Годишен отчет (януари 2022 г. - юли 2023 г.)

 

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2022 г. – ЮЛИ 2023 г.

* Долупосочените мероприятия и дейности са изброени в хронологичен ред.

* В отчета са включени само най-значимите информации и тези, които са ни изпратени от училищата в чужбина .

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 1. Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) продължaва да поддържа контакти с българските училища по света, както и да установява контакти с нововъзникващи български образователни звена зад граница.

 2. АБУЧ активно работи за основаването на нови български образователни центрове в чужбина и съдейства за тяхното укрепване и развитие.

 3. Организиране на срещи и разговори с представители на държавните институции, с представители в Европарламента, с Българската патриаршия и др. за координиране на съвместната дейност по въпросите на образованието по България в чужбина.

 4. Представя интересите на българските училища в чужбина в Парламента: Комисията по политиките за българите зад граница, Комисията за образование и наука.

 5. Осъществява взаимодействие с националния омбудсман по въпроси, свързани с интересите на училищата зад граница.

 6. Организира и участва в юбилейни мероприятия в чужбина.

 7. Провежда международни конференции, придружени с образователни семинари:

 8. Създава работни групи от преподаватели в училищата в чужбина за изработване в МОН на адаптирани програми за обучение по български език в чужбина, оформя екипи за сътрудничество при издаване на учебници и помагала за чужбина. Съдейства за участие на български преподаватели от съботно-неделните училища в чужбина при създаването на учебни помагала по български език и литература, история и география за обучението зад граница.

 9. Осъществява възможност за провеждане на изпит по български език в ДЕО на СУ „Кл. Охридски” за признаване на ниво на владеене по европейската езикова рамка. Резултатите от този изпит се признават на територията на няколко щата в САЩ. Създава се възможност тези изпити да се провеждат и в Европа.

 10. По молба на МOН Асоциацията извършва допитване до членовете си относно номиниране на учители по повод 24 май с грамота „Неофит Рилски” от МОН.

 11. Участва в организиране на семинари заедно с представители на Българската православна църква в: Рилския манастир, в Троянския, в Бачковския манастир „Успение Богородично”, в Кремиковския, заедно със Западно – и Средноевропейския митрополит Антоний.

 12. Организира участието на преподаватели в обучителен семинар на ДЕО на тема”Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български като чужд език”.

 13. Подготвя необходимата документация за провеждане на годишното Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина”.

 14. Организира конференция на АБУЧ в съорганизаторство с МОН, СУ „Кл. Охридски”, ПУ „П.ХИлендарски” и др. с участието на Министъра на образованието, както и с представтели на редица държавни институции като Парламента, Президенството, МВнР, ДАБЧ, Националния омбудсман, Българската православна църква и др.

 15. Подготвя необходимата документация за провеждане на годишното Общо събрание на сдруженитое с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина”.

КОНТАКТИ С ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 1. AБУЧ ползотворно си сътрудничи с МОН, ИАБЧ, МВнР, с президента Румен Радев, с кабинета на вицепрезидента на България – г-жа Илияна Йотова, с евродепутатите на България в Европарламента, със Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет „Св. Паисий Хилендарски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Югозападния университет, Американския университет в Благоевград, с Българска академия на науките (БАН), с Българската патриаршия (Средно и Западноевропейската митрополия), с Националния омбудсман на България, Института по български език и литература при БАН, Кирило-Методиевия научен център при БАН и др.

 2. Поддържат се ползотворни контакти с БНТ ; БНТ2, Би Ти Ви, БНР – Програма „Хр. Ботев” и Програма „Хоризонт” на БНР; „Радио България”, „Радио Татковина”, в. „Аз Буки”; в. „24 часа”, в. „Труд”; в. „Монитор”; в. „Марица”, в. „БГ Бен” и в. „Будилник” – Лондон, в. „България сега”- Чикаго, информационен портал „Еврочикаго”, с организацията и списание „Брод за България”, списание „Изживей България”, сдружението „Избери България”, Общност „За демократично образование” (кинофестивал на филмите за образование), ИНТЕРАУЛА - Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието, Сдружение „Директори в средното образование”, организацията „Тук-Там”, сайта „Уча се”, Ротари клуб – Пловдив и инициативата „Народните будители и аз”, „Тангра- Танакра” и др.

 3. Контакти с училища в България, провеждат се съвместни мероприятия с ръководството и колектива на БУ „Алеко Константинов” в гр. Пловдив, с Първа английска гимназия в гр. София и др.

 4. Продължава съвместната дейност на АБУЧ с Общобългарския комитет и Фондация „Васил Левски”, както и с музея на Левски в гр. Карлово.

 5. Сътрудничество с Българския Сити клуб в Лондон, Великобритания, с организацията „Приятели на България” в Лондон.

 6. Сътрудничество с фондация „Димитър Бербатов” в България.

 7. Членове на АБУЧ осъществяват благотворителна дейност, която е насочена към подпомагането на училища, на домове за деца в неравностойно положение в България, центрове за лечение на деца с увреждания.

ЗАСЕДАНИЯ НА УС ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ЯНУАРИ 2022 – ЮЛИ 2023 Г.

05.03.2022 - протокол номер 108;

09.04.2022 - протокол номер 109

16.04.2022 - протокол номер 110

23.04.2022 - протокол номер 111

7.10.2022 - протокол номер 112

20.11.2022 - протокол номер 113

24.11.2022 - протокол номер 114

14.12.2022 - протокол номер 115

20.12.2022 - протокол номер 116

10.01.2023 - протокол номер 117

29.01.2023 - протокол номер 118

22.02.2023 - протокол номер 119

14.03.2023 - протокол номер 120

18.03.2023 - протокол номер 121

26.03.2023 - протокол номер 122

30.04.2023 - протокол номер 123

28.05.2023 - протокол номер 124

31.05.2023 - протокол номер 125

25.05. 2023 - протокол номер 126

25.06. 2023 - протокол номер 127

Изпратени официални писма от АБУЧ 2022-2023

Февруари 2022г. – юли 2023г.

23.07.2022 – Писмо до Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ - София, с молба да ни бъдат предоставени преписите на Паисиевата творба „История славянобългарска“, направени от БУЧ и подapeни нa Haционалната 6и6лиотека.

14.11.2022 - Подкрепящо писмо на идейния проект на Еuro TV Media за създаване на документален филм по повод на 15-годишния юбилей на АБУЧ със заглавие „15 години с вярата на Паисий“, както и подкрепа на кандидатстването на медията за финансиране по Програмата за подпомагане на българските организации и медии извън страната.

31.01.2023 - Мотивационно писмо за отпускане на финансови средства, подкрепящи инициативата за провеждане на лятна конференция на АБУЧ в гр. Карлово, посветена на 150-годишнината от гибелта на Васил Левски.

31.01.2023 - Мотивационно писмо за отпускане на финансови средства, подкрепящи провеждането в Чикаго, САЩ, ОЛИМПИАДА “ЛЕВСКИ”, с участието на деца от българските училища и клубове там.

31.01.2023 - Мотивационно писмо за отпускане на финансови средства, подкрепящи инициативата за превод на книжката „Левски в детските очи“ на няколко езика.

31.01.2023 - Мотивационно писмо за отпускане на финансови средства, подкрепящи инициативата за монтиране на филм по повод 150 години от гибелта на Апостола.

06.06.2023 - Писмо до ДВ за провеждане на ОС на АБУЧ 2023 г.

14.07.2023 - Писмо до министъра на образованието и науката относно необходимостта от национална образователна стратегия по отношение на езиковата реинтеграция на завръщащите се от чужди образователни системи ученици - български граждани в задължителна училищна възраст.

15.07.2023 - Писмо до Министерство на образованието и науката с ПРЕДЛОЖЕНИЕ за запазване на постигнатото признаване на българския език в САЩ чрез теста на Департамента по езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

16.07.2023 - Писмо до МОН с Предложение за промяна и допълване на ПМС 90 от 29 май 2018/20 година.

16.07.2023 - Писмо до МОН - резюме на проблемите, срещани от български граждани в чужбина при кандидатстване във висши училища в България.

16.07.2023 - Писмо до МОН с предложение за удостояване на г-жа Снежина Мечева с Отличие "Пробуда".

Покани, Поздравителни адреси, Грамоти.

 

Получени официални писма в АБУЧ 2019 – 2020

Февруари 2022г. – юли 2023 г.

14.10.2022 - Покана до председателя на АБУЧ за участие в седмото издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от ИБЕ „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

07.12.2022 - Покана от ръководството и учителския колектив на БОКЦ „Св. Климен Охридски”, гр. Вашингтон, САЩ, на тържеството, посветено на 20-годишната от създаването на училището.

24.02.2023 - ПОКАНА от Културна асоциация „ПАРАЛЕЛ 43“ - Рим и БНУ „Асен и Илия Пейкови“ - Рим за съвместно партньорство във второто издание на Международното младежко биенале под наслов “Българските следи по света – с палитра, камера и слово“, насочено към децата и младежите от всички български училища в чужбина.

12.03.2023 - Писмо от Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, за участие в разработка на формат на изпит по български като чужд/втори език, който впоследствие да бъде одитиран от ALTE.

28.03.2023 - Покана за участие в международна научно-приложна конференция на тема: "КОНТАКТ НА ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В КОНТЕКСТА НА МИГРАНТСКАТА КРИЗА И АДАПТАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ" в гр. Харманли.

07.07.2023 – Писмо от МОН относно отличие "Пробуда";

 

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ – в хронологичен ред:

26.03.2022 г. Три български училища в чужбина бяха наградени на инициативата „Коледа в нас” - 2021 г. на интернет телевизия „Аз мога, аз знам”. Конкурсът бе организиран със съдействието на ДАБЧ и Националния дворец на децата:

Българското неделно училище "Асен и Илия Пейкови" в Рим за "Коледна приказка", българското неделно училище "Родолюбие" в Кралство Мароко и българското училище „Иван Станчов” към посолството на страната ни в Лондон:

АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=420

БТА: https://www.bta.bg/bg/bg-world/242983-tri-balgarski-uchilishta-zad-granitsa-byaha-nagradeni-v-ramkite-na-initsiativata;

БНР: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101623621/tvorcheskite-idei-na-balgarchetata-zad-granica-poluchiha-priznanie-v-iniciativata-koleda-v-nas

Май 2022 г.: Здравка Момчева, преподавател в гимназиалния курс на  БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон  бе отличена с първа награда в конкурса „Нестинарството – живият въглен на българския дух“ със стихотворението „На България“. Конкурсът беше организиран от Съюза на българските творци и Салона за българска духовност и култура, Чикаго, САЩ.

НА БЪЛГАРИЯ

Дива Българийо с нестинарските пътища,

майко и мащехо, клетва и дар.

С бол те изтласквам във яростни сънища

и коленича пред твоя олтар.

Броди душата- орисана скитница –

по каменни зъбери в огън кърви,

дето по въглени стъпваш, езичнице

и във косичник заплиташ треви.

Властно прегръщаш тракийските гробници,

ханове-конници вграждаш в скали.

С вяра ги пазиш за свойте безродници –

да се покаят. Да ги боли.

И още си скътала мъка опалена,

черно търпение, вяра на роб: 

Де си ми щерко изгубена, галена ?

Чакам те в скути със люлка и гроб!

Нежна Българийо, рози и църквици,

бяла девойко със хлебно лице.

Плитките твои-пътеки за пътници,

струйни реките – магийни ръце. 

Дивна Българийо, дълг, завещание,

рана от багри, кръстопът и покров.

В кръст се разпъвам в синовно страдание,

осъдена с прошка от твойта любов.

На този линк можете да видите изпълнението на Здравка Момчева на живо:

https://www.facebook.com/100000227491163/videos/396714799009061/

04.07.2022 г. За тази творба Здравка бе отличена с Почетна грамота от Президентството на Република България.

31 май 2022 г. Национална мрежа за децата: АБУЧ е сред номинираните за наградите за принос към живота на децата „Златна ябълка“, инициатива на Национална мрежа за децата. Номинацията за тази награда е израз на уважение и висока оценка за нашата дейност. Ние сме сред хората, които работят за по-щастливо детство за децата ни! Вижте Вашата и всички останали номинации тук: 1june.nmd.bg. Тържествената церемония по награждаването бе в Столичния куклен театър.

27.06.2022 г. Здравка Владова-Момчева е номинирана за сборника си с разкази „Кръстопътища и острови” от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон и от УС на АБУЧ за участие в конкурса „Съвременна българска художествена литература без граници” на Националния дарителски фонд „13 века България”.

17.08.2022 г. Резултати от VI Международен конкурс „Моята българскам бродирана риза 2022“, организиран от БУ „Азбуки” в Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови”. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=467; https://www.eurochicago.com/2022/08/moyata-bg-riza/

29.09.2022 г. Нова награда за Здравка Владова – Момчева, член на АБУЧ и преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България Лондон. Тя спечели първа награда на Националния дарителски фонд „13 века България“ в секция „Разкази“ в конкурса „Съвременна българска художествена литература без граници, 2022 година”. Нейният сборник с разкази „Кръстопътища и острови“ беше отличен и ще бъде публикуван през ноември 2022 г. от Университетското издателство „Свети Климент Охридски“. https://fund13veka.bg/portfolio_page/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%81/

https://www.bta.bg/bg/bg-world/from-bulgarians/famous/335688-izbrani-sa-pobeditelite-v-konkursa-savremenna-balgarska-hudozhestvena-literatur

https://www.bta.bg/bg/news/lik/culture/341696-prepodavatelka-pecheli-priza-za-razkaz-v-konkursa-na-ndf-13-veka-balgariya-za

https://fund13veka.bg/portfolio_page/%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc/

03.12.2022 г. Делегация на ИАБЧ, водена от г-жа Райна Манджукова, посети БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон и връчи следните награди:

- Почетен плакет на ИАБЧ за БУ „Иван Станчов” към Посолството на Република България в Лондон, за изключителни постижения и по случай 35 години от създаването на училището;

- Почетна грамота и медал „Паисий Хилендарски“ на ИАБЧ на г-жа Здравка Владова-Момчева, за активна родолюбива дейност, за заслуги и принос в областта на литературата и българистиката, както и за популяризирането на българския език чрез преподавателска дейност и творчество;

- Сребърна позлатена значка на ИАБЧ, за изключителен личен принос за опазване на българския дух сред подрастващото поколение на българите в чужбина и по случай 35-годишнината на БУ „Иван Станчов” към Посолството на Република България в Лондон, на Снежина Мечева – директор на училището. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=494

03.12.2022 г. Награден бе с Почетен плакет на ИАБЧ Лондонският български хор, ръководен от г-жа Десислава Стефанова (носител на отличието „Българка на годината – 2017 г. на ДАБЧ), която е и преподавател по народно пеене в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=500

16.12.2022 г. Отличие от Bulgarian Woman in Business – Първо място, Декември 2022 г. за г-жа Филка Ананиева, основател и директор на БУ „Звънче” в графство Съри - Сърбитън/Сътън, Великобритания, и член на УС на АБУЧ – определена като визионер и поддръжник на множество кампании за съхраняване и разпространение на българската култура, българската писменост, за запазване на родолюбивия дух в над 450 български семейства, живеещи в Англия. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=501;

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=501

https://www.eurochicago.com/2022/12/filka/

   1. г. Отличия за г-жа Петя Цанева – директор на ПБНУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Мадрид, Испания и зам.-председател на АБУЧ:

- Златен почетен знак на МВнР, за всеотдайната й дейност и дългогодишния й последователен принос за съхраняване на българския език и култура сред сънародниците ни в Испания, както и за популяризирането сред испанската общественост;

- Сребърна позлатена значка на ИАБЧ, за изключителен личен принос за опазване на българския дух сред подрастващото поколение българи в чужбина;

- Почетна грамота и плакет на АБУЧ за принос в обучението по роден език и култура в чужбина. https://www.facebook.com/100068995186735/posts/pfbid02zEjCFKn8Q3pmsM9fR1byWxfrMpCWqGJEY6naPgK3XhxfEf2XDXStcxiYYCrWLDCbl/

18.12.2022 г. Тържествено награждаване от конкурса за рисунка, приложни изкуства и фотография Златна есен” на Интернет ТВ „Аз мога, аз знам”:

https://azmogaazznam.com/index/competitions/page/2/id/344 ;

https://azmogaazznam.com/index/news/id/359 ;

https://www.youtube.com/watch?v=iaFZ9zxjXdk

На 21 април 2023 г. учениците и преподавателите от българските училища в Атина и Ористиада, Гърция, придружени от членовете на УС на АБУЧ доц. д-р Адриана Любенована и г-жа Боянка Иванова, бяха на еднодневна екскурзия до гр. Карлово, Сопот и Калофер. Посещението на тези български училищата от Гърция по исторически места в България е по програма "Роден език и култура" на МОН, трети модул "Партньорства". Културно просветното дружество "Будител" в Атина връчи отличие на доцент д-р Адриана Любенова за осигурената организация и логистика на групата при посещението им в България.

12.05.2023 г. Удостояване с Благодарствена грамота и Почетен плакет на АБУЧ на г-жа Снежина Мечева – директор на БУ „И. Станчов” към Посолството на България в Лондон и говорител на АБУЧ, по случай 35-тата годишнина на училището и заслугите й в тези години за утвърждаване на образователното дело по български език в чужбина.

На 24 май 2023 г.

Имената на номинираните от АБУЧ колеги за отличието на МОН „Неофит Рилски” - по реда на постъпването на номинациите:

1.      Мария Любенова Стоилова,  учител в Българското училище за роден език в Будапеща, Унгария

2.       Людмила Накова Юнакова, основател и директор на  БНУ "Букваран" - Лондон, Лейтън

3.       Нина Христова Найденова-Костова  -  бивш директор на Първо българско неделно училище "Св. Иван Рилски"  в град Мадрид, Кралство Испания

4.       Милен Атанасов Иванов, преподавател в БУ „Св. св. Кирил и Методий“ Бирмингам и Ковънтри и БУ „Св. Паисий Хилендарски, Нотингам, Великобритания

5.      Кремена Чинова, преподавател БУ „Райна Княгиня“, Туламор, Р Ирландия

6.       Мими Руменова Йорданова, БУ „В. Левски“ Саарбрюкен, Германия

7.      Евелина Панчева Раднева, учител по история и цивилизации, география и икономика на България, училище „Джон Атанасов“, Чикаго, САЩ

8.      Ралица Йорданова-Славова, БУ “Звънче“, Лондон, Великобритания

9.      Милена Николова, ръководител „Учебни дейности“ в Залцбург и Велс и дългогодишен преподавател в училището в присъствена и дистанционна  форма на обучение.

За съжаление този списък бе изпратен в МОН без гласуване (невъзможно бе да се проведе в рамките на няколо часа!). Причината - не ни беше изпратено уведомително писмо, нито информация за регламента, който тази година се оказа променен и не знаехме какви са новите промени.

Удостоените от БНУ с отличието на МОН на името на Неофит Рилски за 2023 г. бяха избрани от министерството на базата на следните критерии:

 • Представители от различни държави;

 • Принос;

 • Поне 5 години да работят в БНУ.

За учебната 2022-2023 година това са:

1. Мария Любенова Стоилова, учител в Българското училище за роден език в Будапеща, Унгария

2. Людмила Накова Юнакова, училищен ръководител и учител в Българско неделно училище „Букваран“, гр. Лондон, Великобритания

3. Станка Николаева Колева, училищен ръководител и учител в Българско неделно училище „Свети Иван Рилски“, гр. Кавала и гр. Драма, Гърция

4. Теменуга Йорданова Трампнау, учител в Българско неделно училище „Аз Буки Веди”, Кьолн, Германия

5. Радослав Колев Георгиев, училищен ръководител и учител в Българско неделно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Ларнака, Кипър

6. Марияна Георгиева Широва, учител в Училище „Кирил и Методий”, гр. Париж и гр. Лил, Франция“ .

27.07.2023 г. Министерството на образованието учреди за първи път награда за български учители в чужбина – "Пробуда" (Пробуждане).

Скулптурата, изобразяваща петел (символ върху печатите на първите български училища от 19 век), е дело на един от най-известните български скулптори - Вежди Рашидов.

Тази първа награда за учител в чужбина бе присъдена на г-жа Снежина Мечева – дългогодишен директор на Българско училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон и говорител на Асоциацията на българските училища в чужбина, от създаването на Асоциацията през 2007 г. до юли 2023 г.

27.07.2023 г. Награди от международния ученически конкурс  „Следи от Кирило-Методиевото дело по света” на Кирило-Методиевският научен център при БАН, организиран с Асоциацията на българските училища в чужбина:   https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=584

28.07.2023 г. Резултатите от видеоконкурса на АБУЧ сред българските училища в чужбина за видеоматериали, отразяващи честванията на 150-тата годишнина от гибелта на Васил Левски:

Награди на Съюза на българските журналисти:

БУ "Иван Станчов" и "Слово" - Лондон и Оксфорд

БНУ "Св. вмчк. Георги Зограф" - Солун, Гърция

Училище "Българче" - Лондон

Награда на журито:

БУ "Джон Атанасов" - Чикаго, САЩ

Награди на "Държавен архив":

БНУ "Асен и Илия Пейкови" - Италия

БУ за роден език, Будапеща

Училище "Васил Левски" - Саарбрюкен и Кайзерслаутерн

Награди на музей "Васил Левски":

Бъргарско школо "Васил Левски" - Лондон

Училище "Христо Ботев" - Ню Йорк, САЩ

ПБНУ "Св. Иван Рилски" - Мадрид

Награди на катедра "История", ПУ:

БНУ "Васил Левски" - Сарагоса

БОКЦ "Зора" - Ричмърд, САЩ

БНУ "Букваран" – Лондон

 

28.07.2023 г. Наградени участници в превода на книжката за Васил Левски на 13 езика:

Английски:

Bulgarian Association for Education ‘Rayna Knyaginya’ Ireland

Petya Angelova Kirwan, Elena Moore

Български образователен и културен център „Зора“, Вирджиния САЩ

Участници:

Димитър Димитров

Лили Димитров

Калоян Димитров

Сианна Стоянова

Кристиан Чорбаджиев

Алек Георгиев

Виктор Ненов

Ружа Николова

Звънче Лондон

Martin Yordanov, Bulgarian Saturday School “Zvanche” – London, United Kingdom)

Adriana Pavlova - Addie, Bulgarian Saturday School “Zvanche” – London, United Kingdom)

Oliver Alexander Vanchev, Bulgarian Saturday School “Zvanche” – London, United Kingdom)

Plamena Mutafchieva and Adriana Pavlova - Addie, Bulgarian Saturday School “Zvanche” – London, United Kingdom)

Читателски клуб " БългарЧЕТА" към българско училище " Звънче", Сърбитън

РОСЕН ИВАНОВ - Rosen Ivanov

НИКОЛА ДИКОВ - Nikola Dikov

ЕРИК ИВАНОВ - Erik Ivanov

ГЕОРГИ ДЕНИШЕВ - George Denishev

КРИСИ ЛАЗАРОВ - Christian Lazarov

АЛЕКС ДИЯНОВ - Alexander Diyanov

БУ „Христо Ботев“, Ню Йорк

Гръцки:

БУ „Родна Стряха“, Атиену

Ивайло Иванов

Елена Ножарова

Елена Андреу

БУ „Св. св. Кирил и Методий“, Атина

Емилия Христова и Ванеса Кирова

Испански:

Редактор:

Redaccion: Teofilo Vidal de la Parte

ПБНУ „Св. Иван Рилски“, Мадрид

Escuela dominical bulgara”San Juan de Rila”, Madrid, España

ПБНУ „Св. Иван Рилски“, Мостолес

Escuela dominical bulgara”San Juan de Rila”, Mostoles, España

Ново българско училище „Васил Левски" гр. Палма де Майорка

Escuela dominical bulgara”Vasil Levski”, Palma de Mallorca, España

ПБНУ „Св. Иван Рилски“, Хатива

Escuela dominical bulgara”San Juan de Rila”, Hativa, España

БНУ „Васил Левски“, Сарагоса

Escuela dominical bulgara”Vasil Levski”, Zaragosa, España

Изявили се ученици:

ПБНУ „ Св. Иван Рилски“, Мадрид

Мария Кастелянос - 12 кл.

Мария Лесева - 12 кл.

Никол Бенова - 12 кл.

Рикардо Марин - 12 кл.

Люксембургски

Превод:

Деа-Мария Николаева Божанова, 8 клас

Светослав Николаев Божанов, 9 клас

БУ „Васил Левски“ - Саарбрюкен-Кайзерслаутерн,

ФР Германия

Немски:

БУ „Васил Левски“ - Саарбрюкен-Кайзерслаутерн

към немско-българско дружество

Приятели на България“, ФР Германия

Яна Мол, 9 клас

Йори Швамбергер, 9 клас; Рафаил Йорданов, 9 клас; Емил Георгиев, 9 клас; София Кацарова, 8 клас

Елизабет-Жозефин Рихтер, 8 клас; Денис Стойнов, 8 клас

Божидара Чафадарова 7 клас

БНУ “Ран Босилек”, гр. Гютерсло, Германия

Аси Белова

Кирил Драгоморов

Мария-Магдалина Ташева

Садко Драгомиров

Bulgarische Sonntagsschule „Ran Bosilek“, Gütersloh, Deutschland

Asi Belova

Kiril Dragomirov

Maria-Magdalina Tasheva

Sadko Dragomirov

BG-Schule „Hl. Kyrill und Hl. Method“ – Wien

Д-р Ирина Ботева-Владикова

Летиция Мразек, 7 клас

Каролина и Изабела Ландауер, 5 клас

Крис Стоилов, 5 клас

Надина Куманова, 5 клас

Михаела Тенева, 7 клас

Михаил Захариев, 9 клас

Българско училище "Аз Буки Веди", Кьолн

Иван Стоянов от 8 клас

Имената са, както следва:

7. клас

Боян Трампнау
Мила Трицио
Никола Светославов Пенков
Сияна Красимирова Василева
София Момчилова Лалова
Стефан Байрактарски

8. клас

Александър Байрактарски
Даниела Александрова
Иван Емилов Христов
Йошуа Трампнау
Калоян Асенов Истатков
Крикор Вартан Вартанян
Мария Радева
Матео Трицио
Михаил Диянов Стойчев
Радост Николаева Минчева
Рая Николаева Славчева
Симона Велиславова Йорданова
Станимира Николаева Желева
Траяна Красимирова Василева

Френски:

Българско училище „Христо Ботев”

Европейска асоциация „Кирил и Методий” Страсбург, Франция

Калина Гели / Kalina Guély - X клас

Колин Дюма /Coline Duma - X клас

Мадлен Георгиева / Madelaine Georgieva - VIII клас

Максим Цветков /Maxim Tzvetkov -VII клас

Последна редакция направи Жозеф Вебер / Joseph Weber

Руски:

БУ към Посолството на Р България в Руската федерация

Унгарски:

Българско училище за роден език, Будапеща - Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola

Имената на учениците са:  Гитта Барта, Лена Барта, Мартина Куруц, Алтай Абдурахимов Мехмед, Петър Костадинов, Бендегуз Агарди, Никола Мусев, Майа Хуперт-Антонов, Даниел Недялков, Марко Недялков, Теодора Которова, Фани Форго и Ангелика Лупа.
Редактор на преводите е Елена Батинкова-Ковач.
Преподаватели на децата са: Мария Стоилова, Ваня Которова и Елена Батинкова-Ковач.

Сръбски:

Белградски университет

д-р Радостина Стоянова Стоянова

Ясмина Йованович

Наталия Иванова Маркова

Оливера Подгорелац

Никола Спасенич

Николина Джорджевич

Арменски:

д-р Радостина Стоянова Стоянова

Арсен Гарегинян, Анна-Мария Коларова

Арам Гарегинян

Тигран Гарегинян

Антоанета Миланова Ангелова

Белоруски:

Белоруски държавен университет, Филологически факултет, Минск, Република Беларус

д-р Радостина Стоянова Стоянова

Полина Максимовна Барташевич

старши преподавател Светлана Ивановна Крилова

Италиански

БУ "Асен и Илия Пейкови", Рим

Йоанна Мария Костова

Джулия Нетти

Анна Челани

Красимира Челани

Никол Еванджелисти

 

Грузински

Училище «Читалище»

Ивана Колева

На сайта на АБУЧ:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=589

07.08.2023 г. Награди на ИАБЧ от конкурсите:

Конкурс по рисуване „България в моите мечти“  –  22-во издание: https://www.aba.government.bg/list-events-item/klasirane-na-uchastnitsite-v-22-to-izdanie-na-konkursa-za-risunka-blgariya-v-moite-mechti/105/show

Литературен конкурс „Стефан Гечев“  –  27-то издание: https://www.aba.government.bg/list-events-item/klasirane-na-uchastnitsite-v-27-to-izdanie-na-detsko-yunosheskiya-literaturen-konkurs-stefan-gechev-2023/104/show

Конкурс по пеене „Любка Рондова“  –  14-то издание: https://www.aba.government.bg/events/klasirane-na-uchastnitsite-v-detsko-yunosheskiya-konkurs-za-blgarski-pesni-lyubka-rondova/119

На сайта на АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=587

Видеоматериал от тържеството по повод връчването на наградите на наградените ученици, участвали в конкурсите на ИАБЧ: 37 мин. запис

https://www.youtube.com/watch?v=ioIYjgawGlM

17.08.2023 г.

Резултатите и наградените в Международния конкурс "Моята бродирана българска риза":

Излезе обобщена класация с отличията от конкурса „Моята българска бродирана риза“

НАГРАДЕНИ В КОНКУРСА "МОЯТА БЪЛГАРСКА БРОДИРАНА РИЗА '2023"

 

ДЕЙНОСТ НА АБУЧ ОТ ЯНУАРИ 2022 Г.

Настоящият отчетен доклад за дейността на Асоциацията на българските училища в чужбина обхваща период от година и половина. Последното Общо събрание се проведе през февруари 2022 г. онлайн, поради пандемията и затова през лятото на 2022 г. нямаше друго общо съврание.

 

ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АБУЧ

Да си припомним: По покана, отправена към Управителния съвет на АБУЧ от председателя на Комисията към Народното събрание по политиките за българите извън страната – г-жа Антоанета Цонева, на 19.01.2022 г. в гр. София от 16.30 до 18.30 часа се проведе заседание в Парламента, на което присъстваха нашите представители на УС на АБУЧ – Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова.  Освен представителите на Комисията, на това заседание присъстваха:

Министърът на образованието и науката – академик Николай Денков, зам.-министърът за  висшето образование проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова, г-жа Наталия Михалевска – директор на дирекция ОБГУМ в МОН, г-н Божан Божанов – министър на електронното управление, народни представители и др.

Отправената към нас покана даде възможност АБУЧ да изпрати писмо, подписано от д-р Ирина Владикова, с което да бъдем представени накратко като организация и да запознаем най-общо с дейността ни  Комисията по политиките за българите извън страната.

Поставени бяха някои от въпросите, които от години АБУЧ предлага за обсъждане и които изискват задължително разрешаване, за да бъде адекватно реализирана националната кауза по опазване националното съзнание на подрастващите на училищна възраст и съхраняването на българската нация.

Специално на това заседания бяха обсъдени два от тези поставени от нас въпроси, а именно:

1. Да се въведе програма за езикова интеграция на завръщащи се български ученици в задължителна училищна възраст в образователната система на България, каквато програма АБУЧ предлага от десетилетие. В целевите групи в това си предложение АБУЧ включва и всички ученици, не само български граждани, до 16-годишна възраст, идващи в България от други образователни системи.

2. Да се преработи Законът за висше образование, за да се даде предимство на всички идващи наши ученици от чужбина да влизат с улеснение в Български висши училища така, както ползват такива привилегии деца от старите български общности.

Двата въпроса отдавна са поставяни от АБУЧ на различни нива  през годините, но до момента не е намерено пълното им решение, което води до усложняване при завръщането на българите в Родината.

Идеята за езиковата  интеграция на завръщащите се българи в задължителна училищна възраст датира от 2002 г. и вече е залежала достатъчно дълго в папките на МОН. Актуализацията му днес, както и окончателното му решение, са крайно наложителни, ако държим да има работещи политики за привличане на сънародниците ни обратно в България

Същото се отнася за ПМС 90, ПМС 103 и ПМС 228.

На този линк можете да изслушате целия запис от срещата от 19.01.2022 г. : https://www.parliament.bg/bg/video/cID/39

13.02.2022 г. Провеждане на Общо събрание на АБУЧ онлайн от 16.00 до 19.30 часа. бг. време.

Дневен ред на Общото събрание:

 1. Отчет на УС за извършената дейност 2020/2021

 2. Финансов отчет 2020/2021

 3. Промяна на адреса на Асоциацията

 4. Утвърждаване на нови членове на асоциацията

 5. Избор на нови членове на УС

 6. Промяна в Устава на АБУЧ

 7. Промяна в Етичния кодекс на АБУЧ

 8. Разни

Поради изтичане на редовно предвиденото време, последните две точки от дневния ред бяха отложени за допълнитено обсъждане, когато ще имаме възможност да се съберем на живо.

Бяха приети двама нови членове в Управителния съвет на АБУЧ:

 1. Г-жа Евелина Аврамова – училищен ръководител на БУ „В. Левски”  в Саарбрюкен и на негов филиал в гр. Кайзерслаутен.

 2. Г-жа Ирина Кушлева - Български образователен и културен център „Зора” – административен директор и преподавател, Ричмънд, Вирджиния.

 3. Г-жа Петя Цанева бе преизбрана за още един мандат като член на УС и зам.-председател на АБУЧ.

01.03.2022 г. - АБУЧ каза НЕ на войната!

05.03.2022 г. - 14.30 часа българско време: За трети път по инициатива на АБУЧ, Българско училище „Родна стряха“, Кипър, МОН и с подкрепата на посолството на Република България в Кипър се осъществи „Онлайн информационна кампания на висшите училища в България“.

Участниците тази година бяха: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, гр. София; Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София; Медицински университет, гр. Плевен; Медицински университет, гр. Пловдив; Национална спортна академия „Васил Левски“, гр. София; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе; Стопанска академия "Димитър А. Ценов", гр. Свищов; Университет за национално и световно стопанство, гр. София; Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив; Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София.

   1. Интервю по EVROTVMEDIA с доц. д-р Адриана Любенова – член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ): https://www.youtube.com/watch?v=wSI_ZrTXkGc ;
   1. Интервю с д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ пред в. „Монитор”: https://www.monitor.bg/bg/a/view/d-r-irina-vladikova-pred-monitor-v-uchilishtata-zad-granica-vyzpitavame-decata-da-ne-zagubjat-vryzkata-s-bylgarskoto-299183  

19.04.2022 г. Среща на Управителния съвет на АБУЧ – присъствено (Боянка Иванова, д-р Адриана Любенова, Филка Ананиева) и онлайн с останалите членове на УС на АБУЧ с министъра на образованието – г-н Денков по въпросите на ПМС 103, 228, РУО и проблема за реадаптацията на нашите ученици при завръщането им в България.

Април 2022 г. По повод 15-тата година от учредяването на Асоциацията на българските училища в чужбина и за постиженията през тези години АБУЧ е номиниран за наградата „Златната ябълка”: https://www.1june.nmd.bg/nomination/asotsiatsiya-na-balgarskite-uchilishta-v-chuzhbina/

09.05.2022 г. Среща на представители на УС на АБУЧ – Боянка Иванова, д-р Адриана Любенова, Филка Ананиева в МОН с представители на дирекция ОБГУМ и дирекцията за висше образование по въпросите на ПМС 103. Трудностите с РУО и проблемът с реадаптацията на нашите ученици при завръщане в България.

17.05.2022 г. Участие на представители на УС на АБУЧ - Боянка Иванова и д-р Адриана Любенова в заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина в Парламента и обсъждане на Закона за българите в чужбина.

27 и 28.05.2022 г. Конференция на АБУЧ по случай 30-годишния юбилей на БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена.

31.05.2022 г.: На 31 май 2022 г. в Столичния куклен театър се състоя официалното връчване на наградата на Националната мрежа на децата „Златната ябълка”.

Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) бе сред номинираните.

На този линк можете да видите снимката с всички участници. АБУЧ бе представен от г-жа Линда Дограмаджиева (на снимката най-вляво със зелено сако):

https://nmd.bg/lekar-polutchi-priza-vgeroy-na-detsatav-v-dvanadesetite-nagradi-vzlatna-yabalkav-za-prinos-kam-blagosastoyanieto-na-detsata/

01.06.2022 г. За заслугите на АБУЧ и значението ни като асоциация в разрешаване на проблемите в образованието по България в чужбина:

https://bta.bg/bg/bg-world/275109-balgarchetata-ot-chuzhbina-shte-uchat-do-3-godini-dopalnitelno-balgarski

https://bta.bg/bg/bg-world/275014-za-po-lesen-dostap-do-visshe-obrazovanie-na-sanarodnitsite-ni-v-chuzhbina-nastoy

Запис от срещата в Парламента: https://www.parliament.bg/Gallery/videoCW/autorecord/2022-06-01/20220601-18-18497-2969_Part1.mp4

11-12 юни 2022 г.: Практически семинар „Йовков и християнските добродетели” с практическа насоченост в интерактивен формат и с активно участие на всички присъстващи. Водещи на семинара - доц. д-р Костадин Нушев – Богословски факултет на СУ „Климент Охридски“ и Огнян Узунов – Русенска св. митрополия и автор на модела; доц. д-р Адриана Любенова. Семинарът се организира от Министерството на образованието и науката, Русенската св. митрополия, АБУЧ и БНУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Атина, Гърция.

11-12.06.2022 г. В рамките на курса на ПУ д-р Ирина Владикова изнесе 4-часова онлайн лекция "Особености в преподаването на литература в Българските училища в чужбина (5 - 12 клас).

17 и 18.06.2022 г. в гр. Банско: Научна конференция „Свети Паисий Хилендарски: Вселената славянобългарска”, посветена на 300-годишнината  от рождението на Паисий Хилендарски, 60 години от акта, с който Българската православна църква канонизира йеромонах Паисий Хилендарски за светец, и 260 години от написването на "История славянобългарска“. Научният форум се закри с тържествено богослужение на 19.06.2022 в храм „Света Троица“. Конференцията се организира от: ПУ„Паисий Хилендарски“, Неврокопската света митрополия, община Банско, област Благоевград и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

22.06.2022. Учaстие на представители на АБУЧ в Националната конференция в ПУ „П. Хилендарски” в гр. Пловдив - “Българският език - език свещен" -

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=452

https://www.eurochicago.com/2022/06/ezik-sveshten/

21.07.2022. Интервю по радио „Хр. Ботев” със Снежина Мечева – говорител на АБУЧ.

Анонс в навечерието на Юбилейната конференция по случай 15 години от създаването на Асоциацията на българските училища в чужбина.

https://bnr.bg/hristobotev/post/101679513?fbclid=IwAR2a6-ar2wb53NpYlFxE47myma0YfonvB32-Sy911R6RUp1xSLIObrdW8Es&fs=e&s=cl

22.07.2022 г. Интервю с д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ по Радио България - БНР, по повод Юбилейната конференция на АБУЧ (27-28.2022 г. в гр. София).

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101681864/obrazovanieto-zad-granica-e-element-ot-nacionalnata-sigurnost

25.07.2022 г. – 9.30 ч. сутринта: Среща на д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ и Снежина Мечева - говорител на асоциацията с г-жа Антоанета Цонева – председател на Комисията по политиките за българите извън страната. Обсъдиха се проблемите на БНУ, които в момента са най-належащи за придвижване: Увеличаване на средствата за съботно-неделните училища, поради галопиращата инфлация, необходимост от индексация, ангажимент на държавата при намиране на помещения за провеждане на обучението ни в местни публични площи (затрудненията са значителни, тъй като с приоритет са бежанците от Украйна). Продължаване на политиката за промяна на статута на българския език в ЕС и на борбата за признаването на Сертификата на ДЕО в САЩ на федерално ниво във всички щати.

Г-жа Цонева потвърди многократно, че тя е верен привърженик на каузата ни и ще продължи да ни подкрепя на всяка цена.

25.07.2022 г. – следобед: Среща на д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ и Снежина Мечева - говорител на асоциацията с г-жа Райна Манджукова – изпълнителен директор на ИАБЧ. Поднови се диалогът ни с нея след двегодишно прекъсване. Засвидетелствано бе желание за ползотворно сътрудничество и намиране на нови периметри за съвместна дейност. Съобщено бе, че ИАБЧ няма да провежда различните конкурси за нашите ученици, провеждани от години, защото вече има много други такива, в които училищата ни се включват, а конкурсите на предишната ДАБЧ, макар да са имали важна роля през годините, са изчерпали своето значение. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=456

https://www.eurochicago.com/2022/07/sreshta-s-novia/

27 и 28. 07.2022 г. Юбилейна конференция на АВУЧ по повод 15 години от създаването на Асоциацията:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=466;

Словото на д-р Ирина Владикова, произнесено на празника:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=465

29.07.2022 г. От в. АзБуки – отзив за юбилея на АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=460

26.09.2022 г. Връчване в Лондон на Почетния плакет на АБУЧ и грамота на посланик Марин Райков - в деня, когато бяха посрещнати новите първокласници в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=476

https://www.eurochicago.com/2022/10/i-stanchov-london/

26-28.10.2022 г. Конференция в Рим и Неапол под надслов: Българските училища в чужбина – лаборатория за създаване на стандарти по български език като втори/чужд език за деца и младежи – 26-28.10.2022: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=481

Филм на АБУЧ при откриване на конференцията: https://www.youtube.com/watch?v=10zSViFUGJ0

30.10.2022 Ден на образованието – работна среща в София, организирана от Елисавета Белобрадова в Центъра за образование, наука и култура. Представители на АБУЧ – д-р Адриана Любенова и г-жа Илинда Дограмаджиева. Обсъждаха се: Наредбите за училищата и конкурсите за директори. Езиковата интеграция за предучилищна и училищна възраст. Ромите, сегрегация и stem центрове. Обучението на педагогическия персонал и преминаването на детските ясли от Министерството на здравеопазването към МОН.

20.11.2022 г. Управителният съвет на АБУЧ взе решение да подкрепи организацията „Граждани за България” (https://c4bg.org/) и инициативата им за гражданско образование https://c4bg.org/open-letter , а също и инициативата, наречена „Площадът” – с конкурс за есе сред гимназистите с награден фонд от 15 000 лева. https://c4bg.org/dragon. Информацията бе сведена до членовете на АБУЧ.

3.12.2022 г. По повод 300 години от рождението на Св. Паисий Хилендарски, 60 години от канонизацията му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“, Асоциацията на българските училища в чужбина, АБУЧ, съвместно с Министерството на образованието и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в Посолството ни в Белград бе представен филмът „Изследване на иконографските изображения на преподобния Паисий Хилендарски“ и изложба от художествени пана, посветени на живота и делото на светеца. Автор на филма и инициатор на изложбата е доц. д-р Адрина Любенова, преподавател в катедра „Теология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ и член на УС на АБУЧ. Изложбата бе открита от проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката и представител на ректорското ръководство на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Поканени бяха представители на Българската православна църква, Пловдивския университет, представители на организациите, към които функционират българските неделни училища в Република Сърбия, Република Северна Македония и Хърватска, и сръбски институции.

6.01.2023 г. УС на АБУЧ получи покана за подписване на договор за сътрудничество с Държавния архив за изпълнение на съвместни проекти.

29.01.2023 г. АБУЧ стана член на инициативния комитет за ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-тата ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. Няколко от събитията и инициативите, включени в програмата, дават възможност да бъде приобщен големият брой българи, живеещи в чужбина, с цел съхраняване на историческата памет и националната ни идентичност.

През тази 2023 година едно от съпътстващите конференцията ни мероприятия ще се проведе в гр. Карлово и ще е посветено на живота и делото на Апостола. Това включва:

 • Провеждане на видеоконкурс сред българските училища в чужбина. В тези видеоматериали ще бъдат отразени честванията на 150-тата годишнина от гибелта на Васил Левски в различните български училища по света. В Карлово ще се извърши награждане на победителите.

 • Прожекция на филм, отразяващ дейността в училищата ни зад граница, свързана с живота и делото на Апостола.

 • Посещение на делегатите на конференцията в музея „Васил Левски“ в гр. Карлово.

19.02.2023 г. УС на АБУЧ изпрати отчетен доклад до Националния студентски дом в София за извършената съвместна дейност през 2022 г. и плановете за сътрудничество за 2023 г.

Февруари 2023 г. Посещение на г-жа Боянка Иванова – член на УС на АБУЧ в Българското училище „Отец Паисий” в Париж: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=549

6 и 7 март 2023 г. Поредната изява на АБУЧ , организирана благодарение на българското училище „Родна стряха” в Кипър с училищен ръководител г-жа Калинка Панчева. Семинар на тема Йовков и християнските добродетели” – за българските училища в чужбина:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=542

https://www.eurochicago.com/2023/03/sreshta-kipar/

6 април 2023 г.: Поредна изява на д-р Ваня Велкова - основател на българското училище в Хамбург и бивш дългогодишен член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ)  

https://delnik.net/%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be-%d1%8f%d0%b9%d1%86%d0%b5/

https://www.bing.com/videos/search?q=%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%82+%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82+%d0%be%d1%82+%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be+%d1%8f%d0%b9%d1%86%d0%b5&qpvt=%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d1%82+%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82+%d0%be%d1%82+%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be+%d1%8f%d0%b9%d1%86%d0%b5&view=detail&mid=0254B67E27280103E5A60254B67E27280103E5A6&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%2B%25d1%2581%25d0%25b2%25d1%258f%25d1%2582%2B%25d0%25be%25d1%2582%2B%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%2B%25d1%258f%25d0%25b9%25d1%2586%25d0%25b5%26qpvt%3D%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%258f%25d1%2582%2B%25d1%2581%25d0%25b2%25d1%258f%25d1%2582%2B%25d0%25be%25d1%2582%2B%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25be%2B%25d1%258f%25d0%25b9%25d1%2586%25d0%25b5%26FORM%3DVDRE

20.04.2023 г. Стартира със съорганизаторството на АБУЧ второто издание на Международното младежко биенале „Българските следи по света – с палитра, камера и слово”, организирано от БНУ”Асен и Илия Пейкови” и Културна асоциация „Паралел 43” в Рим, Италия:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=552

https://www.eurochicago.com/2023/04/bg-sledi-po-sveta/

20.04.2023 г. Кирило-Методиевският научен център при БАН, част от консорциума на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, и Асоциацията на българските училища в чужбина организират международен ученически конкурс „Следи от Кирило-Методиевото дело по света”.  https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=551

6.05.2023 г. АБУЧ е патрон на III-тото издание на конкурса по четене за 3 и 4 клас за българските училища в чужбина- онлайн, организирано от БУ„АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=558

12.05.2023 г. Управителният съвет на АБУЧ удостоява с Благодарствена грамота и Почетен плакет на АБУЧ г-жа Снежина Мечева – директор на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон и говорител на АБУЧ, по случай 35-тата годишнина на училището и заслугите й в тези години за утвърждаване на образователното дело по български език в чужбина.

22.05.2023 г. Внасяне на отворено писмо за опазване на бъгарския език от латинизация в Кабинета на президента Румен Радев. От името на АБУЧ - вносител е г-жа Петя Цанева – зам.-председател.

Юни 2023 г. Вклюване на АБУЧ в Националната програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски. Със заповед № РД09-1152/19.10 на министъра на културата бе определена работна група, която изготви приоритети и цели на Националната програма и я структурира, определяйки кои събития ще бъдат в основната част и кои като съпътстващи.

АБУЧ изготви следните проекти:

   1. Превод на различни езици на детска книжка „Левски в детските очи“, автор Иван Стоянов. Книжката ще се преведе от ученици на всички езици от страни, в които има БУЧ. Ще се изготвят QR кодове, за да могат да се свалят при посещение в музей „Васил Левски“ - Карлово. Предвижда се да се издаде и на книжен носител. Превод на 10 езика.

   2. Провеждане на видеоконкурс сред БНУ в чужбина с филми, отразяващи мероприятията по повод 150-ата годишнина от гибелта на Левски в българските училища в чужбина и награждаване на участниците и победителите в него;

   3. Изготвяне и излъчване на филм „Как учим за Левски зад границите на Родината“- сборно видео от изпратените филми от участниците във виеоконкурса;

   4. Посещение на музея „Васил Левски“ - гр. Карлово и поднасяне на венец на паметника на Апостола от участниците във втория ден от Конференцията на АБУЧ.

Юни 2023 г.: Международния ученически образователен конкурс на тема Следи от Кирило-Методиевото дело по света”, организиран от КМНЦ и АБУЧ.

17.07.2023 г. Среща с министъра на образованието г-н Галин Цоков и началника на кабинета му – г-жа Наталия Михалевска на представителите на УС на АБУЧ: д-р Ирина Владикова; д-р Адриана Любенова, г-жа Боянка Иванова, г-жа Ирина Кушлева и г-жа Снежина Мечева. Поставени бяха за обсъждане следните въпроси: Изкуственото разцепление на БНУ; Необходимост от увеличение на средствата за издръжка на БНУ; Проблемът с реадаптацията на наши ученици, завръщащи се в България; Взаимодействие с МВнР: Продължиаване на борбата в САЩ за признаване на привилегиите от изпита за сертификат от ДЕО; Проблеми при приема във висшите училища в България на ученици с българско гражданство от българските училища в чужбина; РУО отказват да признават удостоверенията, издадени от БУЧ; Да се активизира от страна на МОН разяснителна дейност за ролята на БНУ в чужбина сред медиите.

25 и 26.07.2023 г. Практикум на ПУ „П. Хилендарски” съвместно с АБУЧ, организиран от Национална програма „Българистика”: Форум: „Развитие и утвърждаване на българистката в чужбина. Преподаване на български език и ли

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА

БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА“

ПРЕПОДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА (5. – 12. КЛАС)

ПРАКТИКУМ

25.07.2023 г. – 26.07.2023 г.

София, Национален студентски дом, площад „Народно събрание“

Организатори и участници

Предлаганият форум има експериментален характер и се организира за пръв път. Той е съвместна инициатива на екипа на ПУ „Паисий Хилендарски“ към ННП „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА) и АБУЧ.

Практикумът разчита на богатата педагогическа опитност на учителите в българските училища в чужбина, на натрупания от тях „личен арсенал“ от методи за оперативно справяне, но и на теоретичната компетентност и високата ерудираност на участващите изследователи.

Практикумът не обучава никого, но реализацията на задачите му зависи изцяло от способността на участващите в него бързо и лесно да сменят ролите си на „обучаващи“ и „обучавани“.

 

Основни цели и очаквани резултати

Провеждането на предлагания практикум си поставя следните основни цели:

 • Да проучи възможностите за открояването на онези специфични връзки между българския език, литература и култура и езика, литературата и културата на съответната чужда среда, които биха могли да се превърнат в гъвкави и методически ефективни инструменти на преподаването.

 • Да експериментира с паралели, опозиции и интерференции на езиково ниво, чието аналитично открояване би повишило личната ефективност на обучаваните, за които чуждата езикова среда е всъщност и актуално „своя“, и би развило способността им бързо да постигат резултати.

 • Да се потърсят доминанти на културната и литературна традиция на конкретната среда, които като част от образователния й канон вече са обект на познавателни усилия, усвоени са на дадено равнище и лесно могат да служат за посредници при представянето на спецификите на българската литература и култура.

Резултати: Да се предложи разработването на модели и пособия на обучение, които биха отчели наред с билингвалната специфика и реалното претоварване на обучаваните; биха стимулирали креативността в изучаването на българския език, литература и култура, за да се поддържа високата индивидуална мотивираност в самия процес на израстване на обучаваните.

Участниците в работните групи ще получат сертификат.

ПРОГРАМА

25.07.2023 г.

9.00 – 9.45 РЕГИСТРАЦИЯ

докторант Алексанъдр Халачев

10.00 - ОТКРИВАНЕ

доц. д-р Борян Янев, заместник-ректор, Международна дейност и връзки с обществеността, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

д-р Ирина Ботева-Владикова, председател на УС на Асоциация на българските училища в чужбина

проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, член на Изпълнителния съвет на ННПБ

Представяне на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

10.30 – 12.30  ПЪРВИ ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ

10.30 – 11.15 проф. д-р Илияна Кръпова

Българският език – познат и непознат

11.15 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 12.30 проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

Контекстуални прочити на литературния канон – два примера

12.30 – 14.00 Обедна пауза

14.00 – 15.30 ПРАКТИКУМ

доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Красимира Танева, гл. ас. д-р Соня Александрова-Колева, докторант Александър Халачев

(Работа в групи по езикови контексти. Основни акценти: успешни практики; проблемни зони; „белите полета“ на обучението.)

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.00 Представяне на методическите идеи на работните групи

26.07.2023 г.

9.00 – 12.30  ВТОРИ ПЛЕНАРЕН ПАНЕЛ

9.00 – 9.45 д-р Ирина Ботева-Владикова

Обучението по литература в БНУЧ – часове по грамотност, родолюбие и история

9.45 – 10.30 д-р Мая Падешка

Дидактизация и контекстуализация на ресурси за нуждите на обучението по български език в българските училища в чужбина

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12.00 доц. д-р Фани Бойкова, гл. ас. д-р Красимира Танева

Методически концепции; представяне на магистърска програма „Методика на обучението по български език и литература в чуждоезикова среда“

12.00 – 12.30 Дискусия

тература в чуждоезикова среда (5-12 клас).

На този линк  – материал от професор Фани Бойкова:

За Практикума на ПУ „П. Хилендарски” и АБУЧ, състоял се на 25 и 26.07.2023 г. в Националния студентски дом – София:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=585

https://www.eurochicago.com/2023/08/bg-ezik-lit/

Отзив:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=581

27.08.2023 г. – 10.00 часа: Конференция на АБУЧ в Националния студентски дом в гр. София:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=582

https://www.eurochicago.com/2023/07/conferentzia-abuch-16/

П Р О Г Р А М А

Конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина - 27.07.2023 – 28.07.2023 в София и Карлово

27.07.2023г. – гр. София

Адрес: София 1000, пл. „Народно събрание” №10, Национален студентски дом - Конферентната зала

НА ТЕМА „СЛОВОТО - 1160 ГОДИНИ СЛАВА, СИЛА, СВЕТЛИНА“

09:00–10.00 Регистрация за конференцията

10:00–10:05 Официално откриване на конференцията от д-р Ирина Владикова – председател на АБУЧ

10.05–10.45 Приветствия от официалните гости

10.45–11.15 Връчване на наградите на отличените ученици в Международния ученически образователен конкурс на тема: Следи от Кирило-Методиевото дело по света”, организиран от КМНЦ и АБУЧ.

11:30–12:30 Презентация на МОН (дирекция ОБГУМ)

12:30–14:00 Обяд (свободна консумация в близко заведение)

14:00–15:00 Регистрация за Общо събрание /само за членове на АБУЧ/

15:00 - Общо събрание на АБУЧ по предварително обявен дневен ред /само за членове на АБУЧ/

27.07.2023 г.: Награда „Пробуда” на МОН, учредена за заслуги на учителите зад граница:

https://bgben.co.uk/archives/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a

27.08.2023 г. – 15.00 часа: Общо събрание на АБУЧ.

Състав на новия Управителен съвет на АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=583

28.07.2023 г. – 11.00 ч.: Втора част на Конференцията на АБУЧ в гр. Карлово 28.07.2023г. – гр. Карлово: Адрес: гр. Карлово 4300, ул.“Петко Събев“ № 1

НА ТЕМА „150 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА“

11.00–11.30 Поздравления

 • г-н Емил Кабаиванов, кмет на Карлово;

 • д-р Дора Чаушева, директор на Националния музей „Васил Левски“ гр. Карлово;

 • от името на АБУЧ

12.00–13.30 Обяд (свободна консумация в близко заведение)

13:30–14:30 Презентация на МОН (дирекция ОБГУМ)

14.30–15.00 Дискусия

15.00–15.30 Представяне на резултатите от видеоконкурса (проект на АБУЧ към Националната инициатива за отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски) и раздаване на грамоти на участниците

15:30–16:00 Представяне на превода на детската книжка „ЛЕВСКИ В ДЕТСКИТЕ ОЧИ“ с автор Иван Стоянов и награждаване на участниците

15:50–18:00 Посещение на Националния музей „В. Левски“ и поднасяне на цветя на паметника на В. Левски, прожекция на филма „Когато Дякона срещна Апостола“

18:00–18:30 Закриване на Конференцията

18.30 - Вечеря (свободна консумация в близко заведение)

Конференцията в гр. Карлово се организира от АБУЧ, с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Ребуплика България по Национална програма за отбелязване на 150 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, и в партньорство с Министерството на науката и образованието, Община Карлово и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

ДЕЙНОСТ В ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД

ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩАТА

14.02.2022 г. Второ издание на романа "Солджър" на Здравка Владова – Момчева – преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон.

На 14 февруари 2022 г., в деня на Успението на Свети Кирил, излезе от печат второто издание на романа „Солджър“ от Здравка Владова-Момчева. Книгата беше отличен с наградата „Роман на годината 2021“ телевизионната медия за българите в чужбина, EUROTV Media.

18.02.2022 г. В деня на Левски - инициатива на българското училище във Виена:

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101601967/balgarcheta-vav-viena-sazdadoha-onlain-knijka-za-vasil-levski

Кратко видео - Левски от БУ "Св. св. Кирил и Методий" – Виена. Левски в сърцата ни - БУ "Св. св. Кирил и Методий" – Виена.

19.02.2022 г. В Деня на Левски – в българските училища по света: https://www.eurochicago.com/2022/02/pochit-za/

19.02.2022 г. За Деня на Левски – в БУ „Асен и Илия Пейкови”, Рим, Италия:

БТА: https://bta.uslugi.io/bg/bg-world/224059-s-fotografsko-ese-pochetoha-pametta-na-vasil-levski-v-nay-golyamoto-balgarsko-uchilishte

Радио Ватикана: https://www.vaticannews.va/bg/world/news/2022-02/dezata-ot-balgarskoto-uchilishte-v-rim-pripomniata-apostola.html

20.02.2022 г. Виртуална разходка с БУ„АзБуки“ в Рим и Колеферо към Културна асоциация "Асен и Илия Пейкови", Италия, в Националния музей на образованието - гр. Габрово, на 20 февруари 2022 г. в 11:00 часа италианско време (12:00 българско време).

19.02.2022 г. Министър-председателят на България – Кирил Петков, на среща в българското училище „Дора Габе” в гр. Мюнхен, Германия: https://www.actualno.com/society/petkov-kym-uchenici-ako-vi-priemat-v-edin-ot-top-20-na-universitetite-v-sveta-dyrjavata-shte-plati-obrazovanieto-vi-news_1713522.html

22.02.2022 г. Благотворителна кампания на българското училище „Д-р Петът Берон” в Прага: https://bta.uslugi.io/bg/bg-world/224231-blagotvoritelen-martenski-bazar-se-provede-v-balgarskoto-uchilishte

22.02.2022 г. ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА КУЛТУРА, НУ "Васил Левски" (Атина-Нафплио) и Второ НУ "Васил Левски" (о. Крит) обявиха резултатите от проведените конкурси по ХС и ИИ под наслов "Васил Левски и поривът към свобода".

27.02.2022 г. Посещение на г-жа Десислава Радева в три български училища в Република Ирландия: https://bta.bg/bg/bg-world/241363-desislava-radeva-se-sreshtna-s-balgarskata-obshtnost-v-irlandiya

28.02.2022 г. Баба Марта в бг. училища по света: https://www.bta.bg/bg/bg-world/228114-balgarcheta-ot-uchilishte-%E2%80%9Esv.-sv.-kiril-i-metodiy%E2%80%9C-vav-viena-napraviha-martenitsi

https://www.bta.bg/bg/bg-world/228002-detsata-ot-balgarskoto-nedelno-uchilishte-%E2%80%9Esv.-sv.-kiril-i-metodiy%E2%80%9C-v-barno

https://www.bta.bg/bg/bg-world/227911-detsata-ot-balgarskite-i-rumanskite-nedelni-uchilishta-v-atina-posreshtnaha-zaed

https://www.bta.bg/bg/bg-world/227880-balgarsko-darvo-s-martenitsi-shte-krasi-tsyala-sedmitsa-tsentara-na-haga

01.03.2022 г. Първомартенски поздрав от български училища по света чрез Радио “България”:

Българчетата по света очакват Баба Марта да донесе най-вече мир - Общество (bnr.bg)

01.03.2022 г. Честита Баба Марта и от БУ "Слово" в Оксфорд и Хай Уикъмб! Бъдете всички здрави и щастливи!

https://www.bta.bg/bg/bg-world/228288-blagotvoritelen-bazar-za-martenitsi-organizira-filialat-na-balgarskoto-uchilisht?fbclid=IwAR0HH7qVF5Ivyx1Z8fiZCWOKMwP6x_OU0RMiTE2gQ97NQ1CC1ybA20xqmj0

1.03.2022 г. Поздрав по случай 1 март от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=413

02.03.2022 г. От сайта на БТА: https://bta.bg/bg/bg-world/229419-mezhdunarodna-izlozhba-za-martenitsata-beshe-otkrita-v-rim

   1. г. Българското училище 'Св. св. Кирил и Методий" - Монреал, Канада, открито точно на 03.03.2002 г. навърши 20 години. За 5-та година от 2018 г. досега бе издигнато БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ пред Кметството на канадския град Монреал! https://www.youtube.com/watch?v=2HJ28IC5di0
   1. г. Поздрав от ПБНУ „Св. Иван Рилски“ - Мадрид, Испания, по случай 3 март: Да изпредем нишката на разбирателството. Да я оплетем с песен и да изтъчем с любов най-хубавият килим за нашите деца! https://fb.watch/bwDUkbIa9B/ ; https://fb.watch/bwE03MdI4h/

06.03.2022 г. Седянка на Прошка в БНУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Атина:

https://www.bta.bg/bg/bg-world/231675-uchenitsi-ot-balgarski-uchilishta-v-atina-praznuvaha-v-denya-na-proshka?fbclid=IwAR0C2QAKV_ylvNaEv_-884-2rhiqv-t4hiphmcfiC1op7XrTPP8ugbuSNTk

08.03.2022 г. За 8 март - в БУ „Гергана” – Ню Йорк, САЩ: Честит 8 март, колеги! Поздрави от училище "Гергана" - Ню Йорк с няколко от изпълненията ни на концерта на 6 март 2022 г.:

"На зелената морава", предучилищна група:

www.youtube.com/watch?v=ddfaf6Kjqrw;

"Мила моя мамо", предучилищна група:

www.youtube.com/watch?v=akepPpTZQws;

"Еделвайс", клас по музикален театър, напреднал група (деца от 1, 2, 3 клас):

www.youtube.com/watch?v=Cy55IQ2TF3Y;

"Мамините песни", напреднала група:

www.youtube.com/watch?v=A4_53csnmnU;

"Трети март", концертна група:

www.youtube.com/watch?v=Rf1racoMNv0;

"Моя българска родино". концертна група:

www.youtube.com/watch?v=kQ7ME2b0pyc;

Диана и Софи, "Баба Марта бързала", деца от Северна Каролина:

youtu.be/zL45nBwsjKE;

Виктор, "Пролет“ от Асен Разцветников, дете от Ню Джърски:

youtu.be/o_-4ghgTZN4

09.03.2022 г. Филмче, посветено на Петко и Пенчо Славейкови, реализирано от децата от БНУ "Асен и Илия Пейкови" от филиалите в Салерно и Тури, Италия:  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Flf1qVBf6e0

10.03.2022 г. От сайта на БТА – за българските училища в чужбина:

https://bta.bg/bg/bg-world/233817-balgarsko-uchilishte-v-rim-napravi-filmche-za-petko-i-pencho-slaveykovi

https://bta.bg/bg/bg-world/233445-mladezhi-ot-balgarskoto-uchilishte-v-praga-posetiha-strahovskata-biblioteka

https://bta.bg/bg/bg-world/232019-balgarskoto-sredno-uchilishte-d-r-petar-beron-v-praga-predlaga-pomosht

14.03.2022 г. Новини за българските училища в чужбина от сайта на БТА:

https://bta.bg/bg/bg-world/235249-mitropolit-antoniy-poseti-balgarskoto-uchilishte-ivan-stanchov-v-london

https://bta.bg/bg/bg-world/235224-prezidentat-rumen-radev-e-patron-na-initsiativata-cheti-s-men-na-balgarski-ezik

https://bta.bg/bg/bg-world/235186-sanarodnitsite-ni-v-shveytsariya-imat-golyam-interes-kam-parvoto-balgarsko-uchil

https://bta.bg/bg/bg-world/234434-plovdivsko-uchilishte-si-razmenya-virtualni-razhodki-s-balgarsko-uchilisht%D0%B5

20.03.2022 г. По случай 10-годишния си юбилей, БУ „В. Левски” - Шенън, Ирландия, издаде книжка “Мисли за България”. Тя съдържа искрените, първични и най-вече нередактирани от родители или учители мисли на учениците за България.

20.03.2022 г. По случай Международния ден на приказката БУ „Св. св. Кирил и Методи” в гр. Виена, Австрия, организира празник за своите малки възпитаници: https://bta.bg/bg/bg-world/242426-balgarskoto-uchilishte-sv-sv-kiril-i-metodiy-vav-viena-otbelyaza

26.03.2022 г. Тържествен концерт в Двореца на децата в гр. София за връчване на наградените ученици и училища от конкурса “Коледа в нас” – 2021 г.  организиран от интернет телевизия „Аз мога, аз знам” със съдействието на ДАБЧ. Отличени бяха български училища от Украйна, Молдова, Чехия, Полша, Италия, Великобритания.

26.03.2022 г. БУ „Зора” – графство Съри, Великобритания, организира спортен полуден – родители и ученици заедно. Мероприятие на Спортен клуб "Физическо възпитание, здраве и спорт", чиито тренировки се провеждат в Българско училище "Звънче".

16.04.2022 г. Посещение на госпожа Десислава Радева, съпруга на Президента господин Румен Радев, в българското училище в Истанбул, Турция. Изнесено бе тържество по случай Лазаровден, който подготви учителката в началния курс Наталия Хатипоглу. Учениците, под ръководството на учителката по изобразително изкуство Павлина Копано, която същевременно е и художник, подготвиха колаж със снимки от различни тържества  на учениците и стари изгледи от Цариград, който подариха на госпожа Радева. Гости на тържеството бяха и учители и ученици от БНУ „Иван Вазов" гр. Одрин. https://www.bta.bg/bg/news/balkans/news/252813-parvata-dama-na-balgariya-desislava-radeva-gostuva-v-istanbul-na-uchenitsi-ot-ba?fbclid=IwAR02NSEHttiXzLXC37N9YebvPazajLhtinR4phF4THHps-Ae2bMTeB93piw

https://www.bta.bg/bg/news/balkans/news/252813-parvata-dama-na-balgariya-desislava-radeva-gostuva-v-istanbul-na-uchenitsi-ot-ba?fbclid=IwAR02NSEHttiXzLXC37N9YebvPazajLhtinR4phF4THHps-Ae2bMTeB93piw

17.04.2022 г. В Деня на авиацията и космонавтиката – от БУ „И. Станчов” към Посолството в Лондон: https://bta.bg/bg/bg-world/247908-vazpitanik-na-balgarskoto-uchilishte-v-london-rakovodi-raketniya-poligon

22.04.2022 . БГ училище в Прага с фотоизложба за Деня на Земята: https://bta.bg/bg/bg-world/255742-balgarskoto-sredno-uchilishte-v-praga-s-fotoizlozhba-impresiya-za-denya-na-zemyata

Великден:

 1. В БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон : https://bta.bg/bg/bg-world/253249-velikdenska-rabotilnitsa-se-provede-v-balgarskoto-uchilishte-v-london
 2. В БУ „Аз, Буки, Веди” - Кьолн, Германия: https://www.bta.bg/bg/bg-world/256809-velikdenski-kozunatsi-prigotviha-balgarcheta-ot-nedelnoto-uchilishte-az-buki
 3. В БУ „Св. Иван Рилски” - Мадрид, Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=426

4.05.2022: Фестивал на българската култура в Пескара с изява на българското училище в Салерно, филиал на БУ ”Асен и Илия Пейкови” в Рим, Италия: https://www.bta.bg/bg/bg-world/260691-balgarskoto-nedelno-uchilishte-v-salerno-uchastva-vav-festivala-na-balgarskata

10.05.2022 г. Първият детски фолклорен фестивал „Хоп-троп, шарени чорапки“ се проведе в Wildern Secondary School, Hedge End, в град Саутхемптън във Великобритания. Над 140 деца и юноши от Саутхемптън, Лондон, Портсмут и Борнмут взеха участие в събитието, организирано от Български образователен център - Саутхемптън, с финансовата подкрепа на Дарителски фонд “13 века България”. https://bta.bg/bg/bg-world/263182-parvi-detski-folkloren-festival-se-provede-v-sauthemptan

11.05.2022. Конкурс по случай 11 май („Моята българска бродирана риза”) на БУ „Азбука” в Рим и Колеферо към асоциация „Асен и Илия Пейкови”, Италия.

https://bta.bg/bg/bg-world/263359-konkurs-moyata-balgarska-brodirana-riza-obyavi-balgarsko-uchilishte-azbuki

14.05.2022 г. По инициатива на Генералното консулство, децата от Българско училище "Св. св. Кирил и Методий" - Лос Анджелис, техните родители и приятели се срещнаха с братята Кубрат и Тервел Пулеви преди предстоящия им мач на 14 май. Шахът, който децата изучават в училище, стана повод на събитието да се проведе и първият професионално организиран шахматен турнир, под патронажа на Генералното консулство. Братя Пулеви и техният треньор в САЩ са известни с любовта си към шахмата, а Кубрат Пулев често признава, че го използва в подготовката за мачовете си.

Подарихме им тениски с логото на училището, на които учениците написаха пожелания към шампионите и се подписаха.

Повече информация тук: https://www.facebook.com/277983665637141/posts/4557251314377000/

Кубрат спечели, Тервел този път не успя.

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=433

https://www.eurochicago.com/2022/05/kubrat-i-tervel/

24 май 2022 г.

14.05.2022 г. Концерт на БУ „Слово” в гр. Оксфорд, Великобритания: https://bta.bg/bg/bg-world/266275-s-kontsert-na-zhivo-uchenitsite-ot-balgarskoto-uchilishte-slovo-v-oksford-otbe.

21.05.2022 г. 10-годишен юбилей на БУ “Св. св. Кирил и Методий” в Лос Анджелис, САЩ, и по случай 24 май:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=432

24.05.2022 : Поздрав от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=439

https://www.eurochicago.com/2022/05/bu-london-24/

Поздрав и от малката ни група „Азбукарче” на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон : https://www.schoolbgembassy.org.uk/single-post/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2-%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-24-%D0%BC%D0%B0%D0%B9

Съвместни изяви в чест на празника между БУ ”Слово” и филиала в Хай Уикъм и БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон. Ето я новината на https://bta.bg/bg/bg-world/270873-s-inovatavini-proekti-otbelyazaha-24-may-balgarski-uchenitsi-ot-velikobritaniya ;

https://www.youtube.com/watch?v=Y00SgzHJbeU .

20 години български лицензирани към МОН училища в САЩ;

БУ "Дж. Атанасов" отбелязва значими годишнини

- 15-годишнината на АБУЧ;

- 20-годишнината от лицензиранете на БУ в САЩ;

- 5 години български език в американската образователна ситема 

https://www.eurochicago.com/2022/05/20-godini-bg-u/

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=438

Поздрав за празника от БУ”Звънче”: Празничен концерт в самия ден, видеа – поздрави се качват всеки половин час: https://www.youtube.com/channel/UCsTEJSRkszmI_ib4wz_YKsg

26.05.2022 г. Благодарим на колегите от РИМ за лондонския подарък на учениците от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=442

27.05.2022 г. 30 години БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена. Пример и вдъхновение, дори възхищение!

https://www.bulgaren.org/2022/05/28/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-30-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD/  

Многобройните поздрави, отправени към юбилярите. Пълни с признание и любов. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=441

29.05.2022 г. В Дъблин празнуват България, българския дух и българската култура: https://bta.bg/bg/bg-world/273970-balgarskoto-uchilishte-rayna-knyaginya-v-irlandiya-v-dablin-praznuvahme-balga

12.06.2022 г. 20 години от основаването на бългaрското училище в Хетафе, което е и първото българско неделно училище, създадено в Испания. На чудесно тържество малките артисти пяха, танцуваха и рецитираха с много плам и ентусиазъм. Празникът уважи с присъствието си господин Алексей Андреев - посланик на Република България в Испания и пет съветници от Кметството на Хетафе: https://youtu.be/HcKL2r4sJ38  ;   https://youtu.be/P6UOHs_WR2c ; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=450

Юни 2022 г. Последни дни в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=453

https://www.eurochicago.com/2022/07/bu-stantchov/

29.07.2022 г. Учениците от БУ „Райна Княгиня” в Дъблин разглеждат Пловдив: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=462

17.08.2022 г. Резултати от VI Международен конкурс „Моята българскам бродирана риза '2022“, организиран от БУ „Азбуки” в Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови”. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=467; https://www.eurochicago.com/2022/08/moyata-bg-riza/;

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Първи учебни дни:

18.09.2022: Ново училище „Хр. Ботев” – гр. Туламор, Република Ирландия (филиал на БУ „Райна Княгиня” в гр. Дъблин). https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=472; https://www.eurochicago.com/2022/09/tulamor-i/

19.09.2022: Първи учебен ден в БУ”Иван Рилски” – гр. Мадрид, Кралство Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=473;

https://www.eurochicago.com/2022/09/i-rilski-madrid/

15-26.09.2022: Първи учебен ден в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон - посрещнати новите първокласници в БУ „Иван Станчов” - Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=476; https://www.eurochicago.com/2022/10/i-stanchov-london/

8.10.2022 : БУ„ АзБуки “ в Рим и Колеферо към Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ започна новата учебна година с инициативата - обмяна на опит и открит урок по народни танци с участието на фолклорна формация „Нашенци“ в Сан Бонифачо и Верона и ансамбъл ”Лев“ - Рим и Колеферо, Италия.

https://www.bta.bg/bg/bg-world/341426-otkrit-urok-po-balgarski-tantsi-i-narodni-pesni-se-provede-v-kolefero?fbclid=IwAR2pokFQeXp6u7eEsbrDYdoDB_RBXD4OoMqhvTvRc_Lo5jwvm-uuYzrg7pM

https://www.bta.bg/bg/bg-world/341426-otkrit-urok-po-balgarski-tantsi-i-narodni-pesni-se-provede-v-kolefero?fbclid=IwAR2pokFQeXp6u7eEsbrDYdoDB_RBXD4OoMqhvTvRc_Lo5jwvm-uuYzrg7pM

8-9.10.2022: За първи път в българските училища „Христо Ботев“ в град Челтнъм, БУ "Слово" в Оксфорд и БУ "Иван Вазов" в Бристол гостува театър "Карлсон" с постановката за деца "Малкият принц" по Екзюпери.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.555720143023662&type=3

и https://www.facebook.com/karlsontheatre

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=477

https://www.eurochicago.com/2022/10/karlson/

1.11.2022: По повод Деня на Будителите – мероприятие в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=484

4.11.2022 г. В Българското посолство в Лондон се състоя премиера на най-новия роман на Здравка Владова-Момчева „Солджър” в присъствието на посланик Марин Райков. Романът не е документален, а е художествена фикция, но е посветен на загиналите български воини при атентата в Кербала, Ирак. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=485

https://www.bta.bg/bg/bg-world/356658-romanat-soldzhar-na-zdravka-vladova-momcheva-s-premiera-v-balgarskoto-posolstv

1-10.11.2022 г. Първа изложба с рисунки на деца от български неделни училища в чужбина и национални школи и ученици в България в Mеждународния конкурс "Моята българска бродирана риза" в Галерия "България" към Българския културен институт в Рим, 1- 10 ноември 2022 г. Може да се посети от 1 до 10 ноември 2022 на ул. "Монте Брианзо" 60 в гр. Рим, Италия.

Организатори: Български културен институт в Рим и Културна асоциация "Асен и Илия Пейкови" с Българско училище "АзБуки" в Рим и Колеферо. Куратор - Олга Босева. https://www.cash.bg/articles/13435/detski-risunki-na-balgarski-shevici-greynaha-v-sarceto-na-rim?fbclid=IwAR235a_3ChFTd09_ljugrX5feNJRJWkzHFQEDwrcap6o9DOYUidv_vjYnWs

https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101728425/parva-izlojba-na-detski-risunki-moata-balgarska-brodirana-riza-v-rim?fbclid=IwAR1e0-0W7RxeFy0o4FlHVPRdBRNri_5ZiU8t20j4xtNnGvUgidyGyh4BODI

https://bta.bg/bg/bg-world/356683-parva-izlozhba-na-detski-risunki-moyata-balgarska-brodirana-riza-beshe-otkrita

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=486;

https://www.eurochicago.com/2022/11/moyata-bg-riza-rim/

4.11.2022: В Музея на града в гр. Мостолес (южен Мадрид) на 4 ноември бе открита гостуваща изложба от Исторически музей в Перущица.

Мостолес е градче с подобна на нашата история. В него се подписва прокламацията за война против Наполеон на 2 май 1808 г. От там тръгва въстанието, потопено в кръв. От там започва Войната за независимост на Испания, която продължава до 1814 г.

 Събитието е организирано по инициатива на Асоциация за интеграция и благосъстояние „Балкан", съвместно с Историческия музей на гр. Перущица. https://mfa.bg/embassies/spain/news/35502

14.11.2022 г. Ученици от БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена се включиха в Деня на децата от ЕС:

https://www.bta.bg/bg/bg-world/360737-balgarski-uchenitsi-ot-viena-se-vklyuchiha-v-denya-na-detsata-ot-es?fbclid=IwAR0RHLXMnTbMeRtVuVhJL9HF82rGXrqtUWEpBGdkgGVNRiZ7xtoKI41Xhmo

Октомври 2022: Проект "Калиграфия.бг", реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, по програма “Възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”. В този проект си партнират няколко неделни училища в чужбина, част от мрежата  „АБУЧ - опит, професионализъм, споделяне". Щастливи сме, че и извън пределите на страната има всеотдайни учители и директори на Български училища, които ще се потопят в магията на красивото писане и ще предадат своите знания и умения на децата от Българското училище «Св.Иван Рилски» в гр.Мостолес и ПБНУ «Св.Иван Рилски» в град Мадрид. И двете са представлявани от Антоанета Мишева.

Повече за училището в Мостолес може да видите на страницата им във фейсбук: https://www.facebook.com/bgescuela.mostoles

20.11.2022: Учениците от БНУ "В. Левски" - гр. Сарагоса, Испания, имаха интерактивен урок по "Родинознание". Той се проведе със съдействието на Регионалния исторически музей - гр. Плевен. Учениците направиха виртуална разходка в музея.

Онлайн урокът проведе Анелия Първанова - ръководител отдел "Образователни инициативи и програми" в музея. Темата на урока беше Праисторически човек - бит, религиозни вярвания,траките и тяхната култура, история на Вълчитрънското съкровище.

https://www.bta.bg/bg/bg-world/365831-interaktiven-urok-po-rodinoznanie-se-provede-v-balgarsko-uchilishte-v-saragosa?fbclid=IwAR3q0dg-jpEEtkR4PLZg8qp7LQndoDJVHd37D9TofHb8na-th5_r9dUCsJI

24.11.2022 г. в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон се състоя среща на учениците от 7 и 8 клас и техните преподаватели – Здравка Момчева и Снежина Мечева с писателя Продрум Димов. На тази среща присъстваха и посланикът на България във Великобритания – г-н Марин Райков, както и г-н Ивайло Мойсов – културен аташе в посолството, отговарящ и за българските съботно-неделни училища.

Г-н Продрум Димов ни запозна с личността на един изключителен българин (съратник и най-близък приятел на Христо Ботев), за когото за съжаление малко се знае и говори: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=491

https://bta.bg/bg/bg-world/367433-pisatel-se-sreshtna-s-balgarcheta-v-london-razkaza-im-za-saratnik-na-hristo-bot

26.11.2022. Сдружение "Духовно огледало" на гости в БУ "Св. св. Кирил и Методий" – Виена. Училището "облече" прекрасните творби на талантливите българчета от Детски арт център "Видима" в гр. Севлиево и дълго хоро от прекрасни пана се изви по прозорците му. Дарина Иванова - директор на СУ "Константин Петканов" - Бургас и ръководител на школа "ПъстроСвет" разказа на децата за вълната и нейната обработка и представи свои пана, изработени в техника плъсти. Заедно със Снежана Боева - директор на Детски арт център "Видима" обучаваха децата да изработят свои играчки за елха - ангелчета, ръкавички, звездички, дори трибагреник. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=492

3.12.2022 г. По повод 300 години от рождението на Св. Паисий Хилендарски, 60 години от канонизацията му за светец и 260 години от написването на „История славянобългарска“ Асоциацията на българските училища в чужбина, АБУЧ, съвместно с МОН и ПУ „Паисий Хилендарски“ представиха филм „Изследване на иконографските изображения на преподобния Паисий Хилендарски“ и изложба от художествени пана, посветени на живота и делото на светеца. Автор на филма и инициатор на изложбата е доц. д-р Адрина Любенова, преподавател в катедра „ Теология“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ и член на УС на АБУЧ. Филмът и изложбата бяха представени на 3 декември (събота) 2022 г. от 11.00 часа в Посолството на България в Белград от проф. д-р Сашо Пенов, министър на образованието и науката. Поканени бяха представители на Българската православна църква, Пловдивския университет, представители на организациите, към които функционират българските неделни училища в Република Сърбия, Република Северна Македония и Хърватска и сръбски институции. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=497

https://www.eurochicago.com/2022/12/paisii-h/

3.12.2022 г. Делегация на ИАБЧ, водена от г-жа Райна Манджукова, посети БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон и връчи следните награди:

- Почетен плакет на ИАБЧ за БНУ „Иван Станчов” към Посолството на Република България в Лондон изключителни постижения и по случай 35 години от създаването.

- Почетна грамота и медал „Паисий Хилендарски“ на ИАБЧ за г-жа Здравка Владова-Момчева, за активна родолюбива дейност, за заслуги и принос в областта на литературата и българистиката, както и за популяризирането на българския език чрез преподавателска дейност и творчество.

- Сребърна позлатена значка на ИАБЧ, за изключителен личен принос за опазване на българския дух сред подрастващото поколение на българите в чужбина и по случай 35-годишнината на БУ „Иван Станчов” към Посолството на Република България в Лондон, на Снежина Мечева – директор на училището. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=494

3.12.2022 г. За вярата, християнските добродетели и възпитанието в тях в БУ „Родна стряха”, Кипър. https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=498 ;

https://www.eurochicago.com/2022/12/rodna-stryaha/

4.12.2022 Коледни празници и благотворителност в БУ „Гергана”, Ню Йорк: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=496

6.12.2022 г. Учебен час с приказки от университета „Св. св. Кирил и Методий” във Велико Търново до БУ „Слово” в Кеймбридж и БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=499 ; https://www.eurochicago.com/2022/12/maraton/

Поздравления за Коледа от цял свят за целия свят – 2022 г. !

 1. От АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=505;
 2. Празничен дух и благотворителност в БУ с хор „Гергана” в Ню Йорк с директор Нели Хаджийска: https://www.eurochicago.com/2022/12/duh-blagotvoritelnost/
 3. Коледниятновогодишен празник на училище „Гергана” – Ню Йорк: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=516
 4. От БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр.Виена, Австрия – коледен поздрав: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=502
 5. От ПБНУ „Св. Иван Рилски” в гр. Мадрид, Кралство Испания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=503;
 6. От БНУ „Васил Левски” в Саарбрюкен-Кайзерслаурерн към българо-немско дружество "Приятели на България", ФР Германия:  https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=504 
 7. БНУ "В. Левски", АБА "БГ" – Сарагоса: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=506
 8. Прекрасен подарък за Коледа за БУ „Асен и Илия Пейкови” в гр. Рим : https://bta.bg/bg/bg-world/379508-darenie-s-chast-ot-arhiva-s-balgarska-literatura-na-prof-rikardo-pikio-poluchi-  
 9. Поздрав за Коледа от БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим, Италия с филма „Приказка с дъх на смола”: https://www.youtube.com/watch?v=RmF2Gfgq0dg
 10. БУ „Азбука” – Дъблин, Република Ирландия: https://www.eurochicago.com/2022/12/koleda-dablin/
 11. БУ „Св. св. Кирил и Методий” Лос Анжелис, САЩ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=513
 12. От БУ „В. Левски” в Атина - Навплио и БУ „В. Левски” в Крит: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=511
 13. БУ „Дора Габе” в гр. Мюнхен, Германия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=512
 14. БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, Великобритания: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=510
 15. БУ „Паисий Хилендарски” – Париж, Република Франция: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=508
 16. ПБНУ „Св. Иван Рилски“, Мадрид: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=514
 17. Коледен и новогодишен поздрав от Истанбул: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=515
 18. Българско училище "Зора", Бейзингстоук, Великобритания: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057368173447
 19. Коледен поздрав от НУ "Св. вмчк. Георги Зограф", гр. Солун – Гърция: https://drive.google.com/file/d/1QSS8LDihtmYR66Xf8W_Sp-iQYYoWETCk/view
 20. Коледни празници в БУ “Джон Атанасов”, Чикаго: https://www.facebook.com/JohnAtanasoffSchool/videos/895169581505142/
 21. Коледен поздравот БУ “Звънче” – графство Съри, Великобритания: https://m.youtube.com/watch?v=i145bFeCyNI

8.01.2023 г. Българското училище „Св. Климент Охридски” чества своя 20-годишен юбилей. Съосновател на училището е проф. д-р Боян Кулов, Почетен член на АБУЧ и дъгогодишен председател на АБУЧ: 20-годишнината от основаването на българското училище във Вашингтон: https://www.bta.bg/bg/bg-world/from-bulgarians/schools/388780-balgarskiyat-obrazovatelen-i-kulturen-tsentar-sv-kliment-ohridski-vav-vashing; https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=518

https://www.eurochicago.com/2023/01/20-godini-boktz/;

11.01.2023 г. Поредна чудесна инициатива на БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим. Снима се документален филм в Рим, посветен на трима български католици: https://www.bta.bg/bg/bg-world/388588-snimat-dokumentalen-film-v-rim-posveten-na-trima-balgarski-katolitsi ;

https://www.eurochicago.com/2023/01/trima-bulgari-rim/;

17.01.2023: Българското училище в Оксфорд навърши 8 години: https://bta.bg/bg/bg-world/391309-uchilishte-slovo-v-oksford-navarshi-8-godini-detsata-shte-posetyat-virtualno-?fbclid=IwAR3aHVvF-xfcutqtbPSVQ-vdyGV5dj37JuV0WpYpkXNTvOwQzSPeow3VNf4

18.01.2023: Благотворителна акция на БУ „Иван Станчов” към Посолството на българия в Лондон за дома за лечение на деца със специални нужди „Карин дом” в гр. Варна: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=519;

https://www.eurochicago.com/2023/01/deloto-na/;

https://bta.bg/bg/bg-world/391984-kolednata-aktsiya-na-uchilishte-ivan-stanchov-v-london-sabra-1000-paunda-za-k

4 и 5 февруари 2023 г.: Новини от двете български училища във Великобритания:

БУ „Слово” в Оксфорд и БУ „Иван Станчов” към Посолството на БЪлгария в Лондон:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=524

https://www.eurochicago.com/2023/02/bg-istoria-literatura/;

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-6-2023/balgarcheta-ot-angliya-v-muzeya-na-apostola/;

17.02.2023 г. Премиера в Българското посолство в Лондон на филма “Майор Томпсън – (не)нужният герой” на режисьора Жезко Давидов, представен от г-жа Снежина Мечева – директор на БУ „Иван Станчов” към Посолството в Лондон: https://www.eurochicago.com/2023/02/maior-tomsan/

150 години от гибелта на Левски:

11.02.2023. Открит час в памет на Левски в БУ „В. Левски” в Саарбрюкен, Германия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=527

150 години безсмъртие - БУ "В. Левски" - Саарбрюкен/Кайзерслаутерн, ФР Германия:

https://www.facebook.com/100081916301627/videos/581399690702263/?idorvanity=703206353778717&mibextid=Nif5oz

10 години българско училище "В. Левски" в Саарбрюкен и Кайзерслаутерн, събрани във филм на бившата им ученичка Лора:

https://www.facebook.com/eva.ela.9/videos/441981960528191/?idorvanity=703206353778717&mibextid=Nif5oz

16.02.2023. В памет на Апостола на свободата (БУ „Иван Станчов” към Посолството на БЪлгария в Лондон и БУ „Слово” в Оксфорд): https://www.eurochicago.com/2023/02/kakvo-e-levski/

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=528

18.02.2023 г. Български училища от чужбина се присъединяват към призива на елитно българско училище в гр. Пловдив – в деня на годишнината от гибелта на Апостола групово да прочетат стихотворението „Обесването на Васил Левски”.

18.02.2023: Резултати от конкурса „Васил Левски пред съда и пред света" в Българското посолство в Атина:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=530

https://www.eurochicago.com/2023/02/konkurs-levski-pred-sada/

18.02.2023. БУ ”Св. св. Кирил и Методий” в Хага, Нидерландия - Левски е вселена; 150 думи за Апостола:

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-8-2023/levski-e-vselena/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-9-2022/vasil-levski-prez-moya-pogled-i-sarcze/

18.02.2023 . Българите в Чикаго – почит към Левски: https://bnr.bg/post/101782002/i-balgarite-v-chikago-otdavat-pochit-kam-deloto-na-vasil-levski?fbclid=IwAR2V5zKqkyInCUTeihtMffYu-ky99P-TDnJQ2EeyJb4yGUjfRKphevvAQ2s

18.02.2023. Открит урок „Заветите на Левски” в БУ „Св. Иван Рилски” в Мадрид: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UeXYcuUHLrrK6joiFHwy9d22A1mu53tETzdbNpX6Qu5Q8qVTarSniWwJPagXFXCJl&id=100063547839707

19.02.2023. На този линк – Олимпиада на българските училища в Чикаго в чест на Апостола : https://www.facebook.com/100067148975248/posts/pfbid02nqiWz32525nrhzHb2F8CYqh883phZW13uzVV6vNoWxuem7WLMGNBS2Qs3Xxa3B3Xl/?sfnsn=scwspmo

21.02.2023. Още едно мероприятие в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон, свързано с отбелязване на 150-тата годишнина от гибелта на Васил Левски:

www.schoolbgembassy.org.uk/single-post/представяне-в-лондон-на-изложба-за-васил-левски-предоставена-от-държавния-архив-гр-варна

22.02.2023 г. Лекция и урок за Апостола в Лектората по български език в Белград: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=545

25.02.2023 г. Мартенски празници в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=535

Радио България: Мартенски празници в българските училища по света: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=538

Мартенски концерт на БУ с хор „Гергана” – Ню Йорк: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=541

3 март 2023 г. БУ „Райна Княгиня”, Дъблин, Република Ирландия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=536

3 март 2023 г. Българско училище „Христо Ботев” – Страсбург

Европейска асоциация „Кирил и Методий:

https://www.youtube.com/watch?v=fK0QbcGo_Ws

6 и 7 март 2023 г.: Българското училище „Родна стряха” в Кипър с училищен ръководител г-жа Калинка Панчева организира семинар на тема „Йовков и християнските добродетели” – за българските училища в чужбина:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=542

https://www.eurochicago.com/2023/03/sreshta-kipar/

21 април 2023 г. БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Атина и БНУ „Цар Симеон Велики” в гр. Орестиада – Гърция, с финансова помощ от МОН по програма „Роден език и култура зад граница” и със съдействието на Асоциацията на българските училища в чужбина в лицето на членовете на Управителния съвет на АБУЧ – доц. д-р Адриана Любенова и г-жа Боянка Иванова, организираха посещение на исторически места в гр. Калофер, Карлово, Сопот и Пловдив на група ученици:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=553

https://www.eurochicago.com/2023/04/prikazka-za-bulgaria/

26.04.2023: Празник на първолаците в Българското училище с хор „Гергана” в Ню Йорк: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=555

2.05.2023: Театрално студио към българското училище с хор „Гергана” - Ню Йорк представи спектакъл в Генералното консулство на България:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=559

6.05.2023 г. Проведе се III-ото издание на конкурса по четене за 3 и 4 клас за българските училища в чужбина - онлайн, организирано от БУ„АзБуки“ в Рим и Колеферо, Италия.

Поздравление от АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=558

6.05.2023: Гергьовден – празник на българския образователен и културен център „Зора” в щата Вирджиния, САЩ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=561

11.05.2023: Празник на първокласниците в БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена, които вече могат да четат и пишат: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=560https:/

24 май 2023 година – Дейност на училищата

1. Поздравление по случай 24 май от УС на АБУЧ: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=562

2. Поздравления за 24 май от българските училища по света: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=565

3. 12.05.2023 г. Тържествено честване на 35-годишния юбилей от създаването на Българското училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=563

https://www.eurochicago.com/2023/05/35-godini-s/

4. 24 май 2023 г. в Българското посолство в Лондон с участието на БУ „Иван Станчов” към Посолството на България: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=567

5. Тържества по случай 24 май в български училища в Република Ирландия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=568

6. Още един прекрасен празник за 24 май зад Океана – в БУ ”Св. св. Кирил и Методий”, Лос Анджелис, САЩ.

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=571

https://www.eurochicago.com/2023/06/bu-kiril-i-metodii/

7. 24 май 2023 г. На празника в София – венец от АБУЧ:  https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=566

3.06.2023 г. VII издание на Международния конкурс по четене на български език за ученици от 1-ви и 2-ри клас в чужбина. Организирано от Първо българско училище „Иван Вазов “, гр. Арма, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, и БНУ "Аз Буки Веди". Проведено в сградата на Първо българско училище „Иван Вазов“ на 3 юни 2023 г. Присъстват вицепрезидент Илияна Йотова и посланик Марин Райков. https://bnr.bg/post/101832870/iliana-iotova-otkri-v-severna-irlandia-konkursa-po-balgarski-ezik-za-chetene-az-buki-vedi

На 4.06.2023 г. Западно-и Средноевропейският митрополит Антоний посети неделна група „Азбукарче” от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=570

Юни 2023 г. „Кавал парк” и Богдан Дарев на гости на училище „Зора” във Вирджиния, САЩ.

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=572

11 юни 2023 г. Достоен 30-годишен юбилей на БУ „Пейо Яворов” към Посолството на България в Брюксел: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=573

https://www.eurochicago.com/2023/06/bu-yavorov/

15 юни 2023 г. Четвероевангелието на Иван Александър - специално показано в Лондонската библиотека за учениците и преподавателите от БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=574

Юни 2023: Моето довиждане с моите ученици и техните родители, с моите колеги , с нашите хазяи – българските посланици и дипломати в Посолството на България в Лондон, с нашето училище, което беше и мое :)

Снежина Мечева

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=575

29.06.2023 г. Чудесна инициатива на БУ ”Иван Вазов” в Престън, Великобритания – издават вестниче „Чичовци”: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=577

https://www.eurochicago.com/2023/06/vazov-preston/

МЕДИЙНИ ИЗЯВИ

14.02.2022 г. Българското училище “Св. св. Кирил и Методий” събира 30-годишната си история в Алманах - статия във в. Монитор:

https://www.monitor.bg/bg/a/view/bylgarskoto-uchilishte-vyv-viena-sybira-30-godishnata-si-istorija-v-almanah-298274

14.03.2022 г. От сайта на БТА – за българските училища в чужбина:

http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2575746; http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2575623;

http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2571906; http://www.bta.bg/bg/c/SM/id/2571817

12.04.2022 г.  

Възпитаник на българското училище „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон работи в авиокосмическата компания Rocket Lab и ръководи ракетния полигон в Нова Зеландия.

Интервю с Алек Дережян по БНР „Хр. Ботев” в Деня на авиацията и космонавтиката

https://bnr.bg/hristobotev/post/101630718/derejan?fbclid=IwAR04stoXXsOKs31BiyvEPm21QdToe33K2orGIi6VDxHR_lwLbRcgY1d52eI

27.05.2022 г. Из историята на БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена, което наскоро отбеляза 30-годишния си юбилей.

Malange Bulgaren – Блогът на българите в Австрия
Една класна стая за две поколения ученици:

https://www.bulgaren.org

/2022/04/26/%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd/

21.07.2022. Интервю по Програма „Хр. Ботев” на БНР със Снежина Мечева – говорител на АБУЧ.

Анонс в навечерието на Юбилейната конференция по случай 15 години от създаването на Асоциацията на българските училища в чужбина.

https://bnr.bg/hristobotev/post/101679513?fbclid=IwAR2a6-ar2wb53NpYlFxE47myma0YfonvB32-Sy911R6RUp1xSLIObrdW8Es&fs=e&s=cl

29.07.2022 г. От сайта на ИАБЧ: http://www.rodinabg.net/?action=news&id=7991; http://www.rodinabg.net/?action=news&id=7990; http://www.rodinabg.net/?action=news&id=7989

12.08.2022 г. От в. "Азбуки" за БУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Атина, Гърция: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=464

Август 2022 г. От в. „Азбуки” за БУ в Сао Пауло в Бразилия: https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=469

https://www.eurochicago.com/2022/08/bg-uchilishte-v-america/

5.10.2022 г. От БНР „България” в Деня на учителя - 5 октомври 2022: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101715657/balgaria-dnes-4-oktomvri-2022-g

02:00 - Новини от България и българите по света
11:40 - Ирина Владикова за българските училища в чужбина
28:35 - Учителката Таня Христова от Лимасол
38:00 - Бесарабският българин Георги Каиш за първата си учителка
43:40 - Среща с кавалджийката Шоан Филипс от Ланкастър
55:40 - Песен на деня

6.10.2022 г. Програма “Хр. Ботев” на БНР – рубриката на Нина Цанеца – „Нашият ден”:

1. Представяне на литературния сборник със заглавие „Шарената сол на планетата” с публикации от български автори, творящи у нас и в чужбина. Съставител – г-жа Мариана Христова, редактор на Еврочикаго:

https://bnr.bg/hristobotev/post/101716537/sbornik

2. Интервю със Здравка Момчева – преподавател в БУ „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон по повод поредното й високо литературно отличие:

https://bnr.bg/hristobotev/post/101716662/zdravka-momcheva

1.07.2023 г. За българското училище „Букваран” във Великобритания – вестник „24 часа”: https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/14813265

Вестник "АзБуки" – учебна година 2022-2023:

https://abgschool.org/index.php?route=extension/news/news&news_id=464;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-33-2022/udari-parviyat-zvanecz-v-germaniya-2/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-33-2022/kak-stava-priznavaneto-na-diplomi-izdadeni-v-chuzhbina/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-33-2022/kulturno-prosveten-most-mezhdu-ukrajna-i-balgariya/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-29-2022/rodni-hora-se-viyat-v-sao-paulo/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-34-2022/n-pr-mariya-edileuza-fontenele-rejs-izvanreden-i-palnomoshhen-poslanik-na-braziliya-u-nas-pred-v-az-buki-braziliya-i-balgariya-si-satrudnichat-v-mnogo-oblasti/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-36-2022/i-balgarchetata-vav-francziya-tragvat-na-uchilishhe/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-36-2022/poveche-ot-30-decza-ot-sao-paulo-sa-se-zavarnali-v-balgariya/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/ed-382014-novini-2022/bnu-hristo-botev-otvarya-vrati-v-tulamor/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-39-2022/plovdivskiyat-universitet-obuchava-uchiteli-ot-nedelnite-ni-uchilishha/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-40-2022/oshhe-edna-literaturna-nagrada-otlita-za-london/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-40-2022/uchilishhe-mechta/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-41-2022/udalzhavat-naczionalna-programa/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-42-2022/obsazhda-se-prepodavaneto-na-rodniya-ezik-zad-granicza/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-45-2022/izlozhba-na-rodni-sheviczi-v-rim/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-45-2022/decza-ot-lincz-stavat-geroi-v-drugata-balgariya/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-46-2022/ot-veliko-tarnovo-do-italiya/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-46-2022/pisatelkata-petya-kokudeva-pred-v-az-buki-haresvam-horata-dori-i-tezi-koito-ne-haresvam/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-47-2022/sreshhi-s-pitka-med-i-sharena-sol/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-47-2022/balgarcheta-ot-haga-onlajn-v-muzeya/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-47-2022/otlichiie-za-roden-lektor-v-atinskiya-universitet/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-49-2022/ministar-sasho-penov-da-sahranim-balgarskiya-ezik-zad-granicza/;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-49-2022/moyata-sabotna-glatka-balgariya/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-49-2022/chas-po-rodolyubie-v-bu-ivan-stanchov-london/ ;

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-50-2022/balgarcheta-v-kipar-s-chasove-po-religiya/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-50-2022/decza-plastyat-valna-vav-viena/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-50-2022/koj-e-drakonat-kojto-ni-spira/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-51-52-2022/721-uchilishha-zapazvat-mediatorite-si/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-51-52-2022/rodi-se-bozhiyat-sin-v-kuvejt/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-51-52-2022/rabotilniczi-za-survachki-i-koledni-sladki/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-51-52-2022/dyado-koleda-i-zhitenata-pitka/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-51-52-2022/naj-golemiyat-podarak/

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-2-2023/praznik-s-misal-za-blizhniya/

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-2-2023/da-sbadnesh-20-godishna-mechta/

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-2-2023/fiesta-slancze-i-krashni-balgarski-hora/

2023 г.

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-3-2023/vasil-levski-pred-sada-i-pred-sveta/;

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-4-2023/kogato-vsichko-se-pravi-s-lyubov-rezultatite-sa-neizbezhni/

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-5-2023/proekt-nedelno-uchilishhe/

https://press.azbuki.bg/novini-2023/broj-6-2023/balgarcheta-ot-angliya-v-muzeya-na-apostola/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2023/broj-17-2023/digitalna-ranicza-za-ucheniczi-zad-granicza/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2023/broj-17-2023/sazhivyavane-na-kolektivnata-pamet/

https://press.azbuki.bg/news/novini-2023/broj-17-2023/po-sledite-na-kiril-i-metodij

12.01.2023 г. Едно важно интервю с наш съмишлемик - г-жа Заркина, зам.-председател на Комисията за българите в чужбина в Парламента, която е приютила българското училище „Асен и Илия Пейкови” в Рим и работи с нас и за нас: https://www.bta.bg/bg/bg-world/388877-emiliya-zankina-nay-golyama-zasluga-za-zapazvane-na-traditsiite-ni-v-chuzhbina

12.01.2023. На този линк, интервю по БНР с Венета Ненкова за поредната чудесна инициатива на БУ „Асен и Илия Пейкови” в Рим – филм за трима велики българи в Рим: https://bnr.bg/radiobulgaria/post/101763693/po-sledite-na-trima-veliki-balgari-v-rim

1.03.2023. Мартенски празници в български училища по света (БНР): С българска мартеничка по света - Българите по света (bnr.bg): Around the world with a Bulgarian martenits: Around the world with a Bulgarian martenitsa - Life (bnr.bg)

11.05.2023: Празник на първокласниците в БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена, които вече могат да четат и пишат: https://www.bulgaren.org/2023/05/14/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/

15.06.2023 г. „Българоливницата на Острова” – в. "АзБуки": БУ „Иван Станчов” към Посолството на БЪлгария в Лондон на 35 години. https://press.azbuki.bg/news/novini-2023/broj-24-2023/balgarolivniczata-na-ostrova/

1.07.2023 г. За българското училище „Букваран” във Великобритания – вестник „24 часа”: https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/14813265

27.07.2023 г. От страниците на вестника на българите във Великобритания – „БГ Бен” за отличието „Пробуда”:

https://bgben.co.uk/archives/%d0%bc%d0%be%d0%bd-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%8a

2.08.2023 г. Интервю по Програма “Хоризонт” на БНР с д-р Ирина Владикова – почетен член на АБУЧ, директор на БУ „Св. св. Кирил и Методий” във Виена: https://bnr.bg/post/101859833/irina-vladikova