Годишен отчет 2020-2022 г.

 

О Т Ч Е Т

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА” ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ 2020 г. – ЯНУАРИ 2022 г.

 

* Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред.

* В отчета са включени само най-значимите информации и тези, които са ни изпратени от училищата в чужбина.


 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ


 

 1. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) продължaва да поддържа контакти с българските училища по света, както и да установява контакти с нововъзникващи български образователни звена зад граница.

 2. АБУЧ активно работи за основаването на нови български образователни центрове в чужбина и съдейства за тяхното укрепване и развитие.

 3. Организира срещи и разговори с представители на държавните институции, с представители в Европарламента, с Българската патриаршия и др. за координиране на съвместната дейност по въпросите на образованието по България в чужбина.

 4. Представя интересите на българските училища в чужбина в Парламента: Комисията по политиките за българите извън страната, Комисията за образование и наука.

 5. Осъществява взаимодействие с националния омбудсман по въпроси, свързани с интересите на училищата зад граница.

 6. Организира и участва в юбилейни мероприятия в чужбина.

 7. Провежда международни конференции, придружени с образователни семинари:

 8. Създава работни групи от преподаватели в училищата в чужбина за изработване в МОН на адаптирани програми за обучение по български език в чужбина, оформя екипи за сътрудничество при издаване на учебници и помагала за чужбина. Съдейства за участие на български преподаватели от съботно-неделните училища в чужбина при създаването на учебни помагала по български език и литература, история и география за обучението зад граница.

 9. Осъществява възможност за провеждане на изпит по български език в ДЕО на СУ „Св. Кл. Охридски” за признаване на ниво на владеене по европейската езикова рамка. Резултатите от този изпит се признават на територията на няколко щата в САЩ. Създава се възможност тези изпити да се провеждат и в Европа.

 10. По молба на МOН Асоциацията извършва допитване до членовете си относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота „Неофит Рилски” от МОН.

 11. Участва в организиране на семинари заедно с представители на Българската православна църква.

 12. Организира участието на преподаватели в обучителен семинар на ДЕО на тема ”Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български като чужд език”.

 13. Подготвя необходимата документация за провеждане на годишното Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина”.

 14. Организира конференции на АБУЧ в съорганизаторство с МОН, СУ „Св. Кл. Охридски”, ПУ „П. Хилендарски” и др.

 15. Съдейства за промяна на ПМС 103 и ПМС 128, за да се даде по-добра възможност на българите, обучавани в средните училища в чужбина, да могат да кандидатстват по улеснени процедури за прием във ВУЗ в България. Също в тази насока отправя предложения за подобряване работата на РУО и подразделенията им в България. Участва като съорганизатор в информационни кампании за популяризиране на българското висше образование.

 16. Предлага от години програма за реадаптация на българчета на училищна възраст, идващи от чужбина, да могат да се включват в българската образователна система с помощта на специални образователни програми, които да надграждат умения по български език, докато познанията позволят изравняване на знанията им с тези на децата, обучавани в България.

 17. Сключва договори и си сътрудничи с институти и организации (Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ - БАН, Националния филмов институт, Кирило-Методиевския научен център към БАН, Русенската патриаршия, Националния музей на образованието в Габрово и др.

 18. Системно осъществява контакти с дирекция ОБГУМ в МОН за обсъждане на най-важните въпроси, свързани с обучението в чужбина. Прави предложение за изменение и подобрение на националните програми за обучение в чужбина и ПМС.

 19. В условията на пандемия организира онлайн срещи на членовете на АБУЧ.

 20. Стреми се да разрешава етични проблеми и спорове в асоциацията чрез създадената Етична комисия на АБУЧ.

 21. Издейства АБУЧ да има свой офис в центъра на гр. София на пл. „Народно събрание” и влезе в сътрудничество с Националното представителство на студентските съвети и с Асоциацията на младите учени.

 22. Осъществява изключително тясна и ползотворна връзка с ПУ „П. Хилендарски”. С помощта на този университет се изготвят срещи, семинари, издават се сборници, помагала и др. Осъществи се на 25 и 26.10.2020 г. Международна научно-практическа конференция на АБУЧ под надслов „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация”, проведена онлайн със съдействието на ПУ „П. Хилендарски”, и се издаде сборник с материалите от тази конференция.

 23. Организира обучителни семинари за повишаване на квалификацията на директорите, училищните ръководители и преподавателите в българските съботно-неделни училища (технически семинари, свързани с електронното обучение, семинари за административни ръководители, за повишаване на правописната култура и др.)

 

 

КОНТАКТИ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ


 

 1. AБУЧ си сътрудничи с МОН, ДАБЧ, МВнР, с президента Румен Радев, с кабинета на Вицепрезидента на България – г-жа Илияна Йотова, с евродепутатите на България в Европарламента, със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски”, ВТУ „Кирил и Методий”, Американски университет в Благоевград, с Българска академия на науките (БАН), с Българската патриаршия /Средно - и Западноевропейската митрополия, с Националния омбудсман на България и др.

 2. Поддържат се ползотворни контакти с БНТ ; БНТ2, БНТ „Свят и региони”, бТВ, ТВ СКАТ; БНР – програма „Хр. Ботев”, програма „Хоризонт”; „Радио България”, в. „Аз Буки”; в. „24 часа”, в. „Труд”; в. „Монитор”; в. „Марица”, в. „БГ Бен” и в. „Будилник” – Лондон, в. „България сега”- Чикаго, информационен портал „Еврочикаго”, организацията и списание „Брод за България”, списание „Изживей България”, сдружение „Избери България”, Общност „За демократично образование” (кинофестивал на филмите за образование), ИНТЕРАУЛА - Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието, сдружение „Директори в средното образование”, организацията „Тук-Там”, сайта „Уча се”, Ротари клуб – Пловдив и инициативата „Народните будители и аз”, Тангра-Танакра и др.

 3. Контакти с училища в България, провеждат се съвместни мероприятия с ръководството и колектива на Първа английска езикова гимназия в София, с Математическата гимназия в гр. Пловдив, с училище „Алеко Константинов” в гр. Пловдив и др.

 4. Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.

 5. Продължава сътрудничеството между „Радио Татковина” и АБУЧ.

 6. Сътрудничество с Българския Сити клуб в Лондон, Великобритания, и лично с неговия председател, Кирил Сакскобургготски.

 7. Сътрудничество с фондация „Димитър Бербатов” в България.

 8. Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към подпомагането на училища, на домове за деца в неравностойно положение в България, центрове за лечение на деца с увреждания.

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УС ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

ЮЛИ 2020 – ЯНУАРИ 2022

 

ИЗПРАТЕНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМА ОТ АБУЧ

ЮЛИ 2020 – ЯНУАРИ 2022

 

ПОЛУЧЕНИ ОФИЦИАЛНИ ПИСМА ОТ АБУЧ

ЮЛИ 2020 – ЯНУАРИ 2022

 

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

5.10.2020 г. УС на АБУЧ удостои с Почетна грамота и плакет Националното представителство на студентските съвети по случай 20-годишния им юбилей.

7.10.2020 г. Г-жа Бояна Иванова - член на УС на АБУЧ, е избрана за член на Съвета на настоятелите на ПУ ”П. Хилендарски”.

15.10.2020. Златен почетен знак на МВнР за г-жа Светла Кьосева, дългогодишен преподавател и директор на Българското училище за роден език в Будапеща. Отличието бе връчено от министър Екатерина Захариева по повод 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Република България и Унгария, за приноса на г-жа Кьосева за развитието и задълбочаването на двустранните отношения, както и за популяризирането в Унгария на достиженията на българската духовност, наука и култура.

26.10.2020 г. Благодарствена грамота от АБУЧ на д-р Адриана Любенова – член на УС на АБУЧ за принос към образователното дело по роден език и култура в чужбина. За помощта, оказана при осъществяването на връзката между средното образование по български език зад граница и обучението на учениците от съботно-неделните училища в българските висши учебни заведения. За активната помощ при организиране на съвместни мероприятия между АБУЧ и ПУ „П. Хилендарски” https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185892013086741&id=110948320581111

  1. г. Д-р Адриана Любенова и г-жа Бояна Иванова бяха удостоени с отличието „Будител на годината – 2020” от Културно просветната организация „Будители” в гр. Атина, Гърция, по случай 1 ноември – Ден на Будителите.

27.07.2021 г. Втора награда на Здравка Владова-Момчева, преподавател в гимназиални курс на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон в конкурса Новият Йовков на Сдружението на жените военнослужещи в България. Присъжда се за откъс от последния й роман със заглавие „Солджър”.

20.10.2021 г. Поздравителен адрес до АБУЧ от Института на свободните изследователи ХИСТОРЕОН - благодарност и адмирации за дейността на АБУЧ и просветителското й дело по света.

20.10.2021 г. Грамота на Снежина Мечева от Института на свободните изследователи ХИСТОРЕОН, за дългогодишната работа и посветеност на нивата на българското просвещение и за особените й заслуги за поддържане и развитие на нашата Диаспора, където съхраняването на националната идентичност и традиции трябва да бъдат основен и личен приоритет.

6.12.2021 г. Трета награда в ежегодния конкурс „Изящното перо“ за разказа „Милост“ на Здравка Владова-Момчева, преподавател в гимназиалния курс на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон .

На 5.12.2021 г. Г-жа Здравка Владова-Момчева бе избрана за член на Борда на Лигата на българските писатели в САЩ и по света.

Целите на новосъздадената Конфедерация са насочени към популяризиране на българските автори по света и в България, промотиране на творци от всички области на изкуството, както и обединение на всички български културни организации зад граница.

Участие на наши ученици и спечелване на призови места в конкурсите на ДАБЧ и в много други конкурси.

 

Дейност на АБУЧ от юли 2020 до януари 2022 г.

 

31.07.2020 г. 14.00 – 16.30 ч. Среща на представители на УС на АБУЧ с министър Красимир Вълчев и с г-жа Наталия Михалевска. Разгледани бяха следните въпроси:

 1. Онлайн обучението и новите промени в ПМС 90, които предстоят да бъдат публикуване в най-скоро време. Поставят се по-големи изисквания относно платформата за онлайн обучението. Тя трябва да е проходима, т. е. да дава възможност да се влиза в нея от срана на МОН, за да се проследи обучението:

 • Училища или учители, които провеждат единствено и само дистанционно обучение, няма да бъдат признати и финансирани от МОН. Те трябва да са лицензирани от МОН и да провеждат и дистанционно, и присъствено обучение, съобразно с обстановката и изискванията в съответната страна.

 • Всяко училище, провеждащо онлайн обучение, трябва да ползва една платформа, а не всеки учител в дадено училище да е с различна платформа.

 • Констатира се, че онлайн обучението не е полезно за учениците от 1 до 3 клас.

 • Стремежът е да се направи при възможност 50% (или 30%) присъствено, т.е. да е смесено обучение.

 • Нормативът от часове – броят на учебните часове за година няма да бъде променян при провеждане на онлайн обучението, но продължителността на часовете ще бъде намален, т. е. – повече по-кратки часове. Например: за 1-4 кл. продължителността на онлайн урок е 20 мин.; за 5-8кл. - 30 мин.; за 9-12 кл. - 40 мин. Т. е., по-разредени часове, но общият брой на времетраене да покрива норматива за година.

 • Ако едно училище провежда онлайн обучение на ученик или група ученици, а присъственото обучение се осъществява от друго училище, удостоверението се издава от училището, осъществило присъственото обучение. Финансирането на двете училище е съгласно процента на застъпеното обучение във всяка една форма.

 • Училищата зад граница могат да наемат онлйн учители от България, но на тях не може да се заплаща с пари от субсидията на МОН. Техните заплати трябва да се осигуряват от таксите на учениците в училището.

 • Едно лицензирано училище към МОН може да осъществява онлайн обучение на ученици в други държави, ако в тези държави не се предлага одобрено от МОН онлайн обучение. Училището, осъществяващо това обучение, ще бъде финансирано.

 • Съгласно новото постановление няма да се разрешава откриване на училища в градовете Лондон, Париж, Мадрид и Чикаго, където вече има наситена мрежа от български училища. Ще се проследява дублирането и отнемането на ученици от едно училище в друго училище.

 • Няма да се финансират или ще се отнема финансирането на училища, които уронват престижа на българската държава и на българската общност зад граница.

 • Увеличава се коефициентът на финансиране за подготовка и администриране на изпити за сертифициране на знанията по БЕ от 0,5% на 1%. Финансиране ще получат както центровете за провеждане на такива изпити, така и училищата, които подготвят ученици за явяването на такива изпити за сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на българския език по Европейската езикова рамка.

 • Промени се предвиждат и за кандидат-студентите: ще се признава и удостоверение, получено от чисто дистанционно обучение, но обучение, получено при определени регламентирани от МОН условия.

 • Тази година за пръв път след октомври месец МОН ще проведе онлайн тест, подобно на външното оценяване в България, на знанията по БЕ за 2 до 7 клас.

 • По националната програма за обучение на учителите онлайн и по места по модулите са определни следните отговорници в МОН: За модул 1 – отговаря г-жа Дарина Панайотова, за модул 2 – г-жа Ваня Балчева, за модул 3 – г-н Асен Петров.

2. АБУЧ постави въпроса да се качи на страниците на РУО-тата в различните области текст, който да удостоверява какво и как се признава от удостоверенията за проведено обучение в БУЧ. Срокове за отговор. Да се направи обучение на персонала на РУО с разпоредбите, засягащи признаването на удостоверенията, издадени в чужбина. Да се намери начин да има възможност за експресни поръчки за признаване на удостоверенията.
 

3. Ще има ли обучение на директори/училищни ръководители от БУ в чужбина. Министърът нареди да се уточнят темите и да се проведе това обучение електронно до 22.12.2020 г.
 

4. АБУЧ отново постави въпроса за езиковата интеграция на ученици, завръщащи се от чужбина и да се създаде система /национална стратегия за плавното включване на такива ученици в редовното обучение в България. Г-н Вълчев предложи да се създадат такива центрове към големи училища и към висши училища.

31.07.2020 г. – 16.30 – 18.00 ч. Среща с цялата дирекция ОБГУМ в МОН и разговор за проблемите в българските неделни училища по света и взаимодействието между МОН и АБУЧ за взаимно подпомагане на дейността ни.

11.09.2020 г. от 16.00 часа българско време се състоя първата среща на ZOOM с колеги - членове на АБУЧ на тема: Обсъждане на опита, който сме събрали с използането на различни платформи в дистанционното обучение. Гостуваха представители на Центъра за творческо обучение да и представиха възможностите на Google Classroom. Споделиха се и други мнения за използването на други платформи.

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=295

15.09.2020 г. Начало на учебната година по света: Интервюта по БНР „Хр. Ботев”. Участват: д-р Ирина Владикова (Виена), Петя Цанева (Мадрид), Живка Костова (Лос Анжелис), Маргарита Русанова (Франкфурт), Снежина Мечева (Лондон): https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=305

20.09.2020 г.; Поредната втора онлайн среща (чрез ZOOM) на български училища в чужбина, членове на АБУЧ, се състоя на 20.09.2020, неделя, от 16.00 ч. бг време, и продължи до 17.45 мин.: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=298

2.10.2020 г. – 10.30 ч. Присъствие на членовете на АБУЧ – д-р Адриана Любенова и г-жа Боянка Иванова на заседание на Комисията по политиките за българите извън страната в Парламента по въпросите на ПМС 103. Изказване за промени в постановлението, което не позволява равен достъп до българските университети на деца – български граждани, обучавани в чужди образователни системи, и дискриминиране на правата им по това постановление в сравнение с деца с български произход. Предложение за въвеждане на национална програма за реадаптация в българската образователна система на деца, завръщащи се от чужбина в България. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=301

Стенограма от заседанието: https://www.eurochicago.com/2020/10/pms-komisia-103/

5.10.2020 г. Националното представителство на студентските съвети навърши 20 години. На тържеството по случай юбилея д-р Адриана Любенова, член на УС на АБУЧ, връчи Почетна грамота и плакет от името на Асоциацията на българските училища в чужбина.

07.10.2020 г. С радост съобщаваме, че нашата колега и член на Управителния съвет на АБУЧ – г-жа Боянка Иванова, основател на БУ „Джон Атанасов” в Чикаго и член на Борда на училище „Джон Атанасов”, бе избрана за член на Съвета на настоятелите на ПУ „П. Хилендарски” с одобрението на министъра на образованието – г-н Красимир Вълчев.

25 и 26.10.2020 г. Международна научно-практическа конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина под надслов „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация”, проведена онлайн със съдействието на ПУ „П. Хилендарски”:

Първи ден: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=304

Втори ден: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=306

През август 2021 г. с безценната помощ на ПУ „П. Хилендарски” излезе и сборникът със статиите, които бяха изнесени на Международна научно-практическа конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина под надслов „Българските училища в чужбина - традиция, практика, иновация”: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=377

6.11.2020 г. Ремонтът на офиса на АБУЧ завърши на 6-и ноември 2020 г.

Обектът бе приет от директора на Студентския дом - Християн Даскалов, почетния председател на АБУЧ - д-р Боян Кулов, който подписа предавателния протокол, и г-жа Боянка Иванова- член на УС на АБУЧ.

8.11.2020 г. Заседание на Етичната комисия: Председателят на УС на АБУЧ д-р Ирина Владикова беше възпрепятствана да се включи. Вместо нея присъстваше г-жа Петя Цанева, заместник-председател на АБУЧ.

На заседанието присъстваха всички, с изключение на г-жа Даниела Събева.

Бяха разгледани постъпилите жалби:

1. От г-жа Калина Белчева, ръководител на училище ,,Райна Княгиня'' в Салерно, Италия

2. От г-жа Зорница Гоган и напусналите учители от БУ,,Азбука'', Дъблин.

Членовете на Етичната комисия бяха запознати и с писмата от г-н В. Седянков от Българско дружество - гр. Дортмунд и г-жа Боянка Иванова, почетен член на борда на БУ ,Джон Атанасов'', гр. Чикаго.

Беше взето решение да се изпрати писмо до ответната страна за някои от случаите, за да се поиска и тяхното становище по възникналия проблем.

Етичната комисия излиза с предложения към УС на АБУЧ:

1. Да се обсъди и вземе решение как да се процедира, когато имаме жалба и жалбоподателят или ответната страна не са наши физически или юридически членове.

2. Да бъде организиран форум-обсъждане за етиката на членовете на Асоциацията.

3. Да предложи на МОН да организира и проведе в електронна среда семинара за ръководители на училища, който за съжаление нямаше възможност да бъде проведен през изминалото лято.

21.12.2020 г. Представителите на УС на АБУЧ – Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова участваха в в организираната от ДАБЧ онлайн кръгла маса по въпросите на провежданата държавна политика за българите, живеещи в чужбина.

22.12.2020 – Поздрав по случай Коледа и Нова година от УС на АБУЧ до всички български училища по света: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=321

23.01.2021 г. АБУЧ и ПУ „П. Хилендарски” организираха за учениците от 1-4 клас в българските съботно-неделни училища онлайн представление на кукления театър „Двамата старци и месечината”, продукция на Асоциацията за култура, етнология и антропология "Медиатор", Пловдив:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=332

26.02.2021г. По инициатива на УС на АБУЧ и след няколкогодишни настоявания да се проведе от МОН обучение за ръководители и директори на училища в чужбина, такова се проведе от МОН на 26 февруари 2021 г. Присъстваха 184 ръководители на училища. Поставиха се много въпроси за обсъждане и се дефинира от МОН, че ще провеждат проверовъчни тестове през май за учениците от 1 до 7 клас. Това предизвика дебат, който продължи на две последвали срещи – на 9 и 12 март 2021 г.

6.03.2021 г.  Д-р Адрияна Любенова, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина, преподавател по християнско изкуство във Философско-историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, заедно със свои студенти изографисва параклиса “Св. Паисий Хилендарски”, който скоро ще бъде осветен по случай 60-годишния юбилей на Пловдивския университет. https://bnt.bg/news/paisiy-hilendarski-e-patron-na-novopostroeniya-paraklis-v-plovdivskiya-universitet-v291860-292677news.html

9.03.2021 г. "Работна онлайн среща - БНУ в чужбина - проект на НП „Роден език и култура зад граница“ – 2021" във виртуална зала "Образование на българите зад граница и училищна мрежа". От името на АБУЧ бяха поставени редица предложения по отделните 4 модула в програмата с акцент върху предвидените тестове за оценка на знанията, които трябва да се съгласуват с преподавателите от чужбина и да се обучат в тях учениците, а самото тестване да се отложи за есента през новата 2021-2022 учебна година. Също: да се включат в системата на администриране и заплащане за този труд и учителите, които ще реализират този вид оценяване.

12.03. 2021 г. Втора работна онлайн среща - БНУ в чужбина - проект на НП „Роден език и култура зад граница“ – 2021" във виртуална зала "Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (повторение на темите от срещата на 9.03.2021 г) .

15.03.2021 г. Статия във в. “Монитор” за българските неделни училища в чужбина:

https://www.monitor.bg/bg/a/view/dvojno-poveche-malchugani-v-nedelnite-ni-shkola-v-chujbina-254783?fbclid=IwAR3Ko5pZgQmf3FpGprdR1wKLGdc62XSiJYgZIjpTR9FjGaQ3nJSrwrvUds

17.03.2021г. – Писмо на АБУЧ до МОН с предложения за изменения и допълнения в новата Национална програма РЕКГ за учебната 2021-2022 г.:

В допълнение позицията на няколко български училища в Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=342

Позицията на БУ „Гергана” – Ню Йорк, САЩ:

20.03.2021 г. Позиция на АБУЧ относно финансирането на българските училища в чужбина и правата на българските граждани по конституция: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=341

21.03.2021 г. Българското висше образование – достъпно, конкурентно и перспективно. Изберете да учите в България. Онлайн информационна кампания за българското висше образование от 11 до 18 часа българско време, Във връзка с приемането на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2021 - 2022 година, Министерството на образованието и науката, Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и БУ “Родна стряха“ - Кипър, за първи път организират провеждането на онлайн информационна кампания за популяризиране на българското висше образование. Тази онлайн среща с български университети се организира с цел да даде изчерпателна информация за специалностите, които се предлагат, основните документи, които са необходими при кандидатстване за бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и да се запознаят присъстващите с възможностите, които предлагат ВУ във връзка с подаването на документи за кандидатстване от чужбина. За участие в събитието са поканени учители, ученици и родители от българските неделни училища, както и всички лица от българска народност или българи, които живеят извън пределите на България.

23.03.2021 г. Интервю по БНР „Хр. Ботев” в рубриката „За думите” със Снежина Мечева и Боянка Иванова от УС на АБУЧ: „Българското училище в чужбина – инвестиция в бъдещето”: https://bnr.bg/post/101442819

24.04.2021 - Втора информационна кампания за популяризиране на българското висше образование и приема на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2021-2022 година, организирана от МОН, Българското посолство в Кипър, АБУЧ и БУ „Родна стряха” в Кипър: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=349;

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=351

15.05.2021 г. За първи път тази година бе проведен тест на МОН за българските училища в чужбина – проверка на знанията по български език: https://news.bg/bulgaria/nad-11-000-balgarcheta-v-chuzhbina-sa-za-parvi-pat-na-test-po-balgarski-ezik.html

11.05.2021 г. – АБУЧ пое патронаж и ангажимент за разпространение на основната идея на инициативата на Културна асоциация “Асен и Илия Пейкови” с БУ„АзБуки“ в Рим и Колеферо, за провеждането на петия Международен конкурс „Моята българска бродирана риза - 2021“, за рисунка, художествен текст, снимка и мултимедийна презентация.

13.05.2021 г. – Членът на Управителния ни съвет – д-р Адриана Любенова, защити доцентурата си в ПУ „П. Хилендарски”.

24.05.2021 г. - Интервю по EuroTV.media – Париж, със Снежина Мечева – директор на БУ„Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон и говорител на АБУЧ, по случай 24 май 2021 г. – за училището, за нашия патрон – посланик Иван Станчов, за АБУЧ и постиженията ни, за бъдещето, за което всички трябва да работим. Дано!

https://eurotv.media/bg/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-24/

24.05.2021 г. - Интервю с говорителя на АБУЧ – Снежина Мечева по Българското нацинално радио „България” по повод 24 май 2021 г. – за дейността на АБУЧ: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101470004/za-predimstvata-koito-dava-balgarskiat-ezik-v-chujbina

30.05.2021 г. Интервю с г-жа Боянка Иванова – член на УС на АБУЧ по EuroTV.media, Париж: https://eurotv.media/bg/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d1%81-%d0%b1%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/

1.06.2021 г. Съвместна инициатива на АБУЧ с „Боб-Бон Мюзик” по повод Деня на детето; Да обединим българските деца по света с песен: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=364

07.06.2021 г. Президентът Румен Радев посети Центъра по технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. На срещата с него присъстваха и представителите на УС на АБУЧ – г-жа Боянка Иванова, член на университетското настоятелство на ПУ "Паисий Хилендарски"у и доц. д-р Адриана Любенова – преподавател в Богословския факултет. Тази среща бе повод представителите ни да споделят няколко думи за ролята на АБУЧ, която президентът познава от посещенията си в българските училища по света. За пореден път той заяви интереса си към живота и дейността на нашата организация и желанието си за сътрудничество с нас. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=366

14.06.2021 г. Среща на представители на УС на АБУЧ с Кирило-Методиевския научен център към БАН и подписване на договор за сътрудничество.

29.07.2021 г. Среща с Мирослав Цеков, съветник в Министерството на младежта и спорта, в зала "Галерия" на Националния студентски дом (пл. „Народно събрание” 10) от 18.30 часа. Срещата е по проекта “Y-FED: Europe is what we make of it”. Темата е проектът за нов закон за младежта, по който в момента тече дискусия. Присъства като представител на УС на АБУЧ – г-жа Таша Малешкова. Добра презентация на темаЗакон за младежта и спорта, изнесена от съветник към Министерството на младежта и спорта при служебното правителство на Р България. Г-жа Малешкова е задала въпрос за включване на младежите от бълг. училища в чужбина и е получила следния отговор: „Когато проектозаконът бъде приет в НС, можем да говорим за включване в Младежки портал и т.н.

17.08.2021 г. Асоциацията на българските училища в чужбина получи необходим и дългоочакван дар – служебен офис в сърцето на гр. София: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=374

7.10.2021 г. – Среща на УС на АБУЧ с дирекция ОБГУМ в МОН: обсъждане на важни въпроси, свързани с учебниците, програмите, транспорта, субсидиите, ПМС 103, ангажимента на лекторите към БНУ, проблемите с РУО, опити на неправомерно отцепили се училища да се включат в съфинансиране, като се регистрират в отдалечени райони, без да пребивават там, признаване на английските изпити за средно образование при кандидатстване в България, забавянето на издавани дипломи в Испания, което възпрепятства кандидатстването в български ВУЗ, и др.

1.11.2021 г. Участие на д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ, във форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организиран от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките.

6.11.2021 г. Виртуална среща и двудневен семинар, част от националната програма на МОН "Осигуряване на съвременна образователна среда", организирана от Националния музей на образованието в Габрово и със съдействието на АБУЧ.

24.11.2021 г. Почина Почетният член на АБУЧ – посланик Иван Станчов: https://www.eurochicago.com/2021/11/in-memoriam-stanchov/;

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=389

https://www.eurochicago.com/2021/11/ivan-stanchov/

На този линк – интервю по Дарик радио от 28.11.2921 г.: Г-н Иван Станчов, нашият патрон, нашият пример, нашият дълг и отговорност, наша обич и възхита - Нeзаменимият и Незабравимият: https://darikradio.bg/za-ivan-stanchov-s-priznatelnost.html

Статия от Пенчо Ковачев във в. „24 часа” (27.11.2021 г.) – за Династията – фамилията Станчови: https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/10440780

На този линк: Интервю по БНР „Хр. Ботев” със Снежина Мечева – директор на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон:

Спомен за големия български дипломат Иван Станчов и неговата огромна роля в историята на България като дипломат и най-вече като Човек – 25 минути: https://bnr.bg/post/101573762/snejina-mecheva

Едно предаване отпреди 10 години в навечерието на Коледа – 2012 г. на Райна Манджукова и ТВ СКАТ: интервю със Снежина Мечева, посветено на посланик Иван Станчов и озаглавено: „Аз съм българин и вървя с народа си”. https://www.youtube.com/watch?v=fZ0PIQfp5YI

4 и 5.12. 2021 г. – Втори балкански форум под названието „Стратегия за изучаване на български език в чуждоезикова среда”у по инициатива на българските училища „Св. св. Кирил и Методий”, „Паисий Хилендарски” и „Васил Левски” в гр. Атина, Гърция, съвместно с МОН и посолството на България в Гърция. Присъства представител на УС на АБУЧ – д-р Адриана Любенова. http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/253250

29 и 30 януари 2022 г. АБУЧ организира семинар за членовете си със съдействието на Института по български език към БАН на тема: Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията в българския език: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=402

18.01.2022 г. Управителният съвет на АБУЧ разпространи подкрепа на петицията в защита на г-жа Велислава Дърева – Почетен член на АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=403

19.01.2022 г. По покана на председателя на Комисията по политиките за българите извън страната в Народното събрание – г-жа Антоанета Цонева на заседание на комисията бяха поканени да присъстват и да вземат участие в обсъжданията представителите на Управителния съвет на АБУЧ – доц.д-р Адриана Любенова и г-жа Бояна Иванова. Изложени бяха два от основните проблеми, които стоят за разрешаване от години и затрудняват реализацията на българите в чужбина при завръщане за обучение в родината. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=404

Статия по този повод: https://www.actualno.com/education/shte-byde-li-priznat-bylgarskija-za-maturiteten-ezik-v-chujbina-news_1699031.html

 

ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩАТА


 

 1. На 16.09.2020 г. БУ „Д-р Стамен Григоров” в гр. Женева. Швейцария, откри учебната 2020-2021 г. На 19.09.2020 г. в училището бе гост Западно – и Средноевропейският митрополит Антоний и се срещна с представители на българската общност: https://www.eurochicago.com/2020/09/bu-jeneva-nova/.

 2. Начало на учебната година в БУ “Асен и Илия Пейкови” – Рим, Италия: https://www.youtube.com/watch?v=q5--Mx1qHdI&fbclid=IwAR0hOCYgO_0FNLo3p6Soma0xwaxjHMMb56ucIxUCQqGTmHKB_bS550iaPX4

 3. БУ „Зорница“ – Монреал, Канада: https://www.eurochicago.com/2020/10/pozdrav-bg-uchilishta/; https://www.youtube.com/watch?v=3h5YiFHgu2A&list=PLjhYOQe-WXnJdsiThnimNSTjaQFKIw1Ud ;;https://www.youtube.com/watch?v=c0j7wmMjq1M&list=PLjhYOQe-WXnIPQw_9wpl0mIB4xi1mH0qm&index=13; Поздравление за първия учебен ден на 1 клас: https://www.youtube.com/watch?v=cT4Y2lTQmSE&list=PLjhYOQe-WXnIPQw_9wpl0mIB4xi1mH0qm&index=32

 4. Коледни празници по света:

 1. Поздравяваме Ви по повод на патронния празник на училището ни и в памет на нашия патрон – Никола Вапцаров, Съюз на българите в Кипър и Българското училище „Никола Вапцаров“ ,Никозия: https://www.youtube.com/watch?v=NcjXYEAShAo&t=17s ; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=315

 2. Изпълнения на деца от училище "Гергана" - Ню Йорк, на коледния им онлайн концерт на 13 декември 2020: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=316

 3. От екипа на Българско училище “Пейо Яворов” към Посолството на Република България в гр. Брюксел, Кралство Белгия – поздрав за Коледа: https://www.youtube.com/watch?v=Xy_PB2_lwQE

 4. Поздрави от училищата в Кьолн и Брюксел: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=318

 5. От БУ „Звънче”, графство Съри, Великобритания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=319

 6. Светли и благословени празници от Българско училище "Райна Княгиня", Дъблин и Туламор: https://www.bulgarianeducation.ie/news/26/

 7. Коледен поздрав от децата в Мостолес, Испания: https://fb.watch/2y0MiIU2hl/

 8. Поздрав от БНУ "Асен и Илия Пейкови" - Рим: https://www.youtube.com/watch?v=kTStBMiaMCg

 9. Празник на БУ “Св. Иван Рилски” в гр. Мадрид. Испания, където в присъствието на Дядо Коледа децата проведоха по класове тържествата си с кукери, коледари, пеещи ученици. https://www.facebook.com/media/set?vanity=svetiivanrilski.es&set=a.5442062725819120

 10. Сърдечни пожелания за светли коледни и новогодишни празници в това трудно за всички време и от БУ "Слово" - гр. Оксфорд: www.facebook.com/947446911949765/videos/138355341228520/ 

 11. Kоледен поздрав от БНУ "Асен и Илия Пейкови" Рим: https://www.youtube.com/watch?v=kTStBMiaMCg

 12. Поздрав от „Родина”, Сеговия: https://www.facebook.com/654482214620521/posts/3633172000084846/?sfnsn=scwspmo

 13. Поздрав от Българското училище към Посолството на България в Москва: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=323

 14. Коледното тържество на БУ „Св. св. Кирил и Методий” в Лос Анжелис, САЩ: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=BlgarskoUciliseSvSvKirilIMetodijVLosAnzelis&set=a.3086179201484226

 15. Kоледните поздравления и новогодишни пожелания от българското училище в Страсбург, за една здрава, мирна, изпълнена с обич и с добрина 2021 година. Изпращаме линковете към електронните книжки: Благопожелания; Честити празници!; Кукери; Весела Коледа и Честита Нова Година!; Видеоклип, подготвен от Никола Въжаров-Боев (8 клас), с изпълненията на Стела Панайотова (3 клас), на Иван Велев (7 клас) и декламациите на съчинените стихотворения от Емма Бруно (2 клас) и Витториа Бруно (подготвителна група). https://drive.google.com/file/d/14F6LWgnaU- и AdITAtjLPOhHagcjh8O68-/view

 16. Поздрав от БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим: С приказката, написана от техните деца Моника, Алекс и Марти от Ладисполи: https://read.bookcreator.com/Cdg1p.../l39TnvGGQyih6St71BAN1w

 17. Поводи на гордост: Прекрасните и талантливи ученици от БУ „Звънче”, графство Съри, Великобритания, печелят престижни награди от международни конкурси: http://bgschoolzvanche.com/drugi/7028/

 18. БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим, Италия, организират биенале на тема „Българските следи по света”: Интервю по програма "Хоризонт". https://img.bnr.bg/horizont/post/101431342/balgarskite-sledi-po-sveta-mladejko-bienale-v-italia; И на сайта на Българска Академия на науките:http://www.bas.bg/event/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3/

 19. Поздрави от БНУ по света за Баба Марта: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=338 ; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=337

 20. БУ „Св. Иван Рилски”, Мадрид, Испания – за 3 март: https://www.facebook.com/watch/?v=276107480546118

 21. БУ „Слово” – Оксфорд, Великобритания, за 3 март:
  Видео-поздрав на тема „България и свободата“ от БУ „Слово“ в Оксфорд и Хай Уикъмб. - YouTube

 22. БУ ”Пейо Яворов”, Брюксел, Белгия, за 3 март: https://www.bguchilishtebru.be/2021/03/03/vsyako-dete-tryabva-da-znae-i-vseki-balgarin-da-nosi-v-sartsata-si-tozi-pameten-den-3-mart/?fbclid=IwAR0AhQ1vwoteWgzrY3gpyq9kL07wAIj43kEyObw7GMw47bMYgTT1JWhfNmc 

 23. За 3 март от сайта на АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=339

 24. Мартенски концерт на БУ „Гергана” в Ню Йорк, САЩ, по случай мартенските празници: https://www.eurochicago.com/2021/03/mart-gergana/

 25. По повод на 24 май, посланикът на Република България със съдействието на Българското училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон обяви конкурс за всички ученици от гимназиалния курс (8-12 клас) на българските неделни училища в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия за написване на есе на литературна или на историческа тема. От сайта на Българското посолство в Лондон: http://bulgarianembassy-london.org/konkurs-24-may/

 26. На този линк – интервю с г-жа Здравка Владова-Момчева, писател, поет и преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания: https://www.youtube.com/watch?v=2DmHyzo7ee0. Да си творец и винаги българин, независимо къде животът те е пренесъл, да запазиш достойнството – свое и на народа си, с дарбата да обичаш и да се посветиш.

 27. 3 май 2021 г. – поздрав за Великден от БУ „Стамен Григоров” в гр. Женева, Швейцария: https://www.facebook.com/watch/?v=999414467468557

 28. Две видеа, отразяващи дейността на БУ "Слово" в Оксфорд и Хай Уикъмб: https://www.youtube.com/watch?v=nC5gaW4bW14; https://www.youtube.com/watch?v=DsqLVKch_t8

 29. Филмчето "Смиреният мечтател" - БНУ "Асен и Илия Пейкови" - Рим изразява своето преклонение към едно от най-големите български имена, свързано с италианската култура и изкуство - Константин Величков. Филмът е реализиран с помощта на Историческия музей в Пазарджик и режисурата на Стефан Прохоров от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов": https://www.youtube.com/watch?v=kkq-EIXevfA

 30. 24. 05.2021 г. - БУ „Звънче”, графство Съри, Великобритания, изпраща своите първи абитуриенти: Снимки и интервю с двете пораснали момичета на линка: https://bgschoolzvanche.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8-%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/?fbclid=IwAR0abYNLH5ckmWioE-dq1JPkXLR_fn3ey1A0rWaA_rlrNlo6nSPaDKJAbI0

 31. 24 май 2021 г. - Д-р Ирина Владикова от БУ “Св. св. Кирил и Методий” във Виена изпраща своите абитуриенти с вълнение: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=356

 32. 25.05.2021 г. Петокласниците Радина Лилова и Борис Пановски от БНУ "Васил АПРИЛОВ" в Борнмут, Портсмут и Шафтсбъри представиха Великобритания на ежегодния конкурс за превод на и от български език "Трансформации", организиран от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". И двамата участваха в категория “Проза”, като Радина, родом от Велико Търново, избра да преведе текста "Секачите", в който се разказва за родния й град, а Борис направи превод на есе от търновската журналистка Сашка Александрова.

 33. Българско училище с хор „Гергана”, Ню Йорк: Премиера на музикалния театър (малка група), 13 деца от първи, втори и трети клас на мюзикъла "Как без музика": www.youtube.com/watch?v=TkJBhFgmdZA

 34. Тържество на БУ”Св. св. Кирил и Методий” в Лос Анжелис, САЩ, по случай завършване на учебната година: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=365

 35. Край на учебната година в БУ „Гергана” – Ню Йорк: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=367

 36. Последни учебни дни в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=369

 37. Наши ученици – звезди в биографията на Българското училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания!”:

 38. Български образователен и културен център и Българско училище в Единбург, Шотландия - Проект „Скритите букви” и онлайн дискусия: https://www.eurochicago.com/2021/08/skritite-bukvi/

 39. Отново на училище: Първи учебни дни:„Джон Атанасов” в Чикаго: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=378

 40. Гергана” – в Ню Йорк: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=379

 41. Българското училище “Св.св.Кирил и Методий” във Виена откри новата учебна годинаhttps://www.bulgaren.org/2021/09/17/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B2-%D1%81%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5-2/

 42. Първи учебни дни в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=381

 43. Информация за още една чудесна инициатива ва българските училища в САЩ – „Джон Атанасов” – Чикаго и „Елин Пелин” - Хюстън: Символиката на българската шевица: https://www.eurochicago.com/2021/11/bg-shevitza/; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=387; http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2520109

 44. Вазов и вечният град (инициатива на БАН и БУ “Асен и Илия Пейкови” в гр. Рим, Италия): https://www.vaticannews.va/bg/world/news/2021-12/v-rim-ojiviava-italianskata-poesia-na-vazov.html

 45. Конкурс на ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА и НУ "Васил Левски" (Атина-Нафплио) и Второ НУ "Васил Левски" (о. Крит): https://www.eurochicago.com/2021/12/konkurs-levski/

 

 1. Коледни поздрави:

I. От АБУЧ до всички български училища по света: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=393

II. Oт български училища в чужбина:

1. БУ “Св. св. Кирил и Методий” – Виена, Австрия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=395 ;

2. БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=392

3. БУ „Асен и Илия Пейкови”, Рим, Италия: https://www.vaticannews.va/bg/world/news/2021-12/v-rim-ojiviava-italianskata-poesia-na-vazov.html

4. БУ в Сао Паоло, Бразилия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=394;

5. Българските училища: ”Хр.Ботев” – Страсбург, Франция; „АзБукиВеди” – Кьолн, Германия; „Васил Левски” – Саарбрюкен и Кайзерслаутен, Германия; „Дора Габе” – Мюнхен, Германия; „Райна Княгиня”- Дъблин, Република Ирландия; „Св.св. Кирил и Методий” – Истанбул, Турция: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=396;

6. БУ "Княз Борис I" - Германия, ПБНУ "Св. Иван Рилски" - Мадрид и Българска асоциация "Знание" - Чиривея, Испанияhttps://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=397

7. БУ „Джон Атанасов”, Чикаго, САЩ; „Асен и Илия Пейкови” – Рим, Германия; БУ към Посолството на България в Москва; „Св. св. Кирил и Методий” – Лос Анжелис, САЩ; „Васил Левски” – Сарагоса, Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=399

8. Поздравления от българските училища в Солун, Гърция – „Св. Великомъченик Георги Зограф” и „Св. св. Кирил и Методий” в Монреал, Канада: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=400

9. Поздравления от БУ „Азбука“ - Дъблин и БУ „Звънче“ - графство Съри: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=401

33. Конкурс за рисунка за всички български училища във Великобритания на БУ „Зора” в гр. Бейзинсток на тема „Зимни празници и обичаи”. В този конкурс участваха ученици от 5 български училища във Великобритания. Победители станаха:

1. Емили Муро, 5 клас, БУ ”Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон; 2. Валериа Тютюнджиева, 2 клас, БУ “Христо Ботев", Челтнъм;

3. Мартин Радев, 5 клас, БУ "Найден Геров", Челмсфорд.

 1. Една прекрасна инициатива от БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Виена, Австрия – на страниците на в. „Монитор”: https://www.monitor.bg/bg/a/view/bylgarcheta-v-avstrija-uprajnjavat-ezika-s-advent-kalendar-295700

 2. Ученици от българо-австрийското училище „Св. св. Кирил и Методий” във Виена направиха онлайн книжка за Васил Левски: http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2558770
   


 

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ


 

15.09.2020 г. Начало на учебната година по света: Интервюта по БНР - „Хр. Ботев”. Участват: д-р Ирина Владикова (Виена), Петя Цанева (Мадрид), Живка Костова (Лос Анжелис), Маргарита Русанова (Франкфурт), Снежина Мечева (Лондон) ; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=305

15.09.2020 г. Интервю по БНР - „Хоризонт” с г-жа Н. Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН – за българските училища в чужбина по случай първия учебен ден: https://bnr.bg/post/101340895/uchilishta-v-chujbina?fbclid=IwAR0wIKdwbF06LJ8CNmJUxXR7bSGChgGD60zNab6OaSjCajz8biofwTzwjec

27.09.2020 г.: Nova TV – неделя, 27.09.2020 г. 9.50 бг. време – предаване на журналистката Диана Найденова - интервю за положението с Коронавируса по света, включване на Снежина Мечева – говорител на АБУЧ, за ситуацията във Великобритания и в българските училища в Лондон: https://nova.bg/news/view/2020/09/27/300623/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F/

3.11.2020 г. Интервю по БНР - „Хр. Ботев” в рубриката „Главен герой”. За първи път в тази рубрика не се говори за отделна личност, а за организация, в която работят многобройни герои - преподаватели и ръководители в българските училища в чужбина, членове на АБУЧ: https://bnr.bg/hristobotev/post/101367292/zavrashtaneto-na-decata-ni-nasha-misia

3.11.2020 г. Интервю по БНР - „Хоризонт” с д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ и директор на Българо-австрийското училище „Св. св. Кирил и Методий” във Виена. Поводът – атентатът във Виена и загиналите цивилни лица. Ситуацията е усложнена и напрежението е голямо. Животът за момента в центъра е спрян, училищата не работят.

Ноември 2020 г. Вестник “Пловдивски университет”: в 500-тния юбилеен брой на вестника статия от Снежина Мечева – говорител на АБУЧ, посветена на Международната научно-практическа конференция на АБУЧ през октомври 2020 г.

26.12.2020 г. Интервю по БНР - „Хр. Ботев” със Снежина Мечева – говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина. Коледа в Лондон и животът на българите в условията на пандемия. За учениците на България в чужбина, за ролята на АБУЧ.

15.03.20201 г. Статия във в. “Монитор” за българските неделни училища в чужбина: https://www.monitor.bg/bg/a/view/dvojno-poveche-malchugani-v-nedelnite-ni-shkola-v-chujbina-254783?fbclid=IwAR3Ko5pZgQmf3FpGprdR1wKLGdc62XSiJYgZIjpTR9FjGaQ3nJSrwrvUdsc

21.03.2021 г. Разговор по БНР – „Хоризонт” за образованието днес с проф. Сергей Игнатов: “Човекът не е дигитално същество”. След 7-мата минута - за българските училища в чужбинаhttps://bnr.bg/horizont/post/101440065/prof-sergei-ignatov

23.03.2021 г. Интервю по БНР - „Хр. Ботев”, в рубриката „За думите”, със Снежина Мечева и Боянка Иванова от УС на АБУЧ: „Българското училище в чужбина – инвестиция в бъдещето”: https://bnr.bg/post/101442819

9.04.2021 г. На този линк – интервю с г-жа Здравка Владова-Момчева, писател, поет и преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания: https://www.youtube.com/watch?v=2DmHyzo7ee0. Да си творец и винаги българин, независимо къде животът те е пренесъл, да запазиш достойнството – свое и на народа си, с дарбата да обичаш и да се посветиш.

14.05.2021 г. – Интервю по EuroTV.media със Снежина Мечева – за пътя от България до Лондон, създаването на БУ “Иван Станчов” и неговата история, дейността на АБУЧ: https://eurotv.media/bg/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d1%81%d1%8a%d1%81-%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d0%b9-24/  

15.05.2021 г. – Интервю по БНР „България” по случай 24 май с говорителя на АБУЧ – Снежина Мечева: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101470004/za-predimstvata-koito-dava-balgarskiat-ezik-v-chujbina

24.05.2021 г. - Интервю за БНР с г-жа Кремена Георгиева - учител по история и география в българско училище “Звънче”, графство Съри, Великобритания. Неделните училища в чужбина са малки храмове на българщинатаhttps://bnr.bg/kardzhali/post/101472360/kremena-georgieva-nedelnite-uchilishta-v-chujbina-sa-malki-hramove-na-balgarshtinata?fbclid=IwAR3WEiVGTO5UcS0eZLCVc_c3ZHhCugUUPJpB1mSywkibJs1QrtOVr5X1KSQ

24.05.2021 г. – Репортаж по Nova TV за българското училище “Слово” в Оксфорд по случай 24 май: https://nova.bg/news/view/2021/05/23/327537/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4/?fbclid=IwAR1FVgrtxqPxmU09QLbmYNGB0Qi4iVilGrfbdo5Dq7ZqOxVZnjPDQg0OIqw

https://www.youtube.com/watch?v=hwESRH0FzLk

01.06.2021 г.: По случай Деня на детето БУ “Слово” в Оксфорд осъществи чудесна инициатива с Държавния куклен театър - гр. Русе, с представлението "Откъде дойдоха бебетата". Към инициативата се присъединиха и БУ "Петър Берон" в гр. Рединг и БУ "Шарено чорапче" в гр. Ейлсбъри.

30.05.2021 г. Интервю с г-жа Боянка Иванова – член на УС на АБУЧ по EuroTV.media, Париж: https://eurotv.media/bg/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8e-%d1%81-%d0%b1%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/

20.10.2021 г. Интервю на списание „Лира.БГ”, дъщерно издание на веригата „Хеликон”, със Здравка Владова-Момчева, преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, за последния й роман Солджър”: https://lira.bg/archives/164613 .

Ноември 2021 г. На сайта на ДАБЧ „Родина”:

1. Здравка Момчева: Защо толкова те обичам (съвременна притча за вечни неща): http://www.rodinabg.net/?action=news&id=7547

2. Д-р Ирина Владикова: В неделните училища целим да запазим българските корени на децата: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=7551

8.10.2021 г. От сайта на БТА - материал за Здравка Момчева – преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2533560?fbclid=IwAR2klRSnS-G8I6-br8CFTIrBjR10OHWOuifbj-nKng-TjrcaNrdWZhMhLeg

01.11.2021 г. По случай Деня на Будителите във в. „Монитор“ – интервю с д-р Ирина Владикова, директор на БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена, Австрия, председател на Асоциацията на българските училища в чужбина: https://www.monitor.bg/bg/a/view/d-r-irina-vladikova-predsedatel-na-abu-ch-v-nedelnite-uchilishta-celim-da-zapazim-bylgarskite-koreni-na-decata-288366

16.12.2021 г. На този линк: Интервю по БНР - „Хр. Ботев” със Снежина МечеваСпомен за големия български дипломат Иван Станчов и неговата огромна роля в историята на България като дипломат и най-вече като Човек – 25 минути: https://bnr.bg/post/101573762/snejina-mecheva

28.12.2021 г. БНР „България”: Здравка Владова-Момчева: Човечността е скромно чудо, продължаващо веригата на доброто - Българите по света (bnr.bg)

5.01.2022 г. Интервю по EuroTV.media на Здравка Момчева, за новия й роман „Солджър”: https://www.youtube.com/watch?v=VM_oGczSgHw&ab_channel=EUROTVMEDIA

16.01.2022 г. Предаване по bTV – 120 минути: За българското училище „Св. св. Кирил и Методий” в Истанбул, Турция: https://www.btv.bg/shows/120-minuti/videos/vlizame-v-chas-istorijata-na-balgarskoto-nedelno-uchilishte-v-istanbul.html?fbclid=IwAR25gRHLi696_GzXkYP-S2_Wu_OD7G_6WU5kSYWDXMCxBmwdwX3fQk_16gE

21.01.2022 г. От сайта на БТА: Ученици от българо-австрийското училище във Виена направиха онлайн книжка за Васил Левски: http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2558770

24.01.2022 г. В. „Народна армия” – за Здравка Момчева и откъс от последния й роман „Солджър”: https://armymedia.bg/2022/01/23/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD/

26.01.2022 г. Статия във в. „Аз-Буки“ за БУ “Слово“ в Кеймбридж, Великобритания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=407

На сайта на БТА: http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2563636

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА АБУЧ

Януари 2022 г.