ПБНУ “Св.Иван Рилски”, Мадрид (клон Мадрид), Испания


Училище "Св.Иван Рилски" е един от проектите на Асоциация Балкан от 2003г..За база ни послужи истината че изучаването на новия език (испански) е важен код за интеграцията в новото общество (за общуване, учене, работа), също и твърдението на педагози, че запазването на родния език е от изключително важно значение. Той е сърцето и чувствата, кодът за общуване с минало и бъдеще и е основен инструмент за предаване на знания от поколение на поколение. С изчезването на езика изчезва и културата.