Неделно училище „Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция


Културно просветно дружество „Будители“ е първото българско учебно звено за изучаване на български език и популяризиране на българската култура в Атина. Основано по инициатива на родители и педагози през 2004г., Културно-просветно дружество „Будители“ разширява дейността на дружеството през 2008/2009 г. и освен роден език, история и култура, децата участват и в редица извънкласни форми – рисуване и приложно изкуство, народни танци и художествено слово; организирана е училищна библиотека, а финансовата подкрепа е осъществена с включването на дружеството в Националната програма „ Роден език и култура зад граница”.