Форум в Пловдив за български учители зад граница

 

 

ПРАКТИКУМ

15.07.2024 г. – 16.07.2024 г.

Регионален исторически музей - Пловдив, къща музей „Христо Г. Данов“

Пловдив, Стария град, ул. „Митрополит Паисий“ № 2

 

Форумът се организира от екипа на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ към Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП БЪЛГАРИСТИКА), Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и Регионален исторически музей - Пловдив.

Практикумът е естествено продължение на проведения през 2023 г. аналогичен форум с участието на АБУЧ и екипа на ПУ „Паисий Хилендарски“ към ННП БЪЛГАРИСТИКА в гр. София.

През настоящата година форумът ще пренесе участниците в уникалната хармония между култури, езици и традиции на град Пловдив и неговия мултикултурен цивилизационен модел.

Целта на практикума е да се осмислят в исторически и съвременен контекст методическите предизвикателства, които съпътстват просветителската дейност на учителите, преподаващи български език и литература в различен културен контекст.

Участниците в практикума ще получат сертификат.

ПРОГРАМАТА НА ФОРУМА И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ТУК:

Практикум Програма - юли 2024 Пловдив