Развитие на мрежата на българските съботно-неделни училища в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия

 

Развитие на мрежата на българските съботно-неделни училища
в Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия

 

Доклад на д-р Валентина Александрова, изнесен на Международен форум в Кеймбридж „Неделните училища – пример за ползотворно сътрудничество между държава, НПО и чужди образователни системи, които залагат на двуезичното обучение“ -

12 май 2024 г.

 

Изследването е продължение на статия от 2017 г., в която бяха изследвани българските неделни училища във Великобритания от гледна точка на страната на произход и на приемащата страна. Статията беше включена в сборник статии и материали за дейността на АБУЧ на английски и български език, като бе отделено специално място на усилията чрез петиция да се постави въпросът за въвеждане на изпити по български език в степените GCSE и A Levels. По това време темата бе актуална, но и сега непрекъснато вълнува родителите. Усилията завършиха с неуспех.

В настоящата статия вниманието е съсредоточено въргу няколко аспекта от развитието на българските училища във Великобритания, а именно:

- Какви са целите и ползите от българските съботно-неделни училища;
- Какво е развитието на мрежата от тези училища в страната през последните години, т.е. след Брекзит;
- Какви причини се крият зад това развитие и какви компенсаторни механизми съществуват, за да заменят факта, че няма изпити по български език за GCSE и A-levels;

Накратко за използваната терминология. В България, както и в Обединеното кралство, няма общоприето име за училищата, които предоставят допълнително образование по майчин език. За българските учители в чужбина и други участници в процеса те са просто "български училища в чужбина”. От друга страна, българското Министерство на образованието и науката в официалните си документи възприе понятието "български съботно - неделни училища".

В Обединеното кралство широко се използва наименованието "допълнителни училища", но често могат да се срещнат и понятията: "допълващи"; "общностни"; "културни"; "езикови училища по майчин език" или "училища за културно наследство".

В този доклад концепцията "българските съботно-неделни училища в Обединеното кралство" се приема като описание на тези организации, които осигуряват образование по български език и литература, история и география на България, независимо от организацията им на работа.

Първият въпрос до голяма степен е теоретичен и той е за целите на българските училища, поставени в по-общия контекст на другите общности училища във Великобритания.

Традициите в страната за създаване и функциониране на училища по майчин език са много силни и водят началото си от преди повече от век. В момента в страната съществуват няколко хиляди такива общностни училища, създадени по различно време, с различни цели, произход и контекст. Изследванията, посветени на тях, не са малко, като най-общо могат да се разделят на две групи: теоретични и емпирични.

Преди няколко години излезе едно значително изследване на Аманда Саймън, което обединява теория и емпирични данни. Книгата си поставя амбициозната цел да хвърли светлина върху историята на миграционните групи и опитите им за акултурация (т.е., когато елементи на чужда култура навлизат масирано в дадена система и изместват традиционните културни елементи). Авторката на изследването пoсочва, че макар на пръв поглед да изглежда, че всички тези училища имат едни и същи целеви елементи, то ако се разгледат по-внимателно се оказва, че съществува разнообразие между тях.

Така могат да се обобщят следните пет ключови цели, които си поставят общностните
училища:

- оцеляване на общността;
- защита от асимилация;
- противодействие на негативни възгледи за общността;
- възстановяване на връзките;
- трансформация на социалното положение.

Но дори и към тези главни цели може да се добавят подцели. Например, в оцеляването може да става дума за езиково оцеляване, оцеляване на начин на мислене или оцеляване на културни дейности, което води до голямо разнообразие. От там се обясняват и множеството названия на тези училища.

Целият доклад тук: Doklad forum