Форум в Кеймбридж по случай 10 години БНУ "Св. Иван Рилски"

 

 

На 12 май 2024 г. в Кеймбридж, Великобритания, се организира форум по случай 10-годишния юбилей на Българско неделно училище "Свети Иван Рилски" - Кеймбридж, Питърборо и Сполдинг. Записвания за участие във форума (вж. тук), който ще се проведе под надслов "Неделните училища – пример за ползотворно сътрудничество между държава, НПО и чужди образователни системи, които залагат на двуезичното обучение", се приемат до 10 април 2024 г. 

 

ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Неделните училища – пример за ползотворно сътрудничество
между държава, НПО и чужди образователни системи,
които залагат на двуезичното обучение

 

1. История на БНУ „Св. Иван Рилски“ – Кеймбридж, Питърборо и Сполдинг. Нина Борисова - директор на Българско културно и образователно дружество „Св. Иван Рилски“, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина.

2. Преподаване на български език като втори (Teaching Bulgarian to non-native Bulgarians) - Нина Борисова - директор на Българско културно и образователно дружество „Св. Иван Рилски”, член на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина.

3. Приказката като съвършен прийом за постигане на различни комплексни цели при обучение на най-малките в двуезична среда. Димитринка Джумакова - училищен ръководител на БНУ „Св. Иван Рилски“ - Кеймбридж, Питърборо и Сполдинг.

4. Как посещението на едно българско неделно училище вдъхновява ново разбиране на нашите отговорности като учители на двуезични деца в поширокия контекст на британските училища и университети. доц. Лоти ХорФакултет по образователни науки, Кеймбриджки университет и лектор по „Образование и ранна детска възраст“, Университет „Мидълсекс“, Лондон.

5. Теория и практика в урока по български език като втори. доц. Венера Матеева-Байчева и гл.ас. д-р Катрин Костова, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“.

6. Дейността на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и българските неделни училища във Великобритания. Д-р Валентина Александрова-Кирова - директор на БУ "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон, училищен ръководител на БУ "Слово", Оксфорд.

7. Език, наследство, миграция: Ролята на неделните училища в отглеждането на деца билингви. Йонгкан Лиу - професор по приложна лингвистика и езиково обучение в Педагогическия факултет на Университета в Кеймбридж, организатор на изследванията на Кеймбридж в мрежата за езиково обучение на общността.

 

Програмата на форума в PDF формат: Програма Форум Кеймбридж_12.05.24

Важна информация за желаещите да участват: ВАЖНА ИНФО