Хамбург: Помощи за деца-сираци

Помощи за деца-сираци в България

Хамбург, 11 януари 2010 г.

В продължение на 8 години Българското училище в Хамбург помага на деца-сираци в България. За децата се събират дрехи, обувки, хранителни продукти, играчки. Училището само организира транспорта до домовете в България.

До месец април 2009 г. Българското училище в Хамбург подкрепяше дома за деца лишени от родителска грижа „Детелина” в село Рабиша, област Видин, както и дома за деца лишени от родителска грижа в село Борован, област Враца.

Този път за Коледни празници Българското училище в Хамбург зарадва с дрехи и хранителни продукти дома за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева” в село Широка лъка, област Смолян, както и децата от Общообразователно-оздравително училище „Христо Ботев” в село Баните, област Смолян.

Ваня Велкова,
директор, Българско училище в Хамбург, Германия,
член на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина