Отзив за онлайн форум на български училища в чужбина

 

 

Българското училище в чужбина – място за щастливи деца и учители!

Благодарение на перфектната организация, създадена от БУ "Райна Княгиня" - Дъблин, Ирландия, надникнахме дистанционно в часовете на наши колеги по света и споделихме техните вълнения, усмивки и постижения.

Благодарим за възможността да бъдем "Заедно в глобален форум – майсторски класове и споделяне на добри практики за учители в българските училища в чужбина", съвместно с колеги от 4 континента, 23 държави и повече от 35 населени места.

Форумът изпълни задачата си, която бе да стимулира споделянето на добри практики, успешни методи, стратегии и иновации в образователния процес, които са се оказали ефективни, приложими и ангажиращи за учениците в българските училища в чужбина.

 

Ралица Цветанова

училищен ръководител на БНУ "Бачо Киро" - Алкоркон
и БНУ "Елин Пелин" - Парла, Мадрид