Боянка Иванова за форума в Лисабон на БГ училища зад граница

 

 

В средата на м. март тази година се проведе форум на българските училища зад граница, организиран съвместно с Португалско-българската асоциация „Св. св. Кирил и Методий” - Лисабон, българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ - Лисабон, Португалия, и Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Основната тема на форума бе „Иновативни методи и материали за преподаване на история и география на България в българските неделни училища в чужбина“. Събитието се проведе под патронажа на г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Форумът бе организиран от Министерство на образованието и науката, в партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Асоциацията на българските училища в чужбина и Лисабонския университет.

 

Ваня Балчева (МОН); Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България; Иван Найденов, посланик на Р България в Лисабон; Румяна Давидова, училищен ръководител на училището към Посолството на България в Лисабон; проф. Румен Младенов, ректор на ПУ "Паисий Хилендарски"

Преди началото на събитието се проведоха официални срещи между вицепрезидент Илиана Йотова, ректора на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" проф. Румен Младенов и ректора на University of Lisabon.

 

 

Мястото на провеждане на събитието бе заседателната зала на Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa | School of Arts and Humanities of the University of Lisbon, Alameda da Universidade 1600-214 Lisboa PORTUGAL, Anfiteatro III (Sala A201).

 

 

Във встъпителното си слово за откриването на форума, г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Р България, открои значимата роля на АБУЧ в обединението на българските неделни училища зад граница около каузата за съхраняването и популяризирането на българския език, култура и национални ценности по света. Тя изтъкна и някои от значимите постижения на АБУЧ през годините като признаването на българския език в САЩ чрез федералната програма "Знак за двуезичност" и тестът на Департамента по езиково обучение към СУ "Св. Климент Охридски"; полагането на непрестанните усилия на АБУЧ за облекчаване приема на български зрелостници зад граница във висшите учебни заведения в България и необходимостта от езикова интеграция на идващите от чужди образователни системи деца и ученици в България.

 

Доц д-р Адриана Любенова (член на УС на АБУЧ и преподавател в Пловдивдивския университет) и Ваня Балчева

Директорът на Дирекция „Български училища зад граница и училищна мрежа“, г-жа Ваня Балчева, запозна присъстващите с новостите в програмите на МОН - „Неразказните истории на българите“ и „Образователни маршрути“.

Г-жа Милена Димитрова, председател на Обществения съвет на БНР, изтъкна необходимостта от изграждането и укрепването на контактите с българските обществени медии за каузата на нашите неделни училища по света и призова всички БНУ за по-тесни връзки с българските медии, с цел по-широкото популяризиране на дейността на българските училища зад граница.

 

Боянка Иванова (член на УС на АБУЧ)

Презентацията на тема “Изкуствен интелект и асистирано преподаване на история на България“ на докторанта Борис Михайлов към ПУ „Паисий Хилендарски“ предизвика силен интерес по отношение на невероятните възможности на изкуствения интелект в процеса на обучението по история и география на България. Г-н Михайлов демонстрира пред всички уменията на АI в съставянето само за няколко секунди на план на урок по история по зададена тема, който съдържа подбор на аудио и видео онагледяване по темата, тестове за обратна връзка и анализ на резултатите от тях.

 

Доц. д-р Адриана Любенова, Ирина Кушлева (член на УС на АБУЧ, БНУ "Зора", Ричмънд, Вирджиния, САЩ) и синът й Никола

Д-р Валентина Александрова-Кирова, училищен ръковдител и преподавател по история в БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон, ни представи едно вълнуващо пътуване във времето и пространството, чрез въвеждането на иновации в преподаването на българската история и география в българските неделни училища в чужбина.

 

Доц. д-р Адриана Любенова и Евелина Раднева

Преподавателят по история и география в БУ „Джон Атанасов“ в Чикаго, г-жа Евелина Раднева, представи изготвен групов проект по география и икономика "Моите любими места в България“. Ценното в него е това, че може да бъде веднага приложен от всеки учител по география и икономика.

 

Виктория Недевска

Докторантът към ПУ "Паисий Хилендарски" Виктория Недевска, облечена в автентична кюстендилска народна носия, представи свое изследване за символиката на българската шевица.

.

 

Форумът завърши с посещение на БНУ „Св. св. Кирил и Методий“ към Посолството на България в Лисабон, с училищен ръководител Румяна Давидова. Децата бяха подготвили вълнуващ урок по българщина, който показа за пореден път, че българските училища зад граница са пазители на суверенитета на българската духовна територия.

 

Текст и снимки:

Боянка Иванова,

член на УС на АБУЧ,
основател на БНУ „Джон Атанасов“ - Чикаго

 

----------------------------------------------------------------------

Бел. ред.: Още за форума в Лисабон - вж. тук.