Годишна конференция на АБУЧ - актуализирана програма

 

П Р О Г Р А М А

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА:

„ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ГРИЖА И ЦЕННОСТ“

22-24 юли 2024
София – Благоевград

 

22 юли, Студентски дом, София

09.30 – 10.15 Регистрация
10.30 – 11.00 Приветствия
11.00 – 11.30 Годишен отчет и връчване на отличия
11.30 – 12.00 Презентация МОН
12.00 – 12.15 Дискусия
12.15 – 12:30 Руси Чанев представя адаптация на романа „Под игото“ за българите в чужбина
12:30 – 12:40 Представяне на реализираните проекти по НП „Неразказаните истории на българите“
12.40 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 Регистрация за Общо събрание (само за членове на АБУЧ)
14.30 Общо събрание (само за членове на АБУЧ)

17.30-18:00 Извозване до Благоевград
Настаняване в базата на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в кв. Бачиново
Вечеря

 

23 юли, Научна база на ЮЗУ „Неофит Рилски“, кв. Бачиново

8.00-9.00 Закуска
9.0 – 9.30 Поздравления от домакините

1. ЮЗУ ще организират автобус за извозване; може да се наложи доплащане

9.30-12.30 ПЪРВА СЕСИЯ
Литературният текст в началния етап: Предизвикателства на разбирането
9.30-10.00 Проф. Стилиян Стоянов
10.00-10.30 Практикум
10.30- 10.50 Кафе пауза
10.50 -12.30 Споделяне на добри практики (включване на участници с изказавания; свободен дискусионен форум по темата на сесията
12.30-14.00 Обяд

14.00-17.00 ВТОРА СЕСИЯ
Говоря,чета на глас, разбирам: фонетични и интонационни упражнения в услуга на проговарянето/говоренето на български език
14.00-14.30 доц. Гергана Падарева, д-р София Мицова
14.30-15.00 Практикум
15.00-15.20 Кафе пауза
15.20-17.00 Споделяне на добри практики (вклюване на учстници с изказвания; свободен дискусионен форум по темата на сесията)
Разходка и вечеря в Благоевград

 

24 юли

Екскурзия до Мелник и Рожен с организиран транспорт и екскурзовод (точният час на отпътуване ще бъде уточнен)

Отпътуване Мелник – София с организират транспорт