БНУ "Св. Иван Рилски" - Кеймбриж ще празнува юбилей. Концерт и международен форум

 

 

Българско неделно училище „Св. Иван Рилски“ в град Кеймбридж, Великобритания,

член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), вписано в
официалния Списък на българските неделни училища в чужбина
за учебната 2023-2024 г. под номер 19,

на 11 и 12 май 2024 година ще празнува своя 10-годишен юбилей.

Програмата включва:

11 май 2024 г. - Тържествен концерт на учениците от училището и участие на женски хор „Нуша” с диригент Нели Андреева;

12 май 2024 г. - Международен форум на тема: „Неделните училища – пример за ползотворно сътрудничество между държава, НПО и чужди образователни системи, които залагат на двуезичното обучение”.

Включва доклади и презентации на педагози от БНУ „Св. Иван Рилски” в Кеймбридж, на съорганизаторите от МОН и науката и АБУЧ. Професор д-р Йонгкан Лиу от Факултета по педагогика към University of Cambridge (третият най-стар университет в света и един от най-големите във Великобритания) ще сподели опита си, свързан с работата в двуезична и мултикултурна среда.

Форумът има за цел да осъществи обмяна на опит, натрупан през годините в българските училища по света. В същото време ще запознае с чуждестранния опит в Обединеното кралство. От БНУ "Св. Иван Рилски" вярват, че той ще остави ползотворна следа в историята на обучението по български език в чужбина.

Важна информация за желаещите да участват във форума колеги тук: ВАЖНА ИНФО