Освобождаването от здравни вноски при по-дълъг престой в чужбина се улеснява

На 13 Февруари 2013 г. правителството одобри промени в Закона за здравното осигуряване. Те предвиждат българските граждани, които пребивават в чужбина повече от 183 дни в годината, да могат да се освобождават от плащането на здравни вноски не само с предварително подадена декларация в НАП, а и впоследствие.

Доскоро, българите, живеещи предимно в чужбина имаха възможност да се освобождават от плащането на здравно-осигурителните си вноски за стари периоди, ако не са живели в България по това време.
Лицата, напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и неподали предварително заявление, имаха възможност да го подадат в срок до 31 декември 2012 г.

С промените в закона, те ще имат възможност да подават декларациите си и впоследствие, като процедурата предстои да бъде доизяснена.

На тази връзка, може да видите обобщение на промените,които все още не са изписани в подробен вид: http://www.dnevnik.bg/biznes/potrebiteli/2013/02/13/2002314_osvobojdavan...