Годишна конференция на АБУЧ '2024

 

От 22 до 24 юли 2024 г. в София и Благоевград ще се проведе годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. По-долу е публикувана програмата на конференцията, в която е възможно да настъпят промени. Предвидените семинари са за членове на асоциацията.

 

 

П Р О Г Р А М А

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

„ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ГРИЖА И ЦЕННОСТ“

22 – 24 юли 2024

СОФИЯ – БЛАГОЕВГРАД

 

22 ЮЛИ, СТУДЕНТСКИ ДОМ, СОФИЯ

10.00 – 10.30 Регистрация

10.30 – 11.00 Приветствия

11.00 – 11.30 Презентация МОН

11.30 – 12.00 Годишен отчет

12.00 – 12.30 Дискусия

12.30 – 13.30 Обедна почивка

13.30 – 14.30 Регистрация за Общо събрание (само за членове на АБУЧ)

14.30 Общо събрание (само за членове на АБУЧ)

17.00 Извозване до Благоевград1

Настаняване в базата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в кв. Бачиново

Вечеря

 

23 ЮЛИ, НАУЧНА БАЗА НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, кв. БАЧИНОВО

8.00 – 9.00 Закуска

9.00 – 9.30 Поздравления от домакините

9.30 – 12.30 ПЪРВА СЕСИЯ: ЛИТЕРАТУРНИЯТ ТЕКСТ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РАЗБИРАНЕТО

Модератори (предстои да бъдат уточнени)

9.30 – 10.00 Проф. Стилиян Стоянов

10.00 – 10.30 Практикум

10.30 – 10.50 Кафе пауза

10.50 – 12.30 Споделяне на добри практики (включване на участници с изказвания; свободен дискусионен форум по темата на сесията)

12.30 – 14.00 ОБЯД

14.00 – 17.00 ВТОРА СЕСИЯ: ГОВОРЯ, ЧЕТА НА ГЛАС, РАЗБИРАМ: ФОНЕТИЧНИ И ИНТОНАЦИОННИ УПРАЖНЕНИЯ В УСЛУГА НА ПРОГОВАРЯНЕТО/ГОВОРЕНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Модератори (предстои да бъдат уточнени)

14.00 – 14.30 Доц. Гергана Падарева, д-р София Мицова

14.30 - 15.00 Практикум

15.00 – 15.20 Кафе пауза

15.20 – 17.00 Споделяне на добри практики (включване на участници с изказвания; свободен дискусионен форум по темата на сесията)

Разходка и вечеря в Благоевград

 

24 ЮЛИ ЕКСКУРЗИЯ ДО РОЖЕН С ЕКСКУРЗОВОД И ДЕГУСТАЦИЯ НА ВИНО

(Точният час на отпътуване ще бъде уточнен.)

ОТПЪТУВАНЕ ОТ БЛАГОЕВГРАД (ВСЕКИ САМ ОРГАНИЗИРА ОТПЪТУВАНЕТО В УДОБЕН ЗА НЕГО ЧАС И ДЕСТИНАЦИЯ)

 

Срок за подаване на заявка за участие: 30 април 2024 г.

Линк за регистрация: ТУК

Покана за конференцията в PDF с линк за регистрация: Покана с линк за регистрация