Първо БНУ „Родина”, Малага, Испания


Наша цел е запазване на идентичността и българските традиции, популяризиране на българския бит, култура и изкуство, както и сътрудничеството с други асоциации и институции, насърчавайки междукултурния обмен.