VIII международен конкурс по четене на български език "Аз Буки Веди"

 

ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО НА УЧИЛИЩА
ЗА ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ПО ЧЕТЕНЕ 2024 Г.

.

 

Уважаеми любители и пазители на българския език,

Имаме удоволствието от името на Българско неделно училище „Буквар” в гр. Кобленц, ФР Германия, и БНУ „Аз Буки Веди“, гр. Кьолн, да Ви поканим на VIII-тото издание на Международния конкурс по четене на български език за ученици от 1-ви и 2-ри клас в чужбина!

Tазгодишното издание на Конкурса ще се проведе в зала в сградата на спортен клуб Кеселхайм на адрес: Hermann-Höfer-Vereinshaus, Martinusstrasse 13, 56070 Koblenz, Deutschland, на 8 юни 2024 г., 11:30 часа, под патронажа на Генералния консул на Република България във Франкфурт на Майн, ФР Германия, с финансовото съдействие на Министерството на обазованието и науката в Република България и в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и издателство „Просвета“. Медийни партньори на Конкурса са в. „Аз-буки“, БТА, БНР, радио „Татковина“.

Наградният фонд се осигурява с приятелското съдействие на издателство „Просвета“, ИАБЧ, Генералното консулство на Р България във Франкфурт на Майн, издателства „Мармот“, “Жанет 45“ и издателство „Рибка“.

.

ОТНОСНО КОНКУРСА

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е родителска инициатива, възникнала и осъществена за първи път през учебната 2010/2011 г. в БНУ „Аз Буки Веди“ – гр. Кьолн, ФР Германия, чиято основна цел е изграждането, развитието и мотивирането на четивни умения у децата от българската диаспора.

Втората му основна цел е осъществяването на обратна връзка между преподаватели и родители, както и всеобхватен и адекватен годишен контрол на провежданото съботно-неделно обучение при учениците от I-ви и II-ри клас.

След успешното провеждане на Първи международен конкурс по четене през 2017 година в гр. Кьолн се постави началото на форум на образователни организации на българи от диаспората, чието ежегодно провеждане в различни градове на ФР Германия и/или други държави в Европа, би направило възможно:

 запознаването и опознаването на педагогическата общност, ангажирана със задгранично обучение по български език и литература, както и Роден край във всичките му разновидности като учебни предмети, на деца от диаспората в Европа;

 безценната обмяна на идеи и опит с цел подобряване на дидактическата рамка на този специфичен тип обучение.

.

Правилник за провеждане на конкурса по четене „Аз Буки Веди“

Конкурсът по четене „Аз Буки Веди“ е предвиден за ученици от български произход, посещаващи официалните европейски училища на територията на страните в Европа, които допълнително посещават класно или индивидуално обучение по роден (български) език.

Конкурсната програма обхваща две категории обучаеми – първокласници и второкласници в българското училище, чиито четивни умения се оценяват по ясни критерии от компетентно жури.

.

Оценява се:

1. колко добре децата са научили буквите и как ги свързват в думи;

2. до каква степен са усвоили свързването на думите в изречения и как се справят с произношението и ударенията на думите в българския език (изключения се правят при звуци „Л“ и „Р“);

3. доколко съумяват да боравят с пунктуацията в текста и успяват ли да предадат по време на четене чувствата на автора или героите.

.

Жури

Членовете на журито тази година ще бъдат следните (по азбучен ред на имената):

1. Проф. д-р Живка Колева-Златева (зам.-председател на журито), настоящ гост-лектор по Български език като втори език, литература и култура в „Алберт-Лудвигс-Университет“, Фрайбург, ФР Германия. До 2023 година е зам.-председател на Общото събрание на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика”, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”. Професионалните й интереси лежат в сферата на психолингвистиката, усвояването на езика като първи или втори, етимология, теорията на семантичната реконструкция, фоносемантиката. Член на редакционната колегия на списание „Български език и литература“, издание на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, главен редактор на списание „Проглас“, издание на Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, член на редакционната колегия на списание „Литературата“, издание на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“, член на редакционната колегия на списание „Съвременна лингвистика“, издание на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Доц. д-р Илияна Чекова (председател на журито), преподавател по БЕ за чуждестранни студенти в Университета в Кьолн; преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ във Факултета по славянски филологии; автор на повече от 40 статии и студии на български, руски и немски език; редактор и съставител на сборници и изследвания в областта на палеославистиката, старата руска литература, старата българска литература и фолклора.

3. Доц. д-р Камелия Спасова (член на журито), преподавател по антична и западноевропейска литература в СУ „Св. Климент Охридски“, гост-лектор в Кьолнския университет [2016-2018]. . Млад изследовател към Център за академични изследвания в София (2014-2015). Има две теоретични книги „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ (2012) и „Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата“ (2021); както и две поетични книги „Парцел N 17“ (2007) и „Кеносис“ (2016), писана във вила Валдберта в Мюнхен. От 2009 г. е редакторка и водеща броеве на „Литературен вестник“. Нейни стихотворения са преведени на немски, английски, италиански, руски, гръцки, турски, румънски, датски, сръбски и хърватски.

.

Място на провеждане на Конкурса

Зала в сградата на спортен клуб Кеселхайм,

на адрес: Hermann-Höfer-Vereinshaus, Martinusstrasse 13, 56070 Koblenz, Deutschland

.

Време на провеждане на Конкурса

• регистрация: 8 юни 2024 г., 10.30 до 11.30 часа на място, получаване на баджове, настаняване в залата на участниците и гостите;

• начало: 8 юни 2024 г., 11:30 часа (програма по часове ще бъде изпратена на посочената от участниците електронна поща след 15 май).

.

Начин на записване

Краен срок за записване на училищата участници: 30 април 2024 г., 23:59 часа/ българско време. След този срок няма да бъдат приемани заявки от училища участници.

Заявките за участие в осмото издание на Международния конкурс става с попълнена „Заявка за записване за Конкурса 2024“ (Заявка за участие) от училището, към което учениците са записани.

Разрешение от родителите за заснемане: Родителско разрешение 2024

Моля, изпращайте файла с попълнена „Заявка за записване за Конкурса 2024“ на електронната поща до ръководителя на училището домакин г-жа Деяна Желеваbukvar-koblenz@posteo.de.

Въпроси можете да отправяте и към info@azbukivedi.de – електронната поща на представителя на управителния съвет на Конкурса – г-жа Росица Байрактарски.

Краен срок за изпращане на имената и имейл адресите на отделните ученици участници от заявилите вече участие училища, както и евентуалните подписани разрешения за снимки (прикачени): 30.05.2024 г., 23:59 часа /българско време/ с горепосочената таблица.

Потвърждение за записване и изпращане на 20 текста от читанки за 1. клас и 20 текста от читанки за 2. клас за подготовка на участниците за I-ви кръг: Четене на познат текст – непосредствено след получаване на заявка за участие. Първите ще имат повече време за подготовка!

.

Начин на провеждане на Конкурса

Конкурсът се провежда в три кръга по традиция, както следва:

I-ви кръг: Четене на познат текст от читанката за I-ви или съответно II-ри клас

В този кръг децата изтеглят пликове с един цял или част от познат конкурсен текст и го прочитат на глас пред журито и гостите на Конкурса. Подбраните познати текстове (20 на брой) ще бъдат от читанките за I-ви и II-ри клас, по които се работи в училището домакин на Конкурса за тази и следващата година (по 10 текста от всяко училище). Конкурсните текстове за I-ви кръг ще бъдат изпратени на заявилите участие по електронна поща в ПДФ-формат веднага след постъпване на заявката до 30.04.2024 г., 23:59 часа/ българско време.

Забележка: Първи прочитат текстовете си първокласниците и след тях второкласниците, ако някакви законови ограничения не наложат друго разделение до датата на Конкурса.

II-ри кръг: Четене на непознат текст – проза

Във втори кръг преминават всички участници. По подобие на предишния кръг децата изтеглят пликове, съдържащи този път обаче непознати текстове в проза, които се прочитат на глас пред присъстващите гости и жури. Журито се оттегля за кратко съвещание.

III-ти кръг: Четене на непознат текст – мерена реч

До този кръг журито допуска само най-добре представилите се участници, които получават допълнителни текстове в мерена реч, и малко еднакво за всички време за прочит и подготовка на представянето си.

След този кръг журито определя годишната/ния „Царица ИЛИ Цар на буквите“ в I-ви и II-ри клас, както и по един поддръжник във всеки клас – „Властелин на буквите“.

Забележка: Непознатите текстове ще бъдат отпечатани в шрифт Ариал, кегел 14′

.

Награди

Голямата награда и грамотата „Царица/Цар на буквите“ е само една за участниците във всяка категория (съответно „Царица/Цар на буквите“ за I-ви клас и „Царица/Цар на буквите“ за II-ри клас) и се дава от издателство „Просвета“ и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.
За много добре представилите се участници, на които малко не е достигнало за получаване на голямата награда, е запланувано раздаването на още една поощрителна награда „Властелин на буквите“ в двете категории от издателство „Просвета“ и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Допълнителни специални награди ще бъдат раздадени и на избраници на Генералното консулство на Република България във Франкфурт на Майн.

Издателствата „Мармот“, „Жанет 45“ и „Рибка“ ще се включат към наградния фонд на Конкурса.

.

Ограничения и препоръки към участниците в Конкурса

Възрастови ограничения: До участие в Международния годишен конкурс по четене „Аз Буки Веди“ в категорията „първокласници“ се допускат деца на възраст не по-голяма от 8 навършени години до датата на Конкурса, а в категория „второкласници“ – деца на възраст не по-голяма от 9 навършени години до датата на Конкурса. Рождените дати ще бъдат проверени при регистрацията за Конкурса на 8 юни 2024 г.

Териториални ограничения: До участие в Конкурса се допускат само ученици от
официално признатите училища на територията на държави в Европа, които изучават български език в чужбина.

Ограничение към броя на участниците в конкурса: Всяко българско училище,
регистрирано на територията на Европа и/или като бенефициент на МОН по ПМС № 90, и/или по програмата „Роден език и култура зад граница“, има право да участва с двама представители при първокласниците и двама при второкласниците.

Забележка: Удостоверяването на възрастта на участниците и принадлежността им към дадено учебно заведение от немската (или друга европейска) образователна система може да бъде изискано от организаторите на Конкурса преди или след провеждането му, чрез контролиране на официално издадените им от немските (или други европейски) училища лични карти или чрез личен документ.

Очакваме Вашите заявки за участие до 30 април, 23:59 часа /българско време/!

Но най-вече очакваме Вашите бисерни четци да ни изпълнят с радост през юни 2024 г., защото „аз обичам да чета, аз обичам да мечтая“!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ДОВЕРИЕТО!

Събитието във Фейсбук – ТУК

 

От организаторите от гр. Кобленц и гр. Кьолн