Откриване на учебната 2009-2010 година в Джон Атанасов , Чикаго

Откриване на учебната 2009-2010 година в училище "Джон Атанасов" в Чикаго