ПБНУ “Св. Иван Рилски” (клон Хатива), Испания


"Всичко най-хубаво в нас – това е България. Любовта ни към хората, към красотата, към природата, силата да преодоляваме трудностите, честността, отговорността, искреността. България, която отдавна сме напуснали, не е само територия. Тя е най-доброто от нас, което предаваме и на децата си. Деца, родени на чужда земя, говорещи чужди езици, но наричащи себе си българи. Те носят България в сърцата си, за да я предадат и на техните деца. Най-хубавото в тях – това ще е бъдеща България. Без граници, говореща много езици, но в сърцето си шепнеща най-хубавите думи на възхита и най-съкровените си мечти на български."