Съвместен форум в София на Пловдивския университет и АБУЧ

 

 

Екипът на Българско училище "Райна Княгиня" - Дъблин и Туламор, Ирландия, с удоволствие се включи в организирания от Национална научна програма "Българистика" на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Асоциацията на българските училища в чужбина форум "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Преподаване на български език и литература в чуждоезикова среда (5. - 12. клас)".

 

 

Форумът в Националния студентски дом в София е съвместна инициатива и се организира за пръв път, като разчита на богатата педагогическа опитност на учителите в българските училища в чужбина, на натрупания от тях "арсенал" от методи за оперативно справяне, но и на теоретичната компетентност и високата ерудираност на участващите изследователи. 

 

 

Екипът ни взе активно участие в проведения практикум за работа върху езиковите компетентности, успешни практики и проблемни зони. 

 

 

Благодарим на организаторите.

.

 

БУ "Райна Княгиня" - Дъблин и Туламор

Снимки: БУ "Райна Княгиня" и Асоциация на българските училища в чужбина