Международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”

 

Кирило-Методиевският научен център при БАН, част от консорциума на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, и Асоциацията на българските училища в чужбина организират международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”*.

 

 

Тази съвместна инициатива е част от юбилейните чествания през 2023 г. по повод 1160 години от създаването на славянската писменост и има за цел да популяризира Кирило-Методиевото дело сред българските мигрантски общности на всички континенти, да обогати знанията на учениците от българските неделни училища в чужбина, да развива талантите им и да насърчи научноизследователските им интереси.

Предвидени са 3 категории:

- изследователски проект;
- есе или кратък разказ на тема „По следите им”;
- рисунка на тема “Българските азбуки”.

Конкурсните материали се изпращат в срок до 31 май 2023 г. на адрес: kmnc.konkurs@gmail.com.

Конкурсът се осъществява с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и се организира по проект „Интердисциплинарен клъстер „КИРИЛОМЕТОДИКОН“ в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Знаете ли на колко години стават българските букви? А защо Кирил и Методий са наречени съпокровители на Европа?

В колко и кои държави се пише днес на кирилица? Защо в Мозамбик издават пощенски марки с лика на Кирил и Методий?

Потърсете следите от Кирило-Методиевото дело около Вас, споделете своите литературни и артистични вдъхновения, включете се в международния ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”, организиран от Кирило-Методиевският научен център при Българската академия на науките и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

 

Кирило-Методиев научен център

-------------------------------------------------------------------------------------

* Повече информация за конкурса ТУК, тук - Международен ученически конкурс - регламент и тук - new-MUK–KiM

Наградите от конкурса ще се връчат по време на Конференцията на Асоциацията на българските училища в чужбина на 27.07.2023 г.

Сърдечни поздрави и надежда за масово участие в този престижен конкурс,

 

Д-р Ирина Ботева-Владикова

председател на АБУЧ