Новини от БУ "Иван Станчов" - Лондон

 

На 6 октомври имахме Общо събрание на Българското училище „Иван Станчов” към Посолството на България в Лондон.

Радостна съм да съобщя, че на него бяха направени някои належащи промени в Устава на училището.

Вече е известно, че от месец септември 2023 г. новият директор на училището е д-р Валентина Александрова - досегашен административен секретар и училищен ръководител на БНУ „Слово” в Оксфорд.

Създаде се нова административна длъжност – зам.-директор, на която бе избрана познатата на всички ни - г-жа Здравка Момчева, преподавател в гимназиалния курс, поет и писател, човек всеотдаен и посветен на децата и училището.

В състава на новото настоятелство бях избрана аз – Снежина Мечева, по настояване на колегите ми, а и защото знам, че в годината, в която няма да съм вече част от преподавателския екип, ще им помагам, за да има лесен и добър преход.

В едно дело най-важна е приемствеността и съм изключително щастлива, че след 36 години в Лондон и училището ни, след мен остава един прекрасен екип, готов да продължи с желание и много достойно.

Толкова е добре да си тръгнеш спокойно от делото на живота си и да знаеш, че Доброто продължава – дай Боже, вовеки.

Събранието ни премина прекрасно. Родителите не спестяват похвалите и задоволството си. И има защо. Екипът ни е високопрофесионален и най-важното сплотен.

 

На снимката отляво на дясно: Невяна Анастасова – преподавател по български език и литература в предучилищна група „Азбукарче” и в началния етап – 1-4 клас; д-р Валентина Александрова – директор на БУ „Иван Станчов” в Лондон, училищен ръководител на БНУ „Слово” в Оксфорд; Геновева Пашова – помощник-учител в 1-4 клас; Снежина Мечева – член на Училищното настоятелство, почетен член на АБУЧ; Здравка Момчева – преподавател по български език и литература в гимназиалния курс 8-12 клас; Елена Роблес, помощник-учител в предучилищна група „Азбукарче”.

Ако има нещо, която знам със сигурност, това е, че всеки човек има и силни, и не толкова силни страни, но за да има екип, който да възпитава и обучава, най-важно е да направиш пъзел от високите качества на всеки, да не си способен на завист и ревност, да си знаеш собствената сила, но и да разчиташ на силата на всички – стига да няма притворност. Проблеми винаги ще има, имало ги е и във времето, когато бях директор на училището ни – повече от 30 години, но при наличието на култура и уважение, да се оценява, че от всичко най-важно е да се отсява кое ще допринесе, за да не се скършва постигнатото. Не е лесно, но е възможно.

Щастлива съм, че историята на нашето училище го доказва.

Споделям това, защото и последните думи снощи на Здравка Момчева, преди да се разделим с родителите и настоятелите, бяха (цитирам по памет):

"Във времена, когато сме заобиколени от негативни новини, ние Ви даряваме с Добрата новина – заедно сме и ще продължим достойно."

Пожелавам го на всички – да си тръгнете, когато е вече време, със съзнанието, че сте дали всичко, че сте получили всичко и че работата продължава добре, а най-вероятно ще продължи и по-добре.

 

Снежина Мечева

член на Училищното настоятелство на БУ „Иван Станчов”
към Посолството на България в Лондон,
почетен член на АБУЧ