Мисията учител по български език в многоезична среда. Форум в Атина

 

ПОКАНА

Международен форум „Мисията учител по български език в многоезична среда. Предели на (не)възможното“

29 – 31.03.2024, Атина

 

 

В края на март 2024 г., по инициатива на лектората по български език и култура в Атинския университет, се организира отворена дискусионна среща за университетски преподаватели, лектори, училищни ръководители, учители, родители и студенти, занимаващи се с българистика.

Организаторите канят желаещите да участват във форума – с презентация/доклад или като гости – да се запознаят с програмата и да попълнят електронния формуляр. Срещата ще се проведе в смесен формат: на живо и дистанционно. Срокът за заявки е 18.03.2024 г.

Форумът е част от проекта на Атинския университет „GraecoΒulgarica – Български културен калейдоскоп през гръцки поглед“ в рамките на Национална програма на МОН „Неразказните истории на българите“. Ръководител на проекта е ас. Генчо Банев, лектор по български език и култура в Атинския университет. Форумът се провежда в сътрудничество с Център "Иван Селимински" – Гръцко-българска асоциация за култура с председател Мая Лунголова.

Фокусът на срещата е насочен към актуалните теми за преподаването на български език в българските неделни училища извън страната и в училищните системи в приемащите страни. Ще бъдат обсъдени различни аспекти: трудности, натрупан опит, добри педагогически и управленски решения, перспективи. Поставя се акцент върху значението на знанието на български език и свързаните с него компетентности за професионална реализация на младите. Желателно е представените доклади и презентации да имат дискусионен, критичен характер, да представят конкретни казуси от практиката.

Към форума има предвидена и културна програма: посещение на постановка на "Римска баня" на Станислав Стратиев и кратка литературна вечер, посветена на Валери Петров. Участниците във форума ще получат сертификати за участие. Материалите от работната среща ще бъдат публикувани в сборник.

Форумът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на България. Организиран е от Департаментът по руска филология и славистика към Атински национален и Каподистриев университет, в сътрудничеството с Посолството на Р България в Атина и Културен Център „Иван Селимински“. Срещата ще се проведе БНУ „Васил Левски“, ул. "Солонос" 112, Атина.

 

Формуляр за заявка (с информация за контакти) ТУК

Програма: Forum_Athens_2024_program

 

Управителен съвет

на Асоциацията на българските училища в чужбина