. Среща на г-жа Екатерина Захариева – вицепремиер и министър на външните работи на България в Москва: https://www.eurochicago.com/2019/10/zaharieva-moskva/

 6. 31.10.2019 г. Г-жа Дора Чаушева, директор на музея на В. Левски в Карлово, гостува в ПБНУ „Иван Рилски” в Мадрид в навечерието на Деня на народните будители и представя на учениците дейността на Апостола, както и негова неизвестна досега снимка. Подарява на училището работни тетрадки за живота и дейността на Левски. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=235;https://www.facebook.com/muzeilevski/posts/2642593445824892

 7. 1.11.2019 г. Честване на Деня на Будителите в БУ "Джон Атанасов", Чикаго: https://www.eurochicago.com/2019/11/chestvane-bu-chicago/

 8. 3.11.2019 г. Отбелязване на Деня на народните будители в ПБНУ „Иван Рилски” в гр. Мадрид. Гостуват ученици, родители и преподаватели от ОУ „Алеко Константинов” в гр. Пловдив. Събитието е начало на прекрасен проект , плод на дългогодишното сътрудничество между АБУЧ и ПУ „П. Хилендарски”. Основен организaтор е зам.-председателят на АБУЧ, г-жа Петя Цанева, и ПБНУ “Св. Иван Рилски” в гр. Мадрид: https://www.mfa.bg/embassies/spain/news/23310

 9. 8.11.2019 г. Нови помагала по история за българските училища зад граница, дело на д-р Валентина Александрова, преподавател по история в БУ "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон, Великобритания, и г-жа Маргарита Русанова - ръководител на БУ "В. Левски" във Франкфурт, Германия. В две отделни дипляни, в които с помощта на линия на времето и с чудесни илюстрации е направена сравнителна съпоставка на фактите от Средновековната история между България и  Великобритания, съответно между България и Германия. Изданията са много качествени, благодариение на Националното издателство за образование и наука „АзБуки”. https://www.eurochicago.com/2019/11/pomagala/

 10. 10.11.2019 г. Откриване на ново българско училище в гр. Клагенфурд, Австрия – филиал на БУ „Н. Вапцаров” в Грац: https://www.eurochicago.com/2019/11/filial-bu/

 11. 28.11.2019 г. Гостуване на БУ с хор „Гергана” от Ню Йорк във Виена: https://youtu.be/Gtu0pMf6OEI ; и в София: https://www.eurochicago.com/2019/11/gergana-viena-sofia/; https://www.eurochicago.com/2019/12/gercahchetata/

 12. 24.11.2019 г. Българско училище „Найден Геров“ в Челмсфорд/Бишопс, графство Есекс, Великобритания, организира своя първи български куклен театър, със специалното участие на актрисите от „ИЛКОВА ТЕАТЪР“:https://www.eurochicago.com/2019/12/teatar-bu-e/

 13. Награждаване на Луис Нарварес с Почетния знак на АБУЧ в Чикаго за съдействие, оказано в признаването на българския език в програмата „Печат за двуезичие”: https://www.eurochicago.com/2019/12/ivan-luis-abouch/

 14. Вълшебна Коледа в БУ „Джон Атанасов”, Чикаго, САЩ: https://www.eurochicago.com/2019/12/chicago-bu-atanasov/

 15. Коледно тържество ,,Заедно на Коледа'' в българското училище ,,Св. св. Кирил и Методий'' в Лос Анджелис: https://www.eurochicago.com/2019/12/koledno-la/ Линк към Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/pg/BlgarskoUciliseSvSvKirilIMetodijVLosAnzelis/photos/?tab=album&album_id=2213473308754824 https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=233

 16. Юбилейна Коледа в БНУ „В. Левски” – Сарагоса, Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=234

 17. Коледните чествания в Българско училище "Азбука" в Дъблин: https://www.bulgarianschool.ie/?p=2541; https://www.bulgarianschool.ie/?p=2543https://www.eurochicago.com/2019/12/koledno-la/

 18. Зимни празници в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://www.eurochicago.com/2019/12/svetli-praznitzi/; http://www.rodinabg.net/?action=news&id=6263
  http://www.rodinabg.net/?action=news&id=6259

 19. Зимни празници в Саарбрюкен, Германия: https://www.eurochicago.com/2019/12/koleda-bu-l/

 20. Коледа в Българското училище в Москва: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=246

 21. Екипът на БУ “Звънче”, графство Съри, Великобритания, пожелава на всички здраве и щастие: http://bgschoolzvanche.com/drugi/коледна-приказка/

 22. Коледа  в Българското неделно училище  „Васил Левски”, Сарагоса, Испания: https://drive.google.com/file/d/12aKABPQLQVhPYDPvFxoqCxPgUkWxC9HQ/view

 23. Министърът на образованието и наукатау г-н Красимир Вълчев, на посещение в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=253

 24. Нашите сънародници в гр. Бостън, САЩ, са закупили сграда за културен дом на българската общност, която ще ремонтират и наесен в нея ще се помещава Българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Бостън, с директор г-н Росен Димитров (един от основателите и дългогодишен зам.-председател на АБУЧ): https://bg-voice.com/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%b1%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8a%d0%bd-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d1%89%d0%b5-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b1/

 25. 1.03.2020 г.: Баба Марта в БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена: http://www.bulgaren.org/2020/03/14/с-благотворителен-първомартенски-ба/?fbclid=IwAR25Hr5ZxSnUBcNoL9608-n7Tv6pvSyh7AWqRTCP8d65FUgstz3mLaAyfuk

 26. 3.03.2020г.: Честване на 3 март в Монреал – вдигане на българското знаме на площад в Монреал по случай националния празник на България и предаване на ТВ студио „Зорница”: https://www.eurochicago.com/2020/03/monreal-zornitza/

 27. 3.03.2020: Първомартенска работилница в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://www.schoolbgembassy.org.uk/single-post/2020/03/02/Първомартенска-работилница

 28. 3.03.2020 г. Трети март в Лос Анжелис, САЩ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=260

 29. В месеците на изолация – “Лека нощ с чичо Вал” в училище „Гергана”, Ню Йорк: https://www.eurochicago.com/2020/03/gergana-prikazki/

 30. БУ „Джон Атанасов”, Чикаго, САЩ: Успех, благодарение на „Училище в облака” и подкрепата на Центъра за творческо обучение/Center of Creative training: https://classroomtech.bg/chicago-bulgarian-school/ 

 31. Филм за Лазаровден и Цветница на учителка от БУ „В. Левски” кв. Баркинг, Лондон: https://we.tl/t-98SuUlzhBK; https://www.facebook.com/watch/?v=531664437784840&external_log_id=e5dbbd895e1db4903187096b44d3948f&q=жасмина%20живкова%20%2F%20zhasmina%20zhivkova

 32. Поздрав от учениците в ПБНУ „Иван Рилски” в гр. Мадрид, Кралство Испания, до техните верни приятели от ОУ „Алеко Константинов” в гр. Пловдив по случай патронния им празник.: Поздрав от ПБНУ „Св. Иван Рилски“, гр. Мадрид до ОУ „Алеко Константинов“, гр. Пловдив, по случай патронния празник на училището

 33. Поздрав от ученици от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон по случай 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий по църковния календар: www.eurochicago.com/2020/05/bg-detza-london/

 34. Виртуален празник на буквите за първокласниците от българското училище „СвсвКирил и Методий“ във Виена: http://www.bulgaren.org/2020/05/12/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be/

 35. Подарък по случай 24 май от БУ „Асен и Илия Пейкови” в гр. Рим , Италия: Филм „Проглас за словото”: https://www.youtube.com/watch?v=2JvOjq1ye94&t=143s

 36. Историята на БУ „Слово” в гр. Оксфорд, Великобритания: https://bnr.bg/starazagora/post/101281346/balgarskite-uchilishta-v-chujbina-sa-edni-ot-nai-golemite-obediniteli-na-obshtnostite-ni-izvan-rodinata?fbclid=IwAR3Of9JSBQd_0YjB7AgyfXgNs5BzojcjWMxiyN9RJT7OEiU-eyYCGNcVnks

 37. По случай 24 май БТВ излъчи репортаж за училището в Бормут с филиал в Портсмут, в който се акцентира на ролята на българските училища в чужбина и как ние отбелязахме 24 май: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/i-balgarite-vav-velikobritanija-otbeljazaha-24-maj.html

 38. За 24 май: На сайта на „Заедно около света” – поздрави от ученици от българските училища в чужбина: https://www.facebook.com/zaednookolosveta/

 39. На сайта на вицепрезидента: https://m.youtube.com/channel/UCrHSSGeDjulB8qYemDSr-Wg/videos

 40. Да сте живи и здрави и да пребъде Вашето дело на просветители! Нека празникът на светите братя Кирил и Методий грее в душите на децата, родителите, учителите и сродниците им! Бъдете благословени! - Валентина Танева, Съветник по образование, наука и иновации на президента на Република България

Поздравление по случай 24 май от АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=277

Поздравления за 24 май от български училища в чужбина:

 1. БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=273

 2. БУ „Иван Вазов” гр. Арма, Северна Ирландия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=272

 3. БУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Виена. Австрия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=275

 4. БУ „Звънче”, графство Съри, Великобритания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=276

 5. БУ „Букваран”, Лондон: https://www.youtube.com/watch?v=YvzwY1LdjVQ&feature=share

 6. БУ „Родна реч” – Борнмут и Портсмут, Великобритания: https://drive.google.com/file/d/11gZmPmttgMuTohspDXuBncprCtaAA8ei/view

 7. БУ „Асен и Илия Пейкови”, Рим, Италия:  Част 1 -
  https://www.youtube.com/watch?v=RBQCNHum1ec&t=109s ; Част 2 -
  https://www.youtube.com/watch?v=vmU4WIzj4To&t=3s

 8. За празника 24 май на БУ„АзБуки “ в Рим и Колеферо, Италия: https://www.facebook.com/molly.gueorguieva/videos/2656450551349428  

 9. ПБУ”Св. Иван Рилски”, Мадрид, Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=278

 10. БНУ “В. Левски”, Сарагоса, Испания: https://www.facebook.com/aibabg.bulgaros  

 11. ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО НА СВ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ! Най-малките от българското училище в Саарбрюкен и Кайзерслаутерн поздравяват всички учители! БУ "В. Левски", Саарбрюкен и филиал в Кайзерслаутерн, към немско-българско дружество "Приятели на България", Германия

 12. БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Атина, Гърция: https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/194106-balgarska-poeziya-na-gratski-ezik-v-atina-po-sluchay-24-may?jwsource=cl&fbclid=IwAR3o79pacKFzXP8ShUwoLhX96kEjajfTg6vewxSsUVXW1ZYvq9lG3OX5Y4M

 13. Поздрав по случай 24 май от българското училище „Св.св. Кирил и Методий” в гр. Истанбул, Турция: https://www.youtube.com/watch?v=gcjgRaIhaJY&t=397s

 14. Българско училище към Посолството на България в Москва: Честит празник, скъпи колеги! Честит ден на Словото и Буквите! Иска ми се да споделя с Вас това видео, с което семейство Пеневи поздрави учителите от Българското училище към Посолството в Москва. За нас това е несравним, безценен подарък. Майката е сътрудник в Посолството, а близнаците Мартин и Зара завършват първи клас.Това е и поздравът на нашето училище (с разрешение на сем. Пеневи) до всички Вас! С обич и пожелание за здраве и успехи, Маргарита Маринова - учител по български език и литература, почетен член на АБУЧ

 15. Тържеството по случай 24 май на българската общност във Вашингтон, САЩ: https://www.youtube.com/watch?v=1Clsr-8oy7g; Филм за историята на кирилицата (на английски): https://www.youtube.com/watch?v=WtGohe_4JZ0&feature=share&fbclid=IwAR1A0i4OvCz0uR5U3dzW2Jys4Qe_l5Umw0oUmY-BG3sL736JKFvtbZ7wQfA

 16. Kонцерт на Българско училище “Нов Живот” в Парк Ридж и филиал”Нови Хоризонти” в Розел към Български образователен център “Нов Живот”, Чикаго, Илинойс, САЩ: https://www.youtube.com/watch?v=tjRbsZCuT20&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3iiYBxtg5WJaPGLR28kWH6qdynNZVw_tZ234fEzZLFUo8awHZPiM_6_d8; https://www.eurochicago.com/2020/06/nov-jivot-24/

 17. Поздрав от Българското училище в Единбург, Шотландия: !https://www.facebook.com/maia.tisovska/videos/3035972706449357/UzpfSTEzOTE2MjUxNTExNDg3NzY6MjUwMzk0MzAyNjU4MzY0NA/

 18. Виртуално тържество по случай 24 май на БУ ''Слово'', Оксфорд: https://www.youtube.com/watch?v=10H664M5TLs&list=PL9zSbWU8jUHxCZSmdNcnIV4bZ7YlDrFl6&fbclid=IwAR3ocl6qTsUtoBFer5RivvNuTkSmBhM_-esLuFa-8c1LjJk4wpyCnsSWjok

 19. Интервю с д-р Валентина Александрова – директор на БУ „Слово” в гр. Оксфорд, Великобритания: https://bnr.bg/starazagora/post/101281346/balgarskite-uchilishta-v-chujbina-sa-edni-ot-nai-golemite-obediniteli-na-obshtnostite-ni-izvan-rodinata?fbclid=IwAR3Of9JSBQd_0YjB7AgyfXgNs5BzojcjWMxiyN9RJT7OEiU-eyYCGNcVnks

 20. Празникът на БУ „Звънче” в Съри, Великобритания: На 24 май, през 15 минути в страницата им във ФБ, бяха излъчвани клипове на деца, участници в онлайн концерт, посветен на 24 май. Лист от изпълненията може да видите тук: https://www.facebook.com/bgschoolzvanche/playlist/236480880978557/?sfnsn=scwspmo&extid=uYPUuUHl0Nnd55IU

 21. БУ ”П. Яворов” – Брюксел: Празникът е живял преди нас, живее в нас, с нас, заради нас и за бъдещите поколения! Линкове: Подготвителна група https://youtu.be/0dsJ5YBLLaM; 1-ви В клас: https://youtu.be/tGAO4p1cDgQ; 2-ри Б клас https://youtu.be/x1jaHXdaRwQ; Групите по български език като втори - трети по реда на усвояване: https://kapwi.ng/w/esFH7WgB .

 22. По случай 24 май българската общност във Вашингтон отпразнува онлайн 24 май: https://www.eurochicago.com/2020/05/chestvane-24-w/. По случай празника специално бе наградена г-жа Меглена Любенова – административен директор на БУ „Св. Климент Охридски” във Вашингтон, за дългогодишния й принос в създаването и развитието на училището.

 23. Поздрав от БУ „Гергана” по случай 24 май: https://www.youtube.com/watch?v=91GlDSJOEtI&feature=youtu.be

 24. По случай 24 май БТВ излъчи репортаж за училището в Бормут с филиал в Портсмут, в който се акцентира на ролята на българските училища в чужбина и как ние отбелязахме 24 май: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/i-balgarite-vav-velikobritanija-otbeljazaha-24-maj.html

 25. Подарък от екипа на БУ "Св. св. Кирил и Методий" – Виена:  https://read.bookcreator.com/OkQ1GrcY4HPK1I0diPQHktLclpW2/jDiyAhy6T2OPEc-O2cISWg

 26. Поздрави и от "Гергана" - Ню Йорк на всички деца. Видеото е дело на Родителския съвет: www.youtube.com/watch?v=NF6vUo3w12o

 27. ВАНЯ КАСТРЕВА, Началник, РУО - София-град Честит празник с пожелание за светлина по пътя на знанието. Поздравления за всичко, което правите на ползу роду! Линк от празничния концерт:
  https://youtu.be/DS9ZSIkGMew .

 28. Празник по случай края на учебната година в БУ „Св.св. Кирил и Методий” в Лос Анжелис, САЩ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=283

 29. Поздравления 24 май 2020 г. от Канада - Монреал-Отава-Ванкувър и Франция: https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1b1MOh93tVGqa_EBT5vDDhwuue-XqnG2Q 

 30. Поздрав по случай 1 юни – Ден на детето, от БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=280

 31. Поздрави и от "Гергана" - Ню Йорк по случай 1 юни. Видеото е дело на Родителския  съвет: www.youtube.com/watch?v=NF6vUo3w12o

 32. Видеоканал на БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим: https://www.youtube.com/channel/UCVHTCUN0tc6KKKANNQN3Txw

 33. На двата линка по-долу – интервю по БНР „Хоризонт” с г-жа Мая Николова – ръководител на българското неделно училище „Васил Априлов” в Борнмут и Портсмут - Великобритания. https://www.youtube.com/watch?v=bF8f9LSY1cQ - част 1; https://www.youtube.com/watch?v=aPSzGpzbKfg - част 2

 34. На 14 юни училище "Гергана" имаше последни занятия и завърши успешно учебната 2019-2020 г. Посветиха концерта на 100-годишнината от рождението на неповторимия Валери Петров. Прозвучаха откъси от негови приказки и стихове, четени и рецитирани от деца от предучилищната група до 12 клас: Децата и родителите изненадаха и с чуден танц "Камерна ръченица" и с вълнуващи музикални изпълнения на Моцарт, Пиацола и др. Видяхме и годишната презентация на класа ни по рисуване. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=285

 35. Един чудесен фоторазказ за БУ „Слово” в гр. Оксфорд, Великобритания, за изминалата 2019-2020  учебна година: https://sway.office.com/dY5UAwUbzYrsM1yE?ref=email

 

 

 1. Медийни изяви 

 2.  

 3.  

 4. 1. На сайта „Родина” на ДАБЧ: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=5975; http://www.rodinabg.net/?action=news&id=59742.

 5. 2. В навечерието на първия учебен ден за 2019-2020 учебна година -  интервю по радио „Хоризонт” с д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ: https://www.eurochicago.com/2019/09/vladikova/

 6. 3. Интервю с г-жа Румяна Шибилева – преподавател по български език и литература в БУ „Кирил и Методий” в Париж, Франция, за радио Стара Загора.http://bnr.bg/starazagora/post/101166601/v-sarceto-na-parij-pazim-balgarskite-tradicii-i-ezik

 7. 4. Интервю по ДАРИК радио от юли 2019 г. с говорителя на АБУЧ – Снежина Мечева за дейността на АБУЧ: история, минало, настояще, бъдеще: https://darikradio.bg/rezultatat-ot-maturata-po-balgarski-da-se-vpisva-v-diplomata-na-zavarshilite-v-chuzbina.html

  5. Интервю в студиото на БНР “Хр. Ботев” за дейността на АБУЧ с участието на г-жа Снежина Мечева и включвне на г-жа Зорница Гоган от Дъблин, Република Ирландия, и с члена на УС – Бояна Иванова: Българските училища по света се борят за съхранението на българския език и българското самосъзнание на децата, родени извън България, Включването на г-н Ангел Джамбазки – евродепутат и проф. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите: http://bnr.bg/hristobotev/post/101167203/balgarskite-uchilishta-po-sveta

  6. Интервю по БНР „Хр. Ботев” с г-жа Валентина Стефанова – директор на БУ „Иван Вазов” в гр. Арма, Северна Ирландия, Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия:  Как започна новата учебна година в българското училище в гр. Арма, Северна Ирландия; http://bnr.bg/hristobotev/post/101166184/kak-se-podgotvat-za-otkrivaneto-na-novata-uchebna-godina-v-gr-arma-severna-irlandia

  7. Интервю на Здравка Момчева – преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон с митрополит Антоний, гостувал в църквата „Иван Рилски” в Лондон по случай храмовия й празник: http://bgben.co.uk/index_first_info.php?id_view=3575&fbclid=IwAR0ZgKo8iGfGW9ttqUSEpOnUDE7ToCGtBgToxDsI-c1u0Y4gITap3M4ZmK0

 8. 8. Интервю с г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН пред БНР „България” по случай 1 ноември – Ден на народните будители: Българските учители зад граница − съвременни будители на духа

 9. 9. Интервю по Българското национално радио “Хоризонт” по случай 1 ноември – Ден на народните будители с: 1. Светлин Стоянов – училищен ръководител на БУ „Д-р Стамен Григоров” в гр. Женева, Швейцария. 2. Д-р Ирина Владикова – говорител на АБУЧ, директор на БУ „Св. Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия. https://bnr.bg/horizont/post/101186356

 10. 10. Интервю по БНР „Хр. Ботев” с г-жа Маргарита Русанова – училищен ръководител на на БУ „В. Левски” във Франкфурт и д-р Валентина Александрова – административен отговорник и преподавател по история в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон и училищен ръководител на БУ „Слово” в Оксфорд. Поводът – отпечатването от издателство "Аз-Буки" на две дипляни по сравнителна средновековна история: България-Германия и България-Великобритания. http://bnr.bg/post/101195313?fbclid=IwAR2A_KYNcncE1cx1Ajm-cQR3x-BAFtBWO6O5Iz0mGkRFyO_miZZRVXuwLUI

 11. 11. За дипляните по сравнителна история на г-жа Маргарита Русанова (България- Германия) и д-р Валентина Александрова (България – Великобритания) на сайта на Съюза на българските журналисти: http://www.sbj-bg.eu/index.php?t=44551

 12. 12. Статии за гостуванията на БУ с хор „Гергана” във Виена и в София: Линкове към статиите, отразили този голям успех:  Българското училище "Гергана" от Ню Йорк направи дебют на българска сцена с новия си спектакъл "Дойдох! Изпях! Победих!" - в. "Труд", 4 декември 2019 г. 

 13. "Успешно творческо турне в Европа на българското училище "Гергана" от Ню Йорк" - съобщение на ДАБЧ, 2 декември 2019 г.

 14. Среща с Джина ДиДонато в СУ "Свети Климент Охридски" - antenneair.eu, 29 ноември 2019 г.
  "Ученици от българското училище в Ню Йорк - на гости във Виена" - "Избери България", 26 ноември 2019 г.

  БУ "Гергана" – Ню Йорк гостува с концерт на БУ “Св. св. Кирил и Методий” – Виена - eurochicago.com, 25 ноември 2019 г.

  Представления на "Гергана" – Ню Йорк във Виена и София - eurochicago.com, 2 ноември 2019 г. 

 15. Илияна Йотова: Трябва да дадем на децата си любовта към България -  dariknews.bg, 29 ноември 2019 г.  

 16. Вицепрезидентът Илияна Йотова: Освен знанията, трябва да дадем на децата си любовта към България - Фокус, 29 ноември 2019 г. 

 17. Илияна Йотова отличи детски хор "Гергана" от Ню Йорк - antenneair.eu, 29 ноември 2019 г.

 18. "Дойдох! Изпях! Победих!" - концерт-спектакъл" - БТА, 28 ноември 2019 г.

 19. "Език в миграция – традициите на най-старото българско училище в Ню Йорк" - БНТ, интервю с Джина ДиДонато (от 32 мин.), 28 ноември 2019 г.

 20. "Вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на концерт-спектакъла на българско училище "Гергана" - Ню Йорк" - Фокус, 28 ноември 2019 г.

 21. Класът по музикален театър в Българското училище „Гергана“ - Ню Йорк ще представи концерт-спектакъла "Дойдох! Изпях! Победих!" от 19.00 часа в Учебен драматичен театър при НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" - БНР "Накъде в София", 28 ноември 2019 г.

 22. "Вицепрезидентът Йотова ще бъде гост на концерт-спектакъла на българско училище "Гергана" – Ню Йорк" - novinata.bg, 27 ноември 2019 г.

 23. Светът сме ние – отзвук от гостуването на децата от българското училище "Гергана" от Ню Йорк - Melange Bulgaren, Виена, 27 ноември 2019 г.

 24. 13. Публикация във в. "Марица", гр. Пловдив – за посещението на представители на Музея на В. Левски в гр. Карлово в Испания и срещите им в български неделни училища: https://www.marica.bg/region/karlovo/balgarchetata-ot-ispaniq-se-spriqtelqvat-s-muzey-vasil-levski

 25. 14. На сайта на ДАБЧ „Родина”: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=6263;
  http://www.rodinabg.net/?action=news&id=6259;

 26. 15. Интервю в телевизия "Българе", ден след представлението на "Гергана" - Ню Йорк на 28 ноември 2019 т. в залата на НАТФИЗ пред над 450 зрители. Вижте първите 23 минути: youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=O8euoR_Jn70

 27. 16. Учениците от 3A клас на БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена, Австрия, сред печелившите в националното състезание по четене: http://www.bulgaren.org/2020/03/11/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-3a-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8/; https://www.monitor.bg/bg/a/view/uchenici-procheli-62-500-knigi-za-9-sedmici-190824

 28. 17. Декември 2020 г. Интервю по БНР „Хр. Ботев” със Снежина Мечева за постигнатото от АБУЧ през изминалата 2019 г. и плановете за 2020 г. https://drive.google.com/file/d/15LJKV9BNRMNqj376zjLrho30Pghau0Ny/view

 29. 18. Статия в „Монитор” за дистанционното обучение в БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия: https://www.monitor.bg/bg/a/view/deca-ot-nedelno-uchilishte-s-onlajn-uroci-za-bg-praznici-194855

 30. 19. Интервю по радио “Стара Загора” с д-р Валентина Александрова – директор на БУ „Слово” в гр. Оксфорд, Великобритания: https://bnr.bg/starazagora/post/101281346/balgarskite-uchilishta-v-chujbina-sa-edni-ot-nai-golemite-obediniteli-na-obshtnostite-ni-izvan-rodinata?fbclid=IwAR3Of9JSBQd_0YjB7AgyfXgNs5BzojcjWMxiyN9RJT7OEiU-eyYCGNcVnks

 31. 20. По случай 24 май БТВ излъчи репортаж за училището в Бормут с филиал в Портсмут, в който се акцентира на ролята на българските училища в чужбина и как ние отбелязахме 24 май: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/i-balgarite-vav-velikobritanija-otbeljazaha-24-maj.html

 32. 21. TV Bulgaria on Air: По случай 24 май 2020 г. Сборник с преводи на гръцки на български поети – класици. Автори – учениците от БУ „Св. св. Кирил и методий” в гр. Атина, Гърция: https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/194106-balgarska-poeziya-na-gratski-ezik-v-atina-po-sluchay-24-may?jwsource=cl&fbclid=IwAR3o79pacKFzXP8ShUwoLhX96kEjajfTg6vewxSsUVXW1ZYvq9lG3OX5Y4M

 33. 22. На двата линка по-долу – интервю по БНР „Хоризонт” с г-жа Мая Николова – ръководител на българското неделно училище „Васил Априлов” в Борнмут и Портсмут - Великобритания. https://www.youtube.com/watch?v=bF8f9LSY1cQ - част 1; https://www.youtube.com/watch?v=aPSzGpzbKfg - част 2

 34. 23. Интервю по радио „България” с г-жа Мая Николова, училищен ръководител в БУ „В. Априлов” в Борнмут и Портсмут, Великобритания: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101294423/v-dve-uchilishta-v-ujna-anglia-balgarcheta-uchat-rodno-chetmo-i-pismo

 35.  

   

 36. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АБУЧ

  Август 2020 г.

 37.