Среща в Изпълнителната агенция за българите в чужбина

 

 

На 14 август 2023 г. се проведе среща между изпълнителния директор на Агенцията за българите в чужбина (ИАБЧ) г-жа Райна Манджукова и г-жа Евелина Аврамова - говорител на АБУЧ. На срещата бяха обсъдени следните въпроси:

- необходимостта от преференциални цени за наемане на учебни помещения за българските училища зад граница в различните държави. Отчетено бе, че в условията на засилващата се финансова криза, разходите за наем на учебни стаи нарастват бързо и представляват съществена част от финансовата подкрепа, която училищата ни зад граница получават от българската държава.

- необходимостта от разпространение на списъци с българските училища извън България във всички консулски служби по света. Коментирано бе, че информацията за БНУ трябва да се актуализира и изнася не само на страниците на различните ведомства, но да бъде на разположение и на хартиен носител във всеки консулски отдел. Това би подпомогнало временно пребиваващите или трайно уседналите български граждани да се информират за възможностите децата им да изучават както български език, така и предметите История и География на България.

 

Информация за срещата на сайта на ИАБЧ:

Среща на изпълнителния директор на ИАБЧ с г-жа Евелина Аврамова и г-н Антоний Ганев

 

 

С пожелание за успешно начало на учебната година, за онези, за които тя вече започна, а за останалите - отмаряща ваканция.

 

Eвелина Аврамова,

говорител на АБУЧ

Снимки: ИАБЧ