Неделно училище „Васил Левски” във Валенския, Испания


Създадено през 2009 година. Училището се развива като образователен проект на асоциация „Прогрес” във Валенсия. Преподава се български език и литература, история на България и география на България.