Трети март в Българското училище в Хамбург

Поздрав по случай Националния празник на Република България- Трети март от учениците в Българското училище в Хамбург, 03.03.2010 (mp3 файл)

Поздрав по повод Трети март от г-жа Ваня Велкова, директор на Българското училище в Хамбург, 04.03.2010 (mp3 файл)